REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe terapie

28 czerwca 2017 10:14

W ostatnim tekście starałem się zgromadzić mniej lub bardziej nowatorskie zastosowania znanych od dziesięcioleci substancji leczniczych. Wielokierunkowość działania okazuje się być jedną z ciekawszych ścieżek poszukiwania nowych strategii terapeutycznych. Jednakże nauka próbuje wszystkich możliwości, wciąż stawiając na innowacje…

Na zlecenie Infarmy opracowano raport.: „Przełomowe innowacje farmaceutyczne”. Jego przygotowaniem zajął się Instytut Innowacyjna Gospodarka (fot. Shutterstock)

…Dla niektórych naukowców interesujące wydają się te rozwiązania, które z tradycyjnymi lekami mają niewiele wspólnego. Nie oznacza to jednak, że takie terapie są mrzonką! Być może dzięki nim uda się przełamać swoisty status quo w walce z niektórymi jednostkami chorobowymi.

Ostatnimi rewelacjami z pewnością bacznie przyglądają się miliony pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona. Po ogromnej nadziei wiązanej z metodą polegającą na przeszczepianiu komórek płodowych, które w organizmie biorcy podejmują aktywność dopaminergiczną (problematycznej ze względów etycznych w kontekście pozyskiwania komórek z martwych płodów) przyszłą kolej na terapię szwedzkiego zespołu profesora Ernesta Arenasa z Karolinska Institute w Sztokholmie. Ta opiera się na eksperymentalnym wszczepieniu rekombinowanego wirusa do mózgu, mającego przywrócić prawidłową pracę neuronów dopaminergicznych. Naukowcy potwierdzili słuszność wysnutej teorii w przeprowadzonym eksperymencie. W pierwszym etapie zniszczyli u myszy neurony dopaminergiczne, wywołując objawy zbliżone do choroby Parkinsona. W dalszej części, zmodyfikowali niepatogennego wirusa z wykorzystaniem technik inżynierii DNA, by mógł przekazać komórkom glejowym cztery geny, które miały umożliwić komórkom przywrócenie zdolności wytwarzania dopaminy. 35 dni po aplikacji wirusa zaobserwowano znaczną poprawę sprawności ruchowej myszy z objawami zbliżonymi do choroby Parkinsona. Wartym podkreślenia jest fakt, iż transformacji w komórki dopaminergiczne uległy tylko astrocyty zlokalizowane w rejonie, do którego wprowadzono wirusa – inne komórki z oddalonych obszarów OUN nie uległy żadnym zmianom. Ponadto nie stwierdzono wystąpienia innych niepożądanych efektów, jak pojawienia się guzów. Projekt szwedzkiego zespołu to pierwszy na świecie eksperyment, w którym udało się osiągnąć podobny efekt poprzez modyfikację komórek in vivo.

REKLAMA

Elektryzujące doniesienia w kontekście innej choroby neurodegeneracyjnej – choroby Alzheimera, jak również zmian nowotworowych pojawiły się niedawno na łamach „New Scientist”. Badacze przeprowadzili 70 transfuzji osocza bogatopłytkowego pozyskanego od osób w wieku 16-25l pacjentom powyżej 35 roku życia, po czym dokonali porównania parametrów krwi sprzed i miesiąc po transfuzji. Wyniki przyniosły niezwykle pozytywne rezultaty szczególnie w trzech badanych markerach – zaobserwowano obniżenie antygenów zaangażowanych w proces nowotworowy o ok. 20%, spadek poziomu cholesterolu o 10%, jak również zmniejszenie poziomu beta amyloidu jako kluczowego czynnika w patogenezie choroby Alzheimera.

REKLAMA

Kontynuując temat chorób nowotworowych, okazuje się, że syntetyczne proteiny malarii mogą stać się cennym narzędziem do walki z chorobami nowotworowymi. Zespół profesora Salantiego zauważył, że struktura łańcucha węglowego łączącego patogeny malarii z łożyskiem wewnątrz ciała jest identyczna ze strukturą występującą w komórkach nowotworowych. Wysunięto wówczas hipotezę, że zmienione nowotworowo komórki można lokalizować w organizmie wspomagając się tą tropikalną chorobą. Wyprodukowanie syntetycznych protein malarii wyposażonych w toksynę zabójczą dla komórek nowotworowych zajęło naukowcom blisko dwa lata, finalnie pozwoliły one zahamować rozwój komórek rakowych u 80% gryzoni z rakiem pęcherza, u 100% gryzoni z rakiem piersi oraz u 30% gryzoni z rakiem prostaty.

Być może ktoś powie, że wspomniane osiągnięcia odbiegają od standardowej rzeczywistości w aptece. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Jednak nie należy zapominać o fakcie, że choć większość z nas wykonuje zawód aptekarza, to wszyscy jesteśmy farmaceutami. A szeroko pojęta farmacja zajmuje się nie tylko lekami syntetycznymi, ale również lekami biologicznymi czy preparatami powstałymi metodami biotechnologicznymi z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Trzymajmy kciuki, by dziedzina, której postanowiliśmy poświęcić życie wciąż święciła takie triumfy!

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lit w leczeniu chorób afektywnych Lit w leczeniu chorób afektywnych

We wczesnych latach sześćdziesiątych Mogens Schou i Poul Baastrup odkryli, że długotrwałe leczenie l...

Jad pająka na zespół jelita drażliwego? Jad pająka na zespół jelita drażliwego?

W prestiżowym czasopiśmie Nature opublikowano wyniki badań sugerujące, że jad wyizolowany z pająka m...

Lenistwo formą wspomagania reeksportu Lenistwo formą wspomagania reeksportu

Ustawa zwana antywywozową dołożyła farmaceutom sporo (pojęcie względne) pracy typowo administracyjne...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz