REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niepełnosprawny w aptece

6 marca 2017 11:00

Każdego dnia przez nasze apteki przewijają się pacjenci – młodsi, starsi, Polacy, obcokrajowcy, chorzy i ci bardziej zdrowi. Różnorodność w wersji kieszonkowej można by rzec. Pośród nich nieraz zdarza się zauważyć jeszcze jedną małą, specyficzną grupę pacjentów – mianowicie osoby niepełnosprawne….

Każdego dnia przez nasze apteki przewijają się pacjenci niepełnosprawni

Najłatwiej dostrzec tych, którzy wpisują się w model niepełnosprawności fizycznej, lecz nie możemy wykluczyć, że spotkamy się twarzą w twarz z problemem niepełnosprawności w postaci pacjenta niewidomego, głuchego czy o obniżonej sprawności psychicznej. Czy jesteśmy gotowi na kontakt z taką osobą przy pierwszym stole?

Na samym początku pragnę zwrócić uwagę na kilka modeli niepełnosprawności. Jako przedstawiciele branży medycznej najbliżej zaznajomieni jesteśmy właśnie z modelem medycznym, wedle którego niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka – graniczenia te spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź umysłowych. Jest to także uszkodzenie, czyli utrata lub wada psychiczna, fizjologiczna, anatomiczna struktury organizmu, która może być całkowita, częściowa, trwała lub okresowa, wrodzona lub nabyta. Warto zwrócić jednak uwagę także na model społeczny, zakładający że niepełnosprawność to niemożność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie na skutek barier występujących po stronie otoczenia (społecznego, kulturowego, prawnego, politycznego), w tym barier architektonicznych. A zatem, idąc za przekazem drugiej definicji, czasem to my, jako otoczenie pacjentów, jako apteka, możemy przyczyniać się do pogłębiania poczucia niepełnosprawności. Co należy zatem zrobić by tego uniknąć?

REKLAMA

Nie od nas oczywiście zależy, czy apteka jest przyjazna osobom niepełnosprawnym sensu stricto. To nie my odpowiadamy za podjazdy dla osób poruszających się na wózkach, dodatkowe poręcze, obniżenie pierwszego stołu choćby w jednym miejscu by komunikacja z takim pacjentem była przyjaźniejsza. Do dziś pamiętam aptekę, która na witrynie przyczepiła napis „apteka przyjazna osobom niepełnosprawnym” a do jej wejścia prowadziło 6 stromych schodów. W mojej aptece blat ma przynajmniej metr wysokości i w przypadku osoby na wózku inwalidzkim muszę się niemal kłaść na nim by dostrzec osobę po drugiej stronie, próbują zminimalizować też poczucie wizualnej wyższości. Pewnych rzeczy sami nie przeskoczymy, ale warto, byśmy byli świadomi, że takiemu pacjentowi jest trudno być z góry na słabszej pozycji, więc bierzmy to pod uwagę i nie bójmy się zrobić czegoś niekonwencjonalnego jak wyjście do pacjenta zza pierwszego stołu i próba rozmowy jak równy z równym.

REKLAMA

Gdy już jednak pacjent dotrze do nas i stanie z nami twarzą w twarz, czasem to dopiero początek a nie koniec trudności. Oczywiście, możemy odrzucać krytyczne przypadki i nie zakładać, że kiedyś spotkamy się z pacjentem głuchym czy niewidomym. Ale już osoby o silnie osłabionej sprawności słuchowej pojawiają się w aptekach. Można często zauważyć ich charakterystyczną mowę, sposób wymowy, implant ślimakowy, aparat słuchowy itp. Warto sobie uświadomić fakt, że i one identyfikują się z tzw. kulturą głuchych. I tutaj prosta analogia – gdy wyjeżdżamy do innego kraju by poznać tam ludzi, ich kulturę, język i obyczaje, nieraz uczymy się kilku prostych słów by zjednać sobie te osoby. Wystarczy się przywitać w ich języku i już znika mur niepewności, obawy i poczucia obcości. Dlaczego nie nauczyć się paru wyrażeń w języku migowym? Na polskich uczelniach medycznych kursy języka migowego wśród studentów są coraz popularniejsze, nawet jednak, jeśli takich nowinek nie było w czasach naszych studiów, wystarczy kilkanaście minut z internetowym tuto rialem by nauczyć się miganego „dzień dobry” czy „miłego dnia”. Pacjent zareaguje na to uśmiechem, zdając sobie sprawę, że z nami nie pomiga, ale zrobiliśmy ten pierwszy krok i teraz już powinno być łatwiej.

Model obecnej apteki nie jest tożsamy chociażby z modelem fińskim, gdzie pacjent przyjmowany jest w aptece na siedząco. Jest to ułatwienie nie tylko dla osób starszych, ale również poruszających się o kulach czy nawet tych, wspomnianych już na wózkach. Pierwszy stół jest polem do rozmowy na jednym poziomie a nie granicą, przez którą ktoś może poczuć się niższy w randze rozmówcy. Dla osoby poruszającej się z dodatkowymi pomocami to też nie lada pomoc, jeśli może skupić się na opisaniu problemu niż na wytężeniu sił, by utrzymać się na nogach pięć czy dziesięć minut, gdy farmaceuta poszukuje ich leku.

To są tylko nieliczne przykłady. Kropla w morzu potrzeb. Otwieramy się wciąż na nowe grupy pacjentów – promujemy jako apteki obsługujące w języku angielskim, jako apteki przyjazne osobom starszym, ale problem niepełnosprawności jest naprawdę tematem szerokim i bardzo często pomijanym. Świata w godzinach pracy nie uzdrowimy, ale przywitać kogoś w jego codziennym języku, podać rękę, przysunąć krzesło czy wyjść do niego by porozmawiać z nim jak równy z równym naprawdę nie jest trudno. Zachęcam.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zbrodnie roślin. Chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna i inne botaniczne okropieństwa Zbrodnie roślin. Chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna i inne botaniczne okropieństwa

To nie jest poradnik, jak otruć teściową. To kryminał w darze od natury! Roślinni zabójcy działają c...

Matka farmaceutka i niegrzeczne mamuśki Matka farmaceutka i niegrzeczne mamuśki

Mówi się, że narodziny dziecka przewracają życie do góry nogami, obracają je o 180 stopni, albo jak ...

RKO na pierwszym stole RKO na pierwszym stole

Zwykle praca w aptece jest dość spokojna. Przyjęcie towaru, obsługa pacjenta, sprawdzanie recept, za...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz