REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Obrona przez atak

9 maja 2016 09:07

Ostatnio mój znajomy farmaceuta zrobił dość ciekawy krok w obronie swojego interesu przed aspiracjami pewnej drapieżnej sieci. Kiedy tylko okazało się, że w pobliżu jego apteki ma otworzyć się sieciówka, postanowił niedaleko otworzyć swoją drugą aptekę.

Kiedy w pierwszej chwili o tym usłyszałem to nie za bardzo mogłem zrozumieć logikę takiego posunięcia. Bo jaki sens ma otwieranie kolejnej apteki w okolicy gdzie ma się już jedną i na dokładkę ma powstać agresywna sieciówka – znana z łamania zakazu reklamy i dumpingowych cen. Jednak po dłuższym zastanowieniu stwierdziłem, że w tym szaleństwie jest metoda.

Po pierwsze. Apteka sieciowa zanim wejdzie na jakiś rynek to robi porządny research. Jej właściciele muszą wiedzieć jakie są szanse powodzenia biznesu i jaka konkurencja jest do wykończenia. Badają rynek, zbierają informacje o cenach (sam dostawałem takie telefony od „pseudopacjentów”). Jeśli rynek rokuje nadzieje na agresywne przejęcie, to sieciówka zaczyna montaż placówki. Innymi słowy każda zmiana parametrów rynku w tracie inicjowania inwestycji kompletnie rujnuje aptece sieciowej strategię. Bo jeśli po zrobieniu researchu okazuje się, że powstaje apteka w nim nieuwzględniona to całkowicie zmieniają się warunki. Jeśli szanse na przejęcie rynku spadają, istnieje szansa, że sieciówka się wycofa.

Po drugie. Założenie drugiej apteki jest dużo prostsze niż pierwszej. Powodów jest wiele. Przede wszystkim posiada się już odpowiedni know how. Sprawdzeni podwykonawcy, umowy z hurtowniami, część towaru można przesunąć z pierwszej apteki – podobnie z personelem na początkowym etapie (awans magistra na kierownika itp.). Generalne koszt i wysiłek otwarcia drugiej apteki jest diametralnie mniejszy niż w przypadku pierwszej. Poza tym to „koszt”, który pozwoli spółce zaoszczędzić trochę grosza na podatkach.

Po trzecie. Żeby otworzyć obecnie nową aptekę, trzeba mieć jakieś 150 000 do 200 000 zł. Nawet jeśli nie mamy takich oszczędności, to bank bez problemu udzieli właścicielowi apteki odpowiedniego kredytu. I tutaj tkwi kolejna przewaga w łatwości otwierania drugiej apteki nad pierwszą. Inwestor chcący otworzyć swoją pierwszą apteką musi po prostu mieć na to pieniądze. Bank udzieli mu kredytu na maksymalnie 60 000 – co na otwarcie apteki nie starczy. Poza tym zadłużanie się na otwarcie apteki w obecnych czasach jest skrajnie ryzykowne. Żeby nie powiedzieć, że głupie.

Po czwarte. Taka strategia (otwarcie drugiej apteki przed sieciówką) może wystraszyć sieciówkę i wygonić ją z naszego terytorium. I tak się właśnie stało w przypadku mojego znajomego. Właściciel apteki sieciowej kiedy tylko dowiedział się, że mój kolega otwiera swoją drugą aptekę po prostu spanikował. Mimo, że miał już załatwione zezwolenie i wynajęty lokal, to zrezygnował z dalszej inwestycji. I to się nazywa ZWYCIĘSTWO!

Szczerze mówiąc trochę żałuję, że pół roku temu nie zrobiłem tego sam. Teraz muszę się potykać z sieciówką, która w nieczysty sposób podkrada moich pacjentów i podkupuje pracowników. Coś strasznego – pisałem zresztą o tym wcześniej. Póki co jakoś sobie radzę. Będą na tym rynku od ładnych paru lat wyrobiłem sobie solidną renomę – pacjenci mnie kojarzą, cenią i są wierni. Ale sieciówka wymyśla coraz to nowe sposoby, żeby mnie dyskredytować i przyciągać ludzi. Nie mam pojęcia jak długo będę w stanie tak pociągnąć. Na otwarcie drugiej apteki mnie już po prostu nie stać. Pozostaje tylko nadzieja, że Ministerstwo Zdrowia spełni swoje obietnice, że zacznie wywłaszczać „nie farmaceutów” z aptek.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wody lecznicze Wody lecznicze

Temperatury na zewnątrz sięgają rekordowych wartości, a zmęczeni upałem pacjenci często chcą u nas k...

Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych

Odpowiednia podaż bioaktywnych składników diety, zwłaszcza kwasu foliowego, witaminy D, jodu, żelaza...

5 leków, które mogą być groźne podczas upałów 5 leków, które mogą być groźne podczas upałów

Lato to nie tylko wakacje i wymarzony wypoczynek. Ostatnio coraz częściej nawet w Polsce można odczu...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz