REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Obcokrajowiec w aptece. Podsumowanie informacji…

2 kwietnia 2019 12:28

Coraz większa liczba obcokrajowców w Polsce sprawia, że zaczynają się oni pojawiać również w aptekach i chcą realizować recepty. Mogą oni przy tym posługiwać się m.in. kartą EKUZ, poświadczeniem NFZ, kartą stałego pobytu, czy dowodem uchodźcy, które gwarantują świadczenie im usług zdrowotnych w naszym kraju. Obcokrajowiec może również przedstawić receptę wystawioną w swoim macierzystym państwie. Czy zawsze wiemy jak się w takich sytuacjach zachować? Kiedy wydać leki ze zniżką, a kiedy na 100%? Poniżej opis niektórych sytuacji jakie mogą przydarzyć się w aptece w związku z wizytą w niej cudzoziemca.

Obcokrajowiec w polskiej aptece to coraz częstszy widok. Warto wiedzieć, jakie uprawnienia posiadają tacy pacjenci (fot. Shutterstock)
Obcokrajowiec w polskiej aptece to coraz częstszy widok. Warto wiedzieć, jakie uprawnienia posiadają tacy pacjenci (fot. Shutterstock)

1. Recepty wystawione w innym kraju niż państwo członkowskie U

Obcokrajowiec może przedstawić recepty wystawione w innym kraju niż kraje członkowskie Unii Europejskiej. W takim przypadku recepta może być zrealizowana tylko i wyłącznie pełnopłatnie. Jednakże wystawione w języku obcym muszą zawierać takie dane jak: dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko, adres), nazwę międzynarodową leku (jego postać, dawka, ilość), datę wystawienia oraz dane osoby ją wystawiającą wraz z odręcznym podpisem.

Należy pamiętać, że żadne z danych dotyczących leku nie mogą pozostawiać wątpliwości, co do tego co ma być wydane. Należy zwrócić na to szczególną uwagę wtedy, gdy przychodzi nam realizować receptę ukraińską, rosyjską, czy z innego kraju, w którym wiodącym alfabetem jest cyrylica. Niestety, ale gdy nazwa międzynarodowa substancji jest właśnie wypisana tym alfabetem, takiej recepty zrealizować nie możemy.

REKLAMA

2. Recepty transgraniczne

Zasady wystawiania i realizacji recept transgranicznych zostały określone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego. Tego typu recepty zostały wprowadzone aby umożliwić obywatelom Unii Europejskiej realizację recept we wszystkich państwach Wspólnoty. Oprócz danych, które muszą być zawarte w recepcie wystawionej w krajach innych niż państwa członkowskie UE, rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. recept lekarskich nakłada również obowiązek umieszczenia na recepcie transgranicznej daty urodzenia pacjenta, adresu miejsca udzielania świadczenia, tytułu zawodowego osoby wystawiającej receptę, a także bezpośredni kontakt do niej, np. adres e-mail, czy numer telefonu.

REKLAMA

Przez ostatnich kilka lat popularny był temat recept transgranicznych, które można było wydrukować z systemu, w którym po opisaniu swojej sytuacji zdrowotnej generowane były recepty. Szczególnie były one popularne wśród kobiet chcących w łatwy sposób otrzymać środki antykoncepcyjne. Należy jednak pamiętać, że na recepcie transgranicznej musi zostać naniesiony odręczny podpis. Niedopuszczalne jest aby zrealizować receptę, która w całości została wydrukowana wraz z podpisem lekarza.

3. Obcokrajowiec z kartą EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli w skrócie EKUZ, może zostać wydana ubezpieczonemu pacjentowi w kraju jego stałego zameldowania. Uprawnia ona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak ich obywatele. EKUZ ma za zadanie zapewnić dostęp jedynie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Stąd może się zdarzyć, że obcokrajowiec przyjdzie do apteki z receptą wystawioną w Polsce, z tymże jako jego identyfikator posłuży numer karty EKUZ, który należy sprawozdać do NFZ. Niektóre oddziały wojewódzkie NFZ wymagają również skanu karty EKUZ poszczególnych pacjentów, która ma być dołączona do części B zestawienia refundacyjnego.

Należy, jednak pamiętać, że obcokrajowiec z kartą EKUZ nie ma prawa korzystać z dodatkowych uprawnień, chociażby takich jak uprawnienie “senior”. Nawet, gdy takie uprawnienie na receptę dla obcokrajowca z kartą EKUZ naniesie lekarz, osoba realizująca receptę ma obowiązek je pominąć. Tak samo nie ma możliwości realizacji takiej recepty z innymi uprawnieniami, np. DN, IW, IB, gdyż są one nadawane tylko i wyłącznie obywatelom Polski. Ponadto podczas realizacji recepty zawsze warto skontrolować termin ważności karty EKUZ. Należy pamiętać, że realizacja recepty po terminie ważności karty skończy się odrzuceniem refundacji przez NFZ. W polu oddziału NFZ, pacjent legitymujący się kartą EKUZ ma wpisany symbol państwa, którego jest obywatelem.

4. Obcokrajowiec z Poświadczeniem NFZ

Poświadczenie NFZ zapewniające pełen zakres świadczeń zdrowotnych NFZ może przyznać obcokrajowcowi, który na stałe zamieszkuje terytorium Polski. Wydaje je właściwy dla miejsca zamieszkania obcokrajowca, oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoba posiadająca takie poświadczenie może tak samo jak obywatel Polski, wybrać swojego lekarza rodzinnego. W ten sposób mogą mu przysługiwać niektóre uprawnienia, takie jak uprawnienie “senior”, czy uprawnienie “ZK”, które może nabyć już wtedy, gdy mieszka na terytorium Polski. Tak, jak w przypadku karty, niektóre oddziały NFZ wymagają dołączenia kopii poświadczenia poszczególnych pacjentów, które należy dołączyć do części B zestawienia refundacyjnego.

REKLAMA

Poświadczenie, tak jak karta EKUZ, ma termin ważności, po przekroczeniu którego nie należy realizować recept dla pacjenta, dla którego poświadczenie zostało wystawione. Tak samo jak w przypadku pacjentów legitymujących się kartą EKUZ, obcokrajowiec z poświadczeniem NFZ w polu oddział NFZ ma wpisany symbol państwa, którego jest obywatelem.

5. Obcokrajowcy przebywający na stałe na terytorium Polski, którzy nie posiadają karty EKUZ ani poświadczenia NFZ

Obcokrajowcy, którzy przebywają na terenie Polski na podstawie wizy pracowniczej oraz czasowego zezwolenia na pobyt w naszym kraju, a także ci którzy posiadają status uchodźcy lub ubezpieczyli się dobrowolnie są objęci w pełnym zakresie ubezpieczeniem zdrowotnym. Legitymować się oni mogą następującymi dokumentami: paszportem, kartą pobytu, Kartą Polaka lub dowodem uchodźcy. Przy realizacji recepty dla takich pacjentów należy sprawozdać numery powyższych dokumentów w miejscu identyfikatora pacjenta. Osoba realizująca receptę ma obowiązek sprawdzić poprawność tych danych na podstawie okazanych dokumentów.

Obcokrajowiec, który legitymuje się wymienionymi w tym punkcie dokumentami, w polu oddział NFZ będzie miał wpisany numer właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce oddziału NFZ.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Rzeczywiście, temat mocno na czasie ;)
Przydała by się jeszcze rozłożona na "czynniki pierwsze" recepta z Ukrainy.
Jeśli wypisana cyrylicą, to pozamiatane :(
Ja niestety mam inne doświadczenie. Na receptach z Ukrainy niby nazwy międzynarodowe, ale nie choroby się nie można doczytać.
Leki tak, gorzej z informacją w obie strony.

Powiązane artykuły

Wsparcie finansowe na informatyzację nie dla sieci aptek? Wsparcie finansowe na informatyzację nie dla sieci aptek?

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało wsparcie finansowe dla aptek, aby ułatwić im terminowe wd...

Podkomisja zdrowia: leki z „czarnej listy” nie opuszczą granic Polski Podkomisja zdrowia: leki z „czarnej listy” nie opuszczą granic Polski

17 lutego podkomisja zdrowia debatowała nad przepisami dotyczącymi zablokowania możliwości zbycia pr...

Nowy wykaz leków refundowanych Nowy wykaz leków refundowanych

Od wczoraj obowiązuje nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz