REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niżej już nie można

28 marca 2018 10:06

Wszyscy dobrze wiemy, że świat Big Pharmy jawi się pacjentom jako pozbawiona skrupułów machina do zarabiania pieniędzy, mająca dobro pacjenta na ostatnim miejscu. Nagłaśniane co kilka lat afery z wielomilionowymi łapówkami tylko dostarczają argumentów przeciwnikom wielkich farmaceutycznych koncernów. I faktycznie, część z nich przyznaje się w ramach tak zwanej transparentności do nieczystych zagrywek…

Nieprofesjonalne jest chwalić swój lek poprzez krytykę konkurencji. To, że „ich” produkt ma wady, nie znaczy, że „nasz” automatycznie ma same zalety. (fot. Shutterstock)

Wydawać by się mogło, że tego typu schematy są jedynie przypadkami z pierwszych stron gazet, ale czy do podobnych kuriozów nie dochodzi każdego dnia w aptekach, szpitalach i przy pierwszym stole?

W aptekach szpitalnych rokrocznie w czasie planowania przetargów na kolejny rok pojawia się wzmożona aktywność przedstawicieli farmaceutycznych. Często są oni na tyle zdeterminowani by wprowadzić swój produkt na oddziały, że organizują szkolenia dla lekarzy i innego personelu medycznego, mające przekonać niedowiarków co do cudownych właściwości ich preparatu.

REKLAMA

Ostatnio miałem wątpliwą przyjemność uczestniczyć w jednym z takich spotkań, podczas którego doradca medyczny, a więc osoba z przynajmniej podstawowym rozeznaniem w kwestiach medycyny, próbowała – z marnym skutkiem – naginać wyniki badań klinicznych na swoją korzyść.

Nieprofesjonalne jest chwalić swój lek poprzez krytykę konkurencji. To, że „ich” produkt ma wady, nie znaczy, że „nasz” automatycznie ma same zalety. Trzeba umieć rzeczowo uwydatnić plusy stosowania tego konkretnego specyfiku. Wiadomym jest, że będąc zatrudnionym przez dany koncern, nie mamy pełnej swobody wyrażania swojej opinii, ale uważam, że pracując w zgodzie z własnym sumieniem trzeba tak umieć wykorzystać swoją wiedzę, by merytorycznie podbudować wizerunek zachwalanego produktu a nie dyskredytować pozostałe możliwości terapeutyczne.

REKLAMA

Czy nie tak samo czynią przedstawiciele farmaceutyczni w aptekach ogólnodostępnych? Chyba każdy z nas spotkał się z szerokim uśmiechem, garścią długopisów, słodkim poczęstunkiem i wplatanym w te cudowne odwiedziny aptecznych progów naręczem faktów, które nijak się mają do rzeczywistości i efektywności klinicznej. Czy kiedykolwiek farmaceuta podczas takiego spotkania próbował się nie zgodzić z prowadzącym szkolenie? Jeśli zgłaszał swoje obiekcje albo zadawał pytania, czy faktycznie były one na tyle satysfakcjonujące, że wystarczały do zaspokojenia głodu wiedzy? Czy był na tyle przekonujące, by farmaceuta był skłonny twierdzić, że to rozwiązanie jawi się jako najlepsza opcja terapeutyczna?

Z moich obserwacji wynika, że przedstawiciel, choćby wątpiący w magię swojego produktu, nigdy nie powie więcej, niż w przygotowanym dla niego kolorowym folderze. A szkoda, bo być może odrobina realizmu i trzeźwego spojrzenia pozwoliłaby nadać więcej realizmu całemu wystąpieniu i potraktować je jako ciekawą alternatywę, a nie tylko marketingowy zabieg.

I wreszcie my sami – by nie było, że jako farmaceuta krytykuję wszystkich dokoła, a na własnym podwórku staram się nie widzieć problemu. Obawiam się, że to może wywołać najwięcej kontrowersji, prawdopodobnie też skoncentruje się na krytyce aptekarzy z placówek sieciowych, natomiast uważam, że problem dotyczy w mniejszym lub większym stopniu wszystkich aptek. Nierzadko dany punkt w korzystnej cenie nabył większą ilość danego produktu. Cena dla pacjenta jest atrakcyjna, jednak dużo korzystniej wygląda marża dla właściciela, który w pewnym stopniu wymaga wyprzedania całej zamówionej ilości „promocyjnego” towaru.

W większych sieciach aptecznych dochodzi problem marki własnej i marnej jakości suplementów sygnowanych ową marką. Nie jest trudno odkryć ich niższą wartość terapeutyczną, porównując jako farmaceuta skład z innymi preparatami alternatywnymi z danej grupy terapeutycznej.

Czy jednak bonus w postaci nieco wyższej wypłaty za odpowiednio wysoką sprzedaż towarów „promocyjnych” / marki własnej jest wystarczającym wynagrodzeniem za pracę w sprzeczności z własnym sumieniem, dobrem pacjenta i osobistymi przekonaniami?

REKLAMA

Farmaceuta, jak każdy zawód medyczny, powinien wymagać przede wszystkim wyzbycia się własnych interesów nad interes pacjenta. Dobro pacjenta to nie utarty frazes, to fakt, który powinien towarzyszyć nam w każdej minucie pracy. Jeśli ktoś jest w stanie się sprzedać, konsekwentnie pracuje na obniżanie wartości zawodu farmaceuty, który z roku na rok cieszy się i tak słabnącym społecznym zaufaniem. Sami sobie po części zapracowaliśmy na taką opinię, ale jeśli nie przestaniemy oszukiwać samych siebie, że wierzymy w pewne rzeczy, za którymi stoi jedynie interes wyżej postawionych od nas i jeśli nie przestaniemy oszukiwać naszych pacjentów, którzy zdając się na naszą pomoc nierzadko nie otrzymują najbardziej optymalnego rozwiązania terapeutycznego, nie zrobimy kroku naprzód. W tył też nie, bowiem chyba niżej już upaść nie można jak zaprzedać dobro pacjenta mamonie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteczna geografia Apteczna geografia

Liczba aptek nieustannie rośnie, jednak zjawisko to nie jest równoważne ze wzrostem dostępu pacjentó...

Letnie orzeźwienie Letnie orzeźwienie

Nadeszło lato – niektórzy już zacierają ręce, by móc prażyć się w promieniach słońca, inni z kwaśną ...

6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie 6 składników jaj, które można wykorzystać w lecznictwie

Kurze jaja to jeden z najdoskonalszych naturalnych produktów spożywczych, a wynika to jednoznacznie ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz