REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niewykorzystany potencjał

28 sierpnia 2018 09:41

Z roku na rok coraz więcej mówi się o roli farmaceutów, ich możliwościach rozwoju, wpływu na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii i opieki nad pacjentem. Śladem zachodnich systemów służby zdrowia toczą się dyskusje, jak wiele narzędzi do pracy z pacjentem oddać w ręce farmaceuty. W tym wszystkim jednak zastanawiający jest fakt, czy mając do czegoś prawo będziemy mieć chętnych by posługiwać się nowymi możliwościami? Jak jesteśmy postrzegani z zewnątrz?

Pacjenci uznają farmaceutów jako ekspertów od leków; jednak wielu nie rozumie, w jakim zakresie praktyka farmaceutów pozwala zapewnić opiekę pacjentom. (fot. Shutterstock)

Badań, które skupiały się na postrzeganiu roli farmaceuty w fachowej literaturze jest niewiele. Jednak ciekawą pozycją wydaje się publikacja z zeszłego roku (Karen M.S.Bastianelli, LucasNelson, LauraPalombi „Perceptions of pharmacists’ role in the health care team through student-pharmacist led point-of-care screenings and its future application in health care”, Currents in Pharmacy Teaching and Learning Volume 9, Issue 2, March–April 2017, Pages 195-200), opisująca postrzeganie roli farmaceuty w zespole opieki zdrowotnej poprzez badania retrospektywne i ich przyszłe zastosowanie w opiece zdrowotnej. Opinia publiczna jest w dużej mierze nieświadoma zmiany roli apteki i nadal nie wykorzystuje farmaceutów w odpowiednim stopniu, wciąż traktując ich pracę głównie jako usługę polegającą na wydawaniu leków, często z prospektywnym widokiem na bezpośrednie elementy opieki nad pacjentami.

Autorzy badania starali się dokonać oceny publicznego postrzegania farmaceutów poprzez prowadzone przez studentów badania punktowe i kompleksowe przeglądy lekowe. Ankieta zawierała pytania dotyczące zrozumienia przez pacjentów aktualnego zakresu praktyki farmaceuty, poziomu komfortu zgłaszanego przez pacjentów wraz z rosnącymi rolami farmaceutów, danych demograficznych, dochodów oraz pierwszego kontaktu, do którego pacjenci zgłaszają się po poradę medyczną. Ankietę wypełniło łącznie niemal sto osób, wszyscy z nich odpowiedzieli, że uważają farmaceutę za wiarygodne źródło ogólnych informacji na temat zdrowia. Spośród 96 uczestników, którzy odpowiedzieli na pytania ankietowe tylko połowa z nich twierdziła, że zdaje sobie sprawę z tego, że farmaceuci mają możliwość przeprowadzenia niektórych badań przesiewowych, jak pomiar ciśnienia tętniczego. Spośród cech, które uczestnicy badania wymienili jako kojarzące im się z pracą farmaceuty i kontaktem z nim, najwięcej wymieniło fakt, iż w relacji z farmaceutą czują się komfortowo (78 pacjentów, 83,4%) i darzą go zaufaniem (36 pacjentów, 38,7%).

REKLAMA

Pacjenci uznają farmaceutów jako ekspertów od leków; jednak wielu nie rozumie, w jakim zakresie praktyka farmaceutów pozwala zapewnić opiekę pacjentom. Wobec braku usług podstawowej opieki zdrowotnej konieczne jest rozszerzenie zakresu praktyki farmaceutycznej. Chociaż opinia publiczna może nie rozumieć w pełni praktyki farmaceutów, wykazany w badaniu publiczny komfort i zaufanie do wiedzy i umiejętności farmaceutów uzasadniają rozszerzenie zakresu praktyki farmaceutycznej.

REKLAMA

Jaki z tego wniosek dla praktykujących farmaceutów i władz aptekarskich? W ostatnich latach powstało wiele akcji zwracających uwagę na konieczność kupowania leków wyłącznie w aptece, przestrzegających przed zakupem preparatów leczniczych z niewiadomych źródeł czy ukazujących problem właściwego przechowywania czy transportowania leków. Jednak nakreślenie zasad bezpiecznej farmakoterapii nie podniesie świadomości społeczeństwa o szerokim wachlarzu możliwości, które są w zasięgu ręki farmaceutów i być może w niedalekiej przyszłości zostaną nam powierzone.

Cieszy mnie fakt, że najmłodsza grupa – studenci wydziałów farmaceutycznych – na własną rękę prowadzą projekty i akcje z cyklu „Zapytaj farmaceutę”. Możliwość zweryfikowania swojej wiedzy na temat leczenia i profilaktyki chorób przewlekłych właśnie z farmaceutą jest w moim odczuciu zdecydowanie efektywnym krokiem w kierunku zdobywania zaufania pacjentów. To od nas zależy jedynie, w jak dalekim stopniu odwiedzający naszą aptekę będą skorzy do oddania się w nasze ręce. Część z narzędzi, które potrzebujemy do realizowania kompleksowej opieki farmaceutycznej wymaga oczywiście odpowiednich zmian w prawie, jednak konsekwentne i drobiazgowe realizowanie swojej misji za pierwszym stołem by ukazać naszą wielokierunkową wiedzę i medyczne przygotowanie jest naszym obowiązkiem i szansą, by stać się właściwym rangą ogniwem w łańcuchu opieki nad pacjentem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kupię pracownika Kupię pracownika

Odkąd obok mojej apteki otworzyła się sieciówka, nieustannie przekonuję się, że nie ma sentymentów k...

Dajemy sobie pluć w twarz Dajemy sobie pluć w twarz

Dosłownie i w przenośni – farmaceuci dają sobie pluć w twarz. Lista opluwających jest długa. Tyle te...

Ignorancja ekonomiczna lidera NowoczenejPL – list do Ryszarda Petru Ignorancja ekonomiczna lidera NowoczenejPL – list do Ryszarda Petru

Magister farmacji Mariusz Politowicz wystosował list do lidera NowoczesnejPL Ryszarda Petru, w związ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz