REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Naukowe spojrzenie na kaca

2 stycznia 2016 08:48

Dotychczas nie ustalono jego medycznej definicji, choć według statystyk kac to bardzo częsta wśród pacjentów dolegliwość, która znacznie obniża fizyczny i psychiczny komfort życia w następnej dobie po nieumiarkowanym piciu. Co więcej, w krajach zachodnich zjawisko kaca generuje spore straty ekonomiczne, związane z absencją pracowników oraz zmniejszoną efektywnością roboczą tych, którzy postanawiają zmierzyć się z nim w pracy…

Ogólnie przyjmuje się, że kac to zespół różnych symptomów, jakie pojawiają się u pacjenta następnego dnia po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Do symptomów tych zaliczają się: zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle mięśniowe i bóle głowy, nadwrażliwość na światło i dźwięk, a także objawy subiektywne jak spadek nastroju, zmęczenie czy rozdrażnienie. Dane eksperymentalne mówią, że przyjęcie dawki etanolu odpowiadającej 1,5 do 1,75 g/kg masy ciała w przeciągu 4 do 6 godzin prawie zawsze skutkuje pojawieniem się nieprzyjemnych objawów dnia następnego. Za ich wystąpienie odpowiada wiele składowych, między innymi: zaburzenia gospodarki jonowej, odwodnienie oraz toksyczne działanie metabolitów etanolu i innych składników napojów alkoholowych.

Etiogeneza kaca

Zachwianie bilansu wodno-elektrolitowego zawdzięczamy właściwościom diuretycznym etanolu – poprzez hamowanie uwalniania hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyny) z przysadki, zwiększa on ilość wydalanego moczu, jednocześnie hamując resorpcję zwrotną wody (po spożyciu 50 g alkoholu w postaci drinka można wydalić nawet 1000 ml rozcieńczonego moczu). Podczas picia rośnie także aktywność reninowa osocza oraz uwalnianie aldosteronu. Dlatego też, drugiego dnia po zakrapianej imprezie, pojawia się wzmożone pragnienie i suchość jamy ustnej i warg. Aby zapobiec dehydratacji, należy oczywiście pić dużo płynów, zarówno wieczorem, jak i feralnego poranka. Mocna kawa, którą niektórzy próbują stawiać się na nogi, dodatkowo może pogłębić objawy odwodnienia.

Równie silne spustoszenie sieje w organizmie acetaldehyd, będący pośrednim produktem metabolizmu etanolu w wątrobie. Jest on małą cząsteczką, która łączy się z makrocząsteczkami biologicznymi, między innymi białkami, niszcząc ich strukturę, zaburzając ich funkcje enzymatyczne, przekaźnicze i regulatorowe. Osobniki, których wątroby zostały wyposażone przez naturę w duży zasób dehydrogenaz, uczestniczących w redukcji etanolu, w mniejszym stopniu bądź nawet wcale nie odczuwają upojenia alkoholowego ani symptomów kaca. W opozycji do nich znajdują się nieszczęśliwcy, których mikrosomalny system enzymatyczny jest na tyle ubogi, że mdłości i bóle głowy występują u nich już po spożyciu jednego czy dwóch kieliszków. Pozwolę sobie wtrącić tu małą ciekawostkę ornitologiczną – szpaki zwyczajne, które w sezonie masowo oblegają gałęzie drzew owocowych, mają 14-krotnie wyższy poziom dehydrogenazy alkoholowej niż u człowieka (dzięki temu mogą jeść sfermentowane owoce bez ryzyka upicia się).

Po spożyciu alkoholu w organizmie dochodzi także do pobudzenia układu współczulnego (sympatycznego) – puls jest przyspieszony, rośnie ciśnienie tętnicze krwi, pojawia się nadmierne pocenie i drżenie mięśni. W związku z występowaniem powyższych objawów, wielokrotnie podejmowano próbę łagodzenia objawów kaca beta-adrenolitykiem, propranololem, jednak bez efektów terapeutycznych.

Okazuje się, że jednorazowe spożycie dużej ilości alkoholu wpływa również na gospodarkę hormonalną organizmu – u mężczyzn spada osoczowe stężenie testosteronu, zaś rośnie hormonu luteinizującego. Następuje także wzmożone wydzielanie hormonu adrenokortykotropowego, a w konsekwencji hormonu stresu – kortyzolu. Rozregulowaniu ulegają także szlaki syntezy cytokin, prostaglandyn i tromboksanu (dlatego też korzystnie może działać niska dawka NLPZ: ibuprofenu czy naproksenu).

Spożycie alkoholu zaburza nie tylko równowagę wodno-elektrolitową i hormonalną, lecz ma także wpływ na stężenie cukru we krwi. Poalkoholowa hipoglikemia przyczynia się do osłabienia organizmu, obniżenia koncentracji i pogorszenia nastroju (wszak glukoza to podstawowy związek energetyczny dla naszego mózgu). Inny cukier prosty – fruktoza, działa wręcz przeciwnie – wchodząc w szlaki metaboliczne etanolu, zapobiega skutkom hipoglikemii, obniża poziom ciał ketonowych, mleczanów i wolnych kwasów tłuszczowych. Dlatego też produkty bogate we fruktozę (słodkie soki, owoce) spożywane w trakcie picia oraz rankiem, dnia następnego, mogą łagodzić nieprzyjemne odczucia. Na szczęście nawet najbardziej uciążliwe symptomy kaca mijają, najczęściej w ciągu doby po suto zakrapianej imprezie.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nieuczciwa konkurencja Nieuczciwa konkurencja

Nieuczciwa konkurencja na rynku aptek powinna być skutecznie sankcjonowana. Sprawiedliwości dochodzi...

Jak kura pazurem… Jak kura pazurem…

Kiedy w moje ręce trafia nieczytelna recepta to przypominają mi się czasy liceum i analiza tego „Co ...

Opakowania leków i pomyłki apteczne Opakowania leków i pomyłki apteczne

Ostatnio głośna stała się sprawa wydania z apteki leku dla dziecka w formie kropli których opakowani...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz