REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nowe wyzwania

24 października 2017 10:01

W dniach 20-21 października miałem przyjemność uczestniczyć w 3. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja 21 Nowe Wyzwania”, odbywającego się na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pobyt na konferencji zaskoczył mnie w kilku kwestiach, utwierdzając w innych. Przyjemną niespodzianką okazało się rosnące poparcie ze strony środowiska.

Dużo niepokoju wprowadziły słowa przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Pacjenta, która odsłoniła pesymistyczny obraz relacji farmaceuta-klient. (fot. farmacja21.pl)

W dniach 20-21 października miałem przyjemność uczestniczyć w 3. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja 21 Nowe Wyzwania”, odbywającego się na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podczas dziewięciu sesji kilkudziesięciu prelegentów prezentowało swoje stanowiska w zakresie najbardziej aktualnych wydarzeń i problemów świata polskiej farmacji. Muszę przyznać, że była to niebywała przyjemność być świadkiem chwili, w której mimo wielu wyraźnych różnic wszyscy zgodzili się co do potrzeby realizacji wspólnych postulatów. Choć wiele jeszcze do zrobienia, wspólne konsekwentne stanowisko jest fundamentem przyszłych zmian.

Najwięcej kontrowersji i najgorętszą dyskusję wywołał piątkowy panel dotyczący ustawy o zawodzie farmaceuty oraz sobotnia sesja poświęcona szkoleniu podyplomowemu farmaceutów. Tegoroczna edycja zdecydowanie kładła nacisk na aspekty prawne, problemy legislacyjne i kwestie ustawodawcze, które nadawałyby farmaceutom odpowiednie kompetencje i przywracałyby właściwą rangę zawodu. Odmienne spojrzenie samorządowców, przedsiębiorców czy przedstawicieli środowisk akademickich uwidoczniło jak dalece niedoskonałe są obecne rozwiązania prawne i jak trudnym zadaniem będzie wypracowanie kompromisu, który zadowoli poszczególne grupy w obrębie świata farmacji.

REKLAMA

Dużo niepokoju wprowadziły słowa przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Pacjenta, która odsłoniła pesymistyczny obraz relacji farmaceuta-klient i perspektyw w kontekście przebijającej się coraz mocniej opieki farmaceutycznej. Środowisko lekarskie reprezentowane przez dr Pawła Wróblewskiego podzieliło się swoimi doświadczeniami, wskazując nie tylko na potencjalne korzyści, ale również czyhające niebezpieczeństwa w związku z próbą prawnego określenia kompetencji farmaceuty.

REKLAMA

Dla mnie jednak ogromne znaczenie miało pochylenie się nad kwestią farmacji szpitalnej i klinicznej – zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak przedstawił szeroko rozumiane obszary możliwej współpracy farmaceuty w szpitalu z pozostałymi przedstawicielami środowisk medycznych. Z dużym entuzjazmem wysłuchałem głosów uczestników konferencji, którzy zechcieli się podczas dyskusji podzielić swoimi pozytywnymi doświadczeniami z pracy z lekarzami czy pielęgniarkami na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach i przychodniach. To tylko pokazuje, jak wielkie chęci ze strony farmaceutów są i będą, a utworzenie odpowiedniego zaplecza prawnego dla tych działań jedynie pomoże w upowszechnieniu tych działań.

Głos Pani dr hab. Agnieszki Zimmermann był dla mnie szansą na ukazanie perspektyw w polskich realiach, jednak wnioski płynące z prezentacji nie pozostawiły złudzeń, że jeszcze wiele przed nami do zrobienia. Zdecydowanie najbardziej pozytywnym elementem całej konferencji było według mnie wystąpienie dr n. med. Emilii Filipczyk-Cisarż wraz z mgr farm. Kamilą Urbańczyk. To niestety odosobniony przykład, w którym lekarz-praktyk umożliwia farmaceucie pobyt na oddziale i chce korzystać z jego wiedzy, ale wierzę, że tego typu przykłady wzajemnej współpracy będą niedługo na porządku dziennym.

Pobyt na konferencji zaskoczył mnie w kilku kwestiach, utwierdzając w innych. Przyjemną niespodzianką okazało się rosnące poparcie ze strony środowiska lekarskiego – medycy zdają się chcieć korzystać z naszej wiedzy i być równorzędnym partnerem, jednocześnie chcąc dzielić się swoją wiedzą merytoryczną i praktyczną w zakresie pracy z pacjentem, jak i uwarunkowań prawnych, regulujących kompetencje zawodowe. Niestety, przekonałem się po raz kolejny, że wśród farmaceutów, choć istnieje wspólne poczucie do potrzeby zmian, to każdy chce ugrać najwięcej dla siebie. Nie patrzymy holistycznie na farmację jak na jeden organizm. Zapomina się i spycha w cień farmację szpitalną i kliniczną.

Z przykrością też zauważyłem trend, że farmaceuci chcą coraz częściej być dobrymi ekonomami i menadżerami niż merytorycznymi profesjonalistami. A swojej pozycji możemy bronić jedynie poprzez pokazanie, że jesteśmy specjalistami w swoim fachu. Nie próbujmy być ludźmi renesansu, zostawmy zarządzanie i ekonomię na później, gdy już potwierdzimy, że jeśli chodzi o leki, to farmaceuta ma do powiedzenia zdecydowanie najwięcej.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta offline Farmaceuta offline

Osobiście uważam, że farmaceuci mają gorzej niż większość zawodów. Nie dość, że pracują na pełen eta...

Poza czubek własnego nosa Poza czubek własnego nosa

Czasem warto spojrzeć poza czubek własnego nosa i w momencie gdy inni potrzebują naszej pomocy, choć...

Kupuję leki w… sklepie Kupuję leki w… sklepie

To co tu napiszę pewnie wywoła kontrowersje, ale nie przeszkadza mi miano jedynego farmaceuty w tym ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz