REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nasi kandydaci

12 października 2015 07:11

Kilka dni temu opublikowano listę farmaceutów kandydujących w najbliższych wyborach do Sejmu. W końcu ktoś pomyślał o pokazaniu tych ludzi naszemu środowisku – szkoda tylko, że nie był to samorząd. Czyżby prezes Kucharewicz bał się konkurencji?

Chciałbym, żeby farmaceuci w końcu mieli swojego człowieka w sejmie. Chociaż jednego. Kogoś, kto potrafiłby odważnie i przekonująco reprezentować nasze środowisko i zmienić prawo, tak by ukrócić wszystkie apteczne patologie. Być może nadzieja, że jedna osoba jest w stanie tego dokonać jest płonna, ale… w coś trzeba wierzyć. Bo przecież, jak ktoś słusznie zauważył, zwykły poseł może zrobić więcej niż nawet największy prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dlaczego więc tak trudno wprowadzić farmaceutę do Sejmu?

Szansę na to mamy co cztery lata. Najbliższa już za kilkanaście dni. Boję się jednak, że po raz kolejny kompletnie nic z tego nie wyjdzie. Podobnie zresztą jak w przeszłości, gdy o miejsce w Sejmie ubiegali się o wiele bardziej znani farmaceuci. Dlaczego zatem polegli? Zabrakło wsparcia i poparcia. Każdy z nich był pozostawiony sam sobie. Mimo próśb i nawoływań, nie uzyskał oczekiwanego poparcia środowiska. Zresztą trudno sobie wyobrazić kandydata, który wchodzi do sejmu wyłącznie głosami farmaceutów – to niewykonane. Taka osoba nie może nastawiać się wyłącznie na głoszenie postulatów i obietnic ważnych dla farmaceutów. Szczególnie, że wiele z nich pozornie godzi w interes społeczny. Bo czy ktoś wyobraża sobie emerytów głosujących na farmaceutę chcącego likwidacji tanich aptek sieciowych? Albo nocnych dyżurów? Niestety okazuje się, że chcąc reprezentować w sejmie wyłącznie farmaceutów, kandydat na starcie skazuje się na porażkę.

REKLAMA

Szczególnie, że nie ma co liczyć na wsparcie samorządu aptekarskiego. Niestety ale już po raz kolejny obserwuję kompletny brak skoordynowanego działania izb aptekarskich w związku z farmaceutami kandydującymi do Sejmu. Przecież tu aż się prosi o ich poparcie i wsparcie. O poinformowanie wszystkich farmaceutów z danego rejonu, że jest w ich okręgu wyborczym człowiek z naszego środowiska kandydujący do Sejmu! Tymczasem w izbach cisza. Zaledwie kilka napisało na swoich stronach o niektórych kandydatach. I to wybiórczo – faworyzując „swoich” ludzi i pomijając innych z danego okręgu. To jest po prostu smutne.

REKLAMA

Zaczynam wręcz podejrzewać, że to działanie celowe. Unikanie informowania o farmaceutach kandydujących do Sejmu po to, żeby skupić uwagę na tym jednym najważniejszym, który kandyduje w Białymstoku. Na tym, który uważa się za najważniejszego, najbardziej godnego i światłego zasiadania w sejmowych ławach. Jakże to typowe dla tego typka. Obrzydliwe.

Moim zdaniem samorząd aptekarski nie może faworyzować konkretnych osób ubiegających się o miejsce w Sejmie. Powinien równo traktować wszystkich farmaceutów i umożliwić im promocję za pomocą narzędzi, jakimi dysponują izby aptekarskie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia i wytłumaczenia dla faworyzowania konkretnych osób. Jeżeli samorządowcy twierdzą, że wystawienie jednego farmaceuty Polsce, który zgromadzi głosy całego środowiska jest jedyną możliwością na wprowadzenie przedstawiciela naszego zawodu do Sejmu, to powinni to zrobić na długo przed wyborami. Wysłać jasny komunikat do wszystkich izb, aby wyłoniły wspólnie jednego farmaceutę i to z nim szły do parlamentu. Ale to jest oczywiście niewykonalne. W samorządzie aptekarskim nie ma jedności. Nie ma jednomyślności. Każdy myśli tylko o swoim. To naprawdę smutne, bo właśnie z tego powodu zapewne kolejne wybory skończą się dla nas w ten sam sposób. Obym się mylił.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

10 najbardziej trujących roślin w historii 10 najbardziej trujących roślin w historii

Znajomość roślin już od najdawniejszych czasów fascynowała ludzi. Wykorzystywane nie tylko w celach ...

Co podwyżki wynagrodzeń w Biedronce oznaczają dla pensji farmaceutów? Co podwyżki wynagrodzeń w Biedronce oznaczają dla pensji farmaceutów?

Biedronka od 1 stycznia podnosi wynagrodzenie swoim pracownikom. Po podwyżce sprzedawca-kasjer dosta...

Warfaryna a żurawina Warfaryna a żurawina

Warfaryna, czyli 4-hydroksykumaryna, jest antagonistą witaminy K, który hamuje powstawanie czynników...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz