REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niepożądane interakcje

20 maja 2016 09:10

Jako farmaceuci powinniśmy znać się na interakcjach lekowych. Przyznacie chyba jednak, że nie gorszymi ekspertami jesteśmy też w kwestii interakcji międzyludzkich. Niestety słuchając moich znajomych dochodzę do wniosku, że częstym problemem są niepożądane interakcje personalne w aptece…

Brzmi skomplikowanie? No w takim razie upraszczam. W każdej aptece pojawiają się mniejsze lub większe tarcia między pracownikami. Okazuje się jednak, że pewien ich rodzaj jest bardziej powszechny od innych. Jak wiemy w hierarchii aptecznej najwyżej znajduje się kierownik. Niżej jest farmaceuta, potem technik farmaceutyczny, a na samym dole pomoc apteczna.

Śledząc różne dyskusje internetowe można by odnieść wrażenie, że najbardziej prawdopodobnym miejscem do wystąpienia niepożądanych interakcji między personelem jest relacja między farmaceutą i technikiem. Nic bardziej mylnego. To co rozpala internetowe dyskusje jest niezauważalne w aptekach. Technicy i farmaceuci pracują razem i tylko bardziej chorobliwie ambitne jednostki psują te relacje. Zdecydowanie częstszym zjawiskiem jest występowanie niepożądanych interakcji między farmaceutami i technikami a… pomocą apteczną. Zaskoczeni?

Przeanalizujmy sytuację. Kto jest najczęściej zatrudniany w roli pomocy aptecznej? Otóż najczęściej jest to jakaś starsza pani, która w ten sposób dorabia sobie do emerytury. Przede wszystkim sprząta i dba o porządek w aptece. Czasami powierza się jej metkowanie leków – ale to coraz rzadszy model. Pomoc apteczna jest de facto od pomagania reszcie personelu, ale jego wyręczania. Tam gdzie farmaceuta lub technik nie chcą lub nie mogą pójść, wysyła się pomoc apteczną. Przynieś, zanieś, pozamiataj – mówiąc brutalnie.

Skąd zatem niepożądane interakcje? Otóż całkiem często zdarzają się sytuacje gdy pomoc apteczne próbuje swoich sił przy pierwszym stole i rozmowie z pacjentem. Jakim cudem? Sytuacja na ogół wygląda podobnie. Farmaceuta lub technik obsługuje pacjenta. Pomoc akurat na wolną chwilę więc przygląda się tej rozmowie i transakcji. W końcu nie wytrzymuje i zaczyna rozmawiać z pacjentem – na ogół swoim sąsiadem (po pomoc apteczna to na ogół ktoś z bliższej okolic apteki). I wtedy robi się ciekawie. Pomoc apteczna nie widzi nic złego w rozmowie z pacjentem podczas gdy obsługuje go farmaceuta. Rozmowa oczywiście najczęściej dotyczy leków, leczenia i babcinych rad. A farmaceuta stoi, słucha i gotuje się…

Nie ma nic gorszego jak pomoc apteczna kwestionująca rekomendację farmaceuty. W przeszłości zdarzały mi się takie sytuacje. Starsze osoby – pełniący funkcję pomocy aptecznej – wychodzą często z założenia, że ich doświadczenie życiowe daje im prawo do doradzania pacjentom niemal na równi z farmaceutą. To przekonanie jest odwrotnie proporcjonalne do wieku farmaceuty. Im on jest młodszy, tym ona bardziej przekonana, że powinna ingerować w jego rekomendacje. I wierzcie mi, że nie zmyślam. Sam kilkukrotnie byłem w takiej sytuacji i nie raz słyszałem o podobnych od swoich znajomych.

Co zrobić w takich sytuacjach? Oczywiście natychmiast reagować. Nie przy pacjencie, bo to mogłoby nam poważnie zaszkodzić. Farmaceuta dyscyplinujący i pouczający pomoc apteczną – starszą kobietę, która tylko chciała pomóc – z miejsca zyskałby niechęć pacjenta. Dlatego trzeba poczekać aż opuści aptekę i wtedy delikatnie acz stanowczo przywołać pomoc do porządku. Nie ma sensu obrażać takiej osoby. Jej podważanie autorytetu farmaceuty nie jest na ogół celowe. Takie osoby nie zdają sobie sprawy z naszej urażonej dumy. Mają dobre intencje i nie można ich za nie ganić. Trzeba jednak wskazać granicę nieprzekraczalną. Linię, która zagwarantuje niewystąpienie niepożądanej interakcji personalnej.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wróćmy do źródeł Wróćmy do źródeł

Marzymy o opiece farmaceutycznej, postulujemy szerzy zakres kompetencji dla farmaceutów szpitalnych ...

Aptekarze marudzą Aptekarze marudzą

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wy...

Gdy cierpi dusza, nie ciało Gdy cierpi dusza, nie ciało

Do aptek każdego dnia zgłaszają się tysiące pacjentów z objawami, które na pierwszy rzut oka wydają ...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz