REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie jedz tego… czyli o interakcjach lekowych

16 grudnia 2016 10:26

Kwestia interakcji żywności z lekami najczęściej ogranicza się w rozmowie z pacjentem do pytania: przed czy po jedzeniu? Z ręką na sercu, niewielu farmaceutów zapyta pacjenta stosującego teofilinę, który skarży się na tachykardię i ból głowy, czy nie zażywa leku przy posiłku bogatym w tłuszcze. A przecież teofilina w towarzystwie tłuszczu wchłania się szybciej i efektywniej, znacząco zwiększając stężenie leku we krwi…

jedzenie.png

Co ciekawe, ta sama teofilina, jeśli jej dawkowaniu towarzyszy spożywanie mięsa grillowanego lub silnie przypieczonego, może działać zbyt słabo. Substancje powstałe w wyniku przypalania, m.in. aminy heterocykliczne pobudzają metabolizm wątrobowy, przyspieszając eliminację teofiliny z krwiobiegu. Łączenie niektórych produktów z lekami może być bezpośrednią przyczyną braku skuteczności farmakoterapii. Osoby leczone hormonami tarczycy powinny uważać na soję i produkty sojowe – dieta na nich oparta powoduje zaburzenia wchłaniania jodu.

Pacjenta z anemią, stosującego bezskutecznie kolejne preparaty, warto zapytać czy nie jest miłośnikiem mocnej czarnej herbaty – tanina zmniejsza wchłanianie żelaza. Podobnie niewskazane jest jej łączenie z leczeniem schizofrenii i stanów maniakalnych haloperidolem lub flufenazyną, ponieważ może osłabić działanie tych leków nawet o 90%. Jeśli mama podająca gorączkującemu dziecku paracetamol skarży się, że jest nieskuteczny, warto spytać czy przypadkiem mały pacjent nie jest zachęcany do przyjęcia leku ciasteczkami i cukierkami. Węglowodany bowiem znacząco zmniejszają wchłanianie paracetamolu. Mleko z miodem przy zapaleniu górnych dróg oddechowych czasem poprawia samopoczucie, ale popijanie nim tetracyklin może osłabić ich wchłanianie – łączą się z wapniem tworząc nierozpuszczalne kompleksy. Choć większość leków lepiej zażywać między posiłkami, niektóre z nich lepiej stosować zaraz po posiłku. Np. kortykosteroidy, jeśli przebywają w żołądku dłużej, łatwiej się wchłaniają. Z kolei leki z grupy NLPZ, zażywane w trakcie posiłku działają mniej drażniąco na układ pokarmowy. Dieta kapuściana, o ile w ogóle rozsądne jest jej stosowanie, nie powinna być łączona z leczeniem przeciwzakrzepowym np. warfaryną, ponieważ kapusta zawiera duże ilości witaminy K.

REKLAMA

O interakcjach z sokiem grejpfrutowym napisano już bardzo wiele. Natomiast rzadko wspomina się, że te same lub podobne interakcje występują przy popijaniu leków sokami z innych owoców cytrusowych, które również zawierają flawonoidy metabolizowane przez cytochrom p450. Dlatego leki najlepiej popijać wodą. W przypadku hormonów tarczycy – niewielką ilością, aby przyspieszyć i zwiększyć wchłanianie leku. Natomiast penicyliny, wrażliwe na środowisko kwaśne, należy popić pełną szklanką, aby rozcieńczyć soki trawienne i umożliwić rozpuszczenie leku.

REKLAMA

Niektóre leki muszą być przyjmowane stale lub przez dłuższy czas. I jeśli ich jednorazowe zastosowanie nie będzie miało wpływu na przyswajane wartości odżywcze, tak stały wpływ może prowadzić do niedoborów niektórych witamin i mikroelementów. Przewlekłe leczenie omeprazolem i pantoprazolem może prowadzić do niedoborów witaminy B12, ponieważ oba leki zmniejszają jej wchłanianie. Dołóżmy do tego dietę wegańską i mamy gotową anemię częściowo spowodowaną farmakoterapią. Stałe stosowanie statyn może zmniejszyć wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz wapnia, żelaza i cynku. Łatwo sobie wyobrazić otyłego pacjenta z hipercholesterolemią, któremu na dodatek nieodpowiedni sposób zażywania statyn po pewnym czasie może zwiększyć prawdopodobieństwo osteoporozy.

Czy powinniśmy doradzać pacjentom w kwestiach dietetyki? Ostatnio to co należy lub nie należy do kompetencji Magistra Farmacji wydaje się być przedmiotem jakiegoś ogólnego schizofrenicznego sporu. Bo z jednej strony – możliwość ewentualnego wdrożenia opieki farmaceutycznej, przeglądów lekowych, dyskusje o niewykorzystanym potencjale farmaceutów. Z drugiej strony – rynek (pracodawcy?) wymuszający raczej szybką obsługę, zdolności interpersonalne i marketingowe niż opiekę farmaceutyczną. Nawet jeśli wiedza o interakcjach leków z żywnością okaże się nieprzydatna w pracy, może zostać wykorzystana w życiu prywatnym. I tego się trzymajmy.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie 6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie

Kurze jaja to jeden z najdoskonalszych naturalnych produktów spożywczych, a wynika to jednoznacznie ...

Najważniejszy jest lekarz! Najważniejszy jest lekarz!

Z pewnym zainteresowaniem obserwowałam strajk generalny pielęgniarek z warszawskiego Centrum Zdrowia...

Między literaturą a medycyną Między literaturą a medycyną

„Między literaturą i medycyną” to obowiązkowa pozycja dla każdego, kto śledzi wątki medyczne w sztuc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz