REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie damy się

25 marca 2016 08:32

Wizerunek farmaceuty zmienił się znacznie w przeciągu ostatniego wieku i wciąż dynamicznie się zmienia. Jeszcze nie tak dawno nie było mowy o tym, żeby kobieta stała za pierwszym stołem, a aptekarzem mógł być tylko starannie wykształcony fachowiec.

Poza wiedzą o lekach, posiadł tajniki ich wytwarzania, był chemikiem, filozofem, często filantropem i cieszył się wśród mieszkańców miasta ogólnym szacunkiem. Zmiany polityczne, technologiczne i przemysłowe jakie przyniósł XX wiek zaczęły kształtować inny wizerunek naszego zawodu, a komercjalizacja, potrzeba i możliwość szybkiego rozwoju gospodarczego skierowała ten proces na niekorzystne dla nas, farmaceutów, tory.

Apteki rzadko bywają teraz spokojnym miejscem, w którym można porozmawiać, uzyskać fachową poradę, pomoc, poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Rynek zdominowały apteki sieciowe ze swoimi wymuszanymi standardami obsługi, ze sprzedażą przykasową, z premiami za nieraz nieetyczne działania, z niskimi cenami i krótkim czasem obsługi. Tam można kupić tanio, szybko, bezrefleksyjnie.

Za pierwszym stołem pacjent często spotka technika, który doskonale wyszkolony potrafi sprzedać cuda, ale niekoniecznie rozwiązać problem albo zwrócić uwagę na niewłaściwe stosowanie leku. Z resztą – magister też wcale nie bywa czujniejszy – w chęci uzyskania premii, zadowolenia kierownika, menedżera i aby zaspokoić swoje ambicje rozwija umiejętności w kierunku lepszej, skuteczniejszej sprzedaży wybranych produktów, a nie fachowego doradztwa. Nie ma tu czasu na budowanie jakiegokolwiek wizerunku – rozmowa z pacjentem często jest zbyt krótka, aby wykroczyć poza zjawisko pierwszego wrażenia. Pacjent tak odbiera farmaceutę jak go widzi i słyszy – zwraca uwagę nie na umiejętności, ale na wygląd, ton głosu, sposób poruszania się.

Coraz częściej farmaceuta nie ma czasu i chęci na dodatkowe szkolenia. Pracownicy sieciówek nie są zachęcani do samokształcenia, nie wiedza i kompetencje są promowane, lecz wyniki statystyk sprzedażowych. Aptekarz, który ma swoją etykę, wizję zawodu i swojego rozwoju czuje się źle w miejscu, gdzie ciągle trzeba się spieszyć, gdzie obsługa klienta jest błyskawiczna, a jego kompetencje są ignorowane. Nie motywuje go to do dalszego rozwoju i może bardzo łatwo doprowadzić do niechęci, zgorzknienia i załamania. Niezadowolenie farmaceuty jest bardzo widoczne dla pacjenta, co tym bardziej wpływa na niekorzystne wrażenie.

Gdyby to tylko od nas zależało, byłoby znacznie łatwiej. Niestety wizerunek farmaceuty dziś w dużej mierze budowany jest na obrazach przedstawianych przez media. Producenci reklam żerują na pozostałościach autorytetu i szacunku jaki mamy w społeczeństwie, pokazując magistra farmacji polecającego jakiś preparat, przez co pozbawiają nas go jeszcze bardziej. Pacjenci częściej słyszą farmaceutów z reklamy niż na żywo, niestety, więc ich wizja naszego zawodu jest zupełnie zniekształcona, bo sprowadza nas do roli zwykłego sprzedawcy, a dany specyfik do zwykłego produktu do nabycia.

Dlatego wielkim, miłym zaskoczeniem dla pacjentów jest prawdziwy magister z charakterem, który nie boi się braku premii, na którego nie działa presja kolejki, dla którego nie jest najważniejsza sprzedaż, ale udzielenie właściwej, fachowej pomocy. Doświadczenie w sieciówce nauczyło mnie, że uśmiech na dzień dobry potrafi zdziałać cuda. Nauczyło mnie pokory, szybkości, dokładności i rozpoznawania potrzeb pacjentów na podstawie przekazu niewerbalnego i ich reakcji na moje słowa. Nigdy nie dostałam premii sprzedażowej, ale nauczyłam się budować własny wizerunek drobnymi rzeczami. Nie była to łatwa praca. Szczęśliwie zmieniłam ją tuż przed wypaleniem.

Dzisiaj o wiele trudniej jest pokazać pacjentom, i może nawet samym sobie, jacy naprawdę jesteśmy, jaki mamy potencjał i kompetencje. Na szczęście pewne aspekty wizerunku farmaceuty nadal są żywe w społeczeństwie, magister kojarzony jest jeszcze z osobą godną zaufania, pomocną, i fachową. Wierzę w to, że mimo zmian, postępu i komercjalizacji uda nam się zawalczyć o utrzymanie takiego stanu rzeczy.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Salvia officinalis – remedium na upał? Salvia officinalis – remedium na upał?

Jej nazwa rodzajowa wywodzi się od słowa salvus (łac. ocalony, żywy), zaś przymiotnik gatunkowy nawi...

Farmaceuta musi nosić identyfikator Farmaceuta musi nosić identyfikator

Ilekroć wchodzę do apteki i widzę jej pracownika bez jakiegokolwiek identyfikatora to wiem, że nie j...

Farmaceuta offline Farmaceuta offline

Osobiście uważam, że farmaceuci mają gorzej niż większość zawodów. Nie dość, że pracują na pełen eta...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz