REKLAMA
Magazyn mgr.farm

O trudnej współpracy lekarza z farmaceutą

22 października 2015 08:51

Pracowałam w małym mieście gdzie prawie wszyscy się znają, pracowałam też w mieście wojewódzkim, gdzie prawie każdy był anonimowy. W tych mniejszych aglomeracjach współpraca na linii lekarz – farmaceuta jeszcze jakoś się układa, w dużych miastach bywa różnie.

Ta współpraca, w niektórych przypadkach ogranicza się tylko do poprawienia błędu na recepcie, bo o partnerstwie z prawdziwego zdarzenia póki co można pomarzyć. Ale nawet w małym mieście świadome przyjęcie recepty z błędem jest obarczone ryzykiem: może lekarz poprawi, a może nie.

Niezbyt dobrze wspominam lekarzy z krótkim stażem pracy, którzy bardzo szybko zapomnieli jak na studiach płakali ucząc się receptury i zasad prawidłowego wystawiania recept. Przerośnięte ego połączone z przeświadczeniem o tym, że jest się nieomylnym to w tym przypadku mieszanka wybuchowa. Grzeczne zwrócenie uwagi, że popełnili błąd wypisując receptę odbierają, jako obnażenie ich niewiedzy i niedouczenia. Kończy się to chamskimi komentarzami, wyrzuceniem za drzwi lub klasycznym tekstem „Trzeba było nie przyjmować recepty!” Dobrze – więcej nie przyjmę, następnym razem przyjdzie pacjent z pretensjami!

REKLAMA

Nie jestem zadowolona z tego, że czasem muszę odesłać pacjenta z błędnie wypisaną receptą, ale też nie jestem instytucją charytatywną, która będzie płaciła ze swojej kieszeni za błędy lekarzy. Nie widzę też powodu, dla którego miałabym tracić swój prywatny czas na wędrówki po gabinetach lekarskich w celu poprawienia recepty. Nie jest winny pacjent, nie jest winny farmaceuta, tylko lekarz, który błąd popełnił. Na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć sytuacje, kiedy lekarz na naszą prośbę przyjechał do apteki i poprawiał błąd na recepcie. Pozostali to święte krowy, które nigdy nie mają czasu lub wręcz sugerują, że na własne potrzeby wymyślamy przepisy.

REKLAMA

Żeby było ciekawiej to mam w rodzinie paru lekarzy i czasami odczuwam na własnej skórze sugerowaną wyższość medycyny nad farmacją. Faktem jest, że mamy mniejszą wiedzę, jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie chorób, ale ukończenie farmacji nie polega na wąchaniu i suszeniu kwiatków, a nasza praca nie sprowadza się do tylko prawidłowego odczytania leku wypisanego na recepcie. Niestety, ale nie jesteśmy dla lekarzy równorzędnymi partnerami, a jedynie wykonawcami ich zleceń. Tak samo traktuje się pielęgniarki, położne czy inny personel medyczny.

Podobne wyobrażenie o naszym zwodzie mają pacjenci, którzy widząc biały fartuch podpinają nas do tzw. „służby zdrowia”, a służba ma służyć i najlepiej rozdawać leki za darmo. Kiedyś pacjentka złożyła mi propozycję nie do odrzucenia: zaoferowała mi bilet autobusowy, żebym się przejechała kilkanaście kilometrów do lekarza i poprawiła jej receptę, bo ona nie ma czasu. Była oburzona, kiedy powiedziałam, że nie ma takiej możliwości. Zapytałam również, dlaczego takiej oferty nie złoży lekarzowi, skoro to on zawinił?! Lekarzowi zwrócić uwagi przecież nie wolno!

Oczywiście są też wyjątki od reguły, ale są to lekarze, którzy mają już swoje lata i w przeciwieństwie do lekarskiej „młodzieży” nie mają problemu z przyznaniem się do błędu i nie traktują apteki jak gniazda żmij. Jako przykład mogę podać pewnego lekarza, który co jakiś czas robił wycieczki po okolicznych aptekach i nie tylko poprawiał recepty z błędami, ale także pytał dostępność i ceny niektórych leków. On nam pomagał, my nie odsyłaliśmy pacjentów. On przychodził do nas i my też go czasami odwiedzaliśmy w jego gabinecie.

Jak widać współpraca jest możliwa, ale muszą tego chcieć dwie strony. Nie może być tak, że farmaceuta biega za lekarzem jak tresowany piesek, a pan w zależności od humoru, albo pogłaszcze, albo strzeli w psyk! Drodzy lekarze, możemy zacząć współpracować, albo dalej robić sobie na złość, ale to głównie przez wasze fochy cierpi pacjent!

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Kto nie chodzi do apteki? Kto nie chodzi do apteki?

Naszło mnie ostatnio pytanie o to czy istnieje taka grupa osób, które do apteki nie chodzą. W końcu ...

Erste Essen Erste Essen

Usłyszałem skowyt. Myślałem przez chwilę, że to któreś z dzieci bawiących się na dole zrobiło sobie ...

Błądziciele Błądziciele

Błądzić jest rzeczą ludzką – niektórzy całe życie miotają się szukając swojej drogi życiowej. Błądze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz