REKLAMA
Magazyn mgr.farm

O ustawie aptekarskiej na poważnie

28 lipca 2017 08:20

Mówi się, że pierwszą rzeczą, jakiej brakuje ludziom w trakcie powodzi, jest woda pitna. Podobnie podczas „powodzi informacji”, najbardziej doskwiera niedostatek faktów. Ich wydrenowanie tworzy miejsce na tzw. „fake news’y”… Przejawem tego jest kolportowana w tym tygodniu informacja, jakoby zamknięta w Poznaniu apteka „Galenica” była pierwszą ofiarą noweli Prawa farmaceutycznego (tzw. „apteki dla aptekarza”). „Rewolucja pożera własne dzieci” – powiedzieli. Malowniczo, tylko „szkoda”, że to nieprawda.

Czy nieprawdziwe informacje o Farmacolu rozpowszechniają podmioty, chcące odwrócić uwagę od swoich problemów?

Wieloletniej właścicielce apteki nie przedłużono umowy najmu. Rzecz niebagatelna, albowiem apteki nie można prowadzić bez tytułu prawnego do lokalu aptecznego (czytaj więcej: Zlikwidowana apteka w Poznaniu, czyli rewolucja pożera własne dzieci). A przecież w tej materii „ustawa aptekarska” jest bezwzględna, bo… No właśnie, czy nowe prawo cokolwiek w tej materii zmienia? Okazuje się, że nie.

Nowelizacja z 7 kwietnia br. w żadnym miejscu i punkcie nie odnosi się do wymogów lokalowych na prowadzenie apteki; nie czyni na tym polu jakichkolwiek dodatkowych obostrzeń. Wymóg posiadania tytułu prawnego do lokalu apteki obowiązuje nieprzerwanie od wejścia w życie Prawa farmaceutycznego, czyli od 2002r. Zadziwiające, że regulacja ta (cokolwiek oczywista) nie przeszkadzała dotychczas środowisku sieci aptecznych, które dzisiaj o dziwo staje w obronie… aptek indywidualnych. Trąci to hipokryzją.

REKLAMA

Jak czytamy w komunikacie PharmaNET-u: „Przyjęte z inicjatywy samorządu aptekarskiego przepisy powodują, że pozwolenie (?!) na prowadzenie nowej apteki można tylko stracić, a nowej apteki w Polsce praktycznie nie da się otworzyć. Dotyczy to zwłaszcza dużych miast (…) Obecnie zaś wypowiedzenie umowy najmu równoznaczne jest z utratą zezwolenia na prowadzenie apteki. Właściciel musi postarać się o nową koncesję, spełnić warunki demograficzno-geograficzne etc.”.

REKLAMA

Stwierdzenie to jest przekłamane. Tytuł prawny do lokalu aptecznego, podobnie jak inne wymogi na prowadzenie apteki (np. nieprzekraczanie norm 1%-ej koncentracji) należy posiadać (spełniać) przez cały okres wykonywania tego rodzaju regulowanej działalności gospodarczej. Pod rządami kwietniowej noweli Prawa farmaceutycznego podmiot prowadzący aptekę (zresztą tak jak wcześniej) owszem będzie „zakładnikiem”, tyle że otrzymanego zezwolenia na prowadzenie apteki, a nie – wynajmującego (właściciela lokalu). Co prawda sieci apteczne forsują tezę, że wymogi w zakresie prowadzenia apteki należy spełniać jedynie przed jego uzyskaniem (sic!), a samo zezwolenie (razem z tymi wymogami) można sobie kupić (a nie je uzyskać!). Przy czym, tego rodzaju wywody trudno kwalifikować jako poważne.

Nowela kwietniowa wprowadza również cztery wyjątki od stosowania kryteriów geograficzno-demograficznych. W mojej ocenie możliwe są one do zastosowania w przypadku apteki „Galenica” z Poznaniu. Zresztą, nawet jej właścicielka otwarcie przyznaje, że problemem nie są w jej wypadku nowe przepisy, tylko „bezduszność urzędników”, którzy nie chcieli przedłużyć jej umowy najmu (cała sytuacja miała miejsce przed wejściem w życie ustawy nowelizującej). Co więcej, obowiązujące od ponad pół wieku przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają zabezpieczenie swojej sytuacji prawnej w zakresie wynajmu lokalu pod działalność apteczną. Przykładowo, przy odpowiednio długim najmie wprowadza się fikcję prawną zawarcia umowy na czas nieoznaczony. W takiej sytuacji nie istnieje ryzyko jej nieprzedłużenia. W sprawie problemem nie są przepisy dotyczące zezwoleń aptecznych, skoro spór osadza się na instytucjach prawa cywilnego.

W czasie „kampanii” poprzedzającej wejście w życie „ustawy aptekarskiej” środowisko przedsiębiorców i inwestorów aptecznych tego rodzaju faryzejskich fake news’ów wyprodukowało wiele.

Chyba najbardziej bezecny był ten, w którym wykorzystywano do propagandy własne dzieci; urągało to przyzwoitości. Sieci przekonywały mianowicie, że ich spadkobiercy nie będą mogły dziedziczyć aptek. A nawet więcej, że tylko „dzieci farmaceutów” będą mogły „dostać” (!?) apteki w wyniku spadkobrania. Uściślimy zatem. Prawie wszystkie apteki sieciowe w Polsce prowadzone są przez spółki prawa handlowego. Tego typu „organizmy prawne” nie umierają; po śmierci ich właścicieli spadkobiercy po prostu wchodzą w miejsce dotychczasowych wspólników. Nowela kwietniowa niczego tutaj nie zmienia, bo materię tę, tak w ogóle, to regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych i Kodeksu cywilnego.

Podobnie kłamliwym stwierdzeniem jest dystrybuowany w okresie Świąt Wielkanocnych „bujdanews”, jakoby jedynie dzieci farmaceutów miały prawo dziedziczyć apteki. Tymczasem, wytworzone przez sieci kastowe kryterium sukcesji jest nie tylko obraźliwe, ale również nieprawdziwe. Jedynym wyznacznikiem prowadzenia apteki po śmierci osoby fizycznej (zezwoleniobiorcy) jest uzyskanie przez jego spadkobiercę wykształcenia farmaceutycznego, a potem – Prawa Wykonywania Zawodu farmaceuty; nie ma natomiast tutaj zastosowania kryterium klasowe. Dziedziczenie uzależnione jest nie od urodzenia w takiej, czy innej rodzinie, tylko od wykonania przez spadkobiercę pracy w zakresie zdobycia zawodu.

REKLAMA

Powstaje zatem uprawnione pytanie, w jaki sposób w sprawie apteki „Galenica” wierzyć komuś, kto dystrybuuje przekłamania, a których przykłady można multiplikować („nie wolno cofać zezwoleń za naruszenie 1%” – fałsz!; „przez ustawę wzrosną ceny leków” – fałsz!; „zakaz reklamy aptek uniemożliwia prowadzenie opieki farmaceutycznej” – fałsz!; „nowa ustawa jest niezgodna z konstytucją” – fałsz; „«apteka dla aptekarza» stworzy monopol farmaceutów na prowadzenie aptek” – fałsz do kwadratu; „niewielka grupa aptekarzy przejmie rynek” – czego przykładem jest poznańska apteka „Galenica”, czyż nie tak?; to również fałsz…). Nie w tym rzecz. Chodzi o kolejną „puszczoną” w eter nieprawdę, której autorem jest środowisko, chcące uchodzić za wiarygodne, ale mające jednocześnie sporo za uszami. Przez lata sieci wykazywały się hipokryzją i pychą. A dzisiaj, jak widać, ostała się im z tego ino frustracja.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Praca szuka farmaceuty Praca szuka farmaceuty

Duża liczba aptek i niskie bezrobocie wśród farmaceutów sprzyjają poszukiwaniu nowej i lepiej płatne...

Fakty i mity o nadciśnieniu Fakty i mity o nadciśnieniu

Na nadciśnienie tętnicze choruje coraz więcej osób. Przyczynia się do tego „niezdrowy” tryb życia – ...

Zło zawsze wraca Zło zawsze wraca

Kiedyś zawsze mi się wydawało, że każdy starszy człowiek to taka oaza spokoju, opanowania i niewycze...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz