REKLAMA
Magazyn mgr.farm

O lewotyroksynie słów kilka…

13 sierpnia 2019 12:03

W ostatnim czasie temat leków, a raczej ich braku zdominował krajowe media i opinię publiczną. Niepisanym przedstawicielem tego problemu stał się poczciwy Euthyrox, wydawać by się mogło, że jego miejsce obsadzi cząsteczka ratująca życie, ale to handlowy preparat lewotyroksyny nie schodzi z ust pacjentów, aptekarzy i osób ze świata zdrowia publicznego. Warto odnotować kilka faktów na temat tej – bądź co bądź – starej cząsteczki, a także przyjrzeć się najnowszym trendom w leczeniu zaburzenia, które stanowi podstawowe wskazanie do stosowania lewoskrętnej tetrajodotyroniny.

Tyroksyna, tetrajodotyronina, L-T4…

W zależności od tematyki omawianego zagadnienia, nasza cząsteczka może mieć różny sposób nazewnictwa. Jako substancję czynną zwykle wyszczególnia się lewotyroksynę, otrzymywany na drodze syntezy analog tyroksyny. Wyjściowym substratem do wytwarzania tyroksyny jest tyrozyna, jeden z 20 podstawowych aminokwasów. Aktywacja receptora TSH przez tyreotropinę stymuluje transkrypcję genów dla m.in. tyreoglobuliny.

Dostarczany z pożywieniem jod jest wchłaniany w żołądku i zostaje przetransportowany do tarczycy by zostać zgromadzony w komórkach pęcherzykowych. Jony jodkowe w obecności nadtlenku wodoru są utleniane i zostają dołączone do reszt tyrozynowych tyreoglobuliny, tworząc 3-monojodotyrozynę i 3,5 – dijodotyrozynę, które następnie są sprzęgane tworząc tyroksynę – T4. Jako główny hormon produkowany przez tarczycę jest uważana za prohormon – jeżeli zostaje usunięty atom jodu z pozycji 5′, powstaje najbardziej czynny metabolicznie hormon tarczycy – T3 (3,5,3′-trójjodotyronina).

REKLAMA

W leczeniu schorzeń endokrynologicznych i metabolicznych przebiegających z niedoborem tyroksyny stosowana jest tyroksyna syntetyczna w postaci soli sodowej, będąca enancjomerem fizjologicznej tyroksyny o konfiguracji L, skręcając płaszczyznę światłą spolaryzowanego w lewo i posiadając przy tym konfigurację absolutną S. Związek o konfiguracji przeciwnej to dekstrotyroksyna, jego stosowanie zostało jednak zarzucone (czytaj również: Ministerstwo Zdrowia: Nie ma zagrożenia niedostępnością leku Euthyrox).

REKLAMA

Niedoczynność tarczycy

Gospodarka hormonów tarczycy może zostać zaburzona w obu kierunkach. Istnieją zaburzenia, w których dochodzi do zbyt małej produkcji hormonów tarczycy w stosunku do potrzeb organizmu (czytaj również: Do 29 maja obchodzimy Tydzień Walki z Chorobami Tarczycy). Rozwija się wtedy niedoczynność tarczycy objawiająca się m.in.:

 • spowolnieniem umysłowym i ruchowym
 • upośledzeniem pamięci i sprawności intelektualnej
 • przewlekłym zmęczeniem, apatią, nadmierną sennością
 • ciągłym uczuciem zimna
 • wzrostem masy ciała pomimo zmniejszonego apetytu
 • podwyższonym poziomem cholesterolu
 • obrzękami

Niedoczynność tarczycy może mieć różną etiologię. Do najczęstszych przyczyn niedoczynności tarczycy w Polsce zalicza się:

 • przewlekłe autoimmunologiczne (limfocytowe) zapalenie tarczycy – chorobę Hashimoto
 • stan po operacyjnym usunięciu płata lub całej tarczycy
 • stan po leczeniu jodem promieniotwórczym
 • wtórna niedoczynność tarczycy w przebiegu chorób przysadki
 • poporodowe zapalenie tarczycy
 • podostre zapalenie tarczycy
 • polekowa niedoczynność tarczycy – szczególnie po amiodaronie oraz po interferonie α

Lewotyroksyna nie dla każdego

Choć lewotyroksyna jest lekiem z wyboru u pacjentów z jawną i subkliniczną niedoczynnością tarczycy, istnieje szereg przeciwwskazań dla stosowania tej substancji w terapii zaburzeń wydzielania hormonów tarczycowych. Do najważniejszych powinniśmy zaliczyć:

 • nieleczoną nadczynność tarczycy
 • nieleczoną niedoczynność przysadki mózgowej
 • nieleczoną niedoczynność kory
 • ostre zapalenie mięśnia sercowego
 • ostry zespół wieńcowy

Nie wolno nam jako farmaceutom zapominać o licznych interakcjach lekowych preparatów lewotyroksyny z innymi substancjami aktywnymi. Przede wszystkim warto pamiętać, aby unikać połączeń z:

REKLAMA
 • fenytoiną i karbamazepiną – oba leki mogą wypierać lewotyroksynę z połączeń z białkami osocza, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia stężenia jej we krwi i dawki
 • acenokumarolem – lewotyroksyna nasila działanie leków przeciwzakrzepowych wypierając je z połączeń z białkami, stąd może zwiększać ryzyko krwotoku, np. do OUN lub krwawienia z przewodu pokarmowego, szczególnie u osób w podeszłym wieku
 • estrogenami – stosowane u kobiet jako środki antykoncepcyjne lub u kobiet w okresie menopauzy przyjmujących hormonalną terapię zastępczą mogą spowodować zwiększenie zapotrzebowania na lewotyroksynę
 • sertraliną – zmniejsza skuteczność lewotyroksyny i zwiększa stężenie TSH w surowicy krwi

Warto także pamiętać o możliwym zespole oporności na hormony tarczycy, zwanym także zespołem Refetoffa – ta rzadka i  uwarunkowana genetycznie choroba spowodowana jest zmniejszoną wrażliwością tkanek na hormony tarczycy. Najczęściej przyczyną choroby są punktowe mutacje w genie THRB kodującym podjednostkę receptora hormonów tarczycy. Opisano też mutacje w genach MCT8 i SECISBP2 u chorych z tym zespołem. Dziedziczenie jest autosomalne dominujące lub autosomalne recesywne.

Skuteczniejsze leczenie niedoczynności tarczycy

Mimo zadowalających efektów substytucji L-T4 u około 10-15% występuje brak odpowiedzi na leczenie. Próbą przezwyciężenia tego problemu jest terapia skojarzona: L-T4 w połączeniu z liotyroniną (L-T3), czyli syntetyczną formą bardziej aktywnej trójjodotyroniny (T3). Problem w tym, że gdy L-T3 jest podawany w postaci tabletek, wchłania się bardzo szybko i nadmiernie rośnie jego poziom we krwi (czytaj również: Niewydolność tarczycy i cukrzyca idą w parze).

Nową, obiecującą metodę leczenia osób niereagujących na konwencjonalne leczenie opracowali naukowcy z Rush University Medical Center. Chodzi o tabletki z dodatkiem cynku – dzięki niemu hormon uwalnia się wolniej. Nowy lek powstał poprzez połączenie cynku z trzema cząsteczkami L-T3. Lek jest umieszczany w kapsułkach, które ulegają rozpuszczeniu dopiero w dwunastnicy – tam trójjodotyronina uwalnia się powoli i przedostaje do krwi. Choć wyniki w modelu zwierzęcym są obiecujące, konieczne są jeszcze testy bezpieczeństwa oraz badania kliniczne z udziałem ludzi. Jeśli się powiodą, gotowy lek powinien trafić na rynek za kilka lat.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ceny leków muszą wzrosnąć by zapewnić ciągłość dostaw Ceny leków muszą wzrosnąć by zapewnić ciągłość dostaw

Szef Affordable Medicines For Europe, która zajmuje się importem równoległym leków, twierdzi, że reg...

Nadal brakuje co najmniej 44 leków – MZ milczy Nadal brakuje co najmniej 44 leków – MZ milczy

Gazeta Wyborcza przypomina, że braki leków wcale się nie skończyły. Powołuje się na raport Gdzie Po ...

Euthyrox, dyżury, a sprawa polska Euthyrox, dyżury, a sprawa polska

Można z aptekarzy kpić w kwestii dyżurów, można i kpić utrzymując nierealistyczne marże. Czy naprawd...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz