REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Obrót pozaapteczny lekami – legalna bezkarność

18 kwietnia 2016 06:54

Środowiska aptekarskie od dawna zwracają uwagę, że pozaapteczny obrót lekami to tykająca bomba zegarowa. Pozbawiony jakiejkolwiek kontroli stanowi realne zagrożenie dla społeczeństwa. Najgorsze jest to, że narażający zdrowie i życie swoich klientów właściciele sklepów, kiosków i stacji benzynowych pozostają całkowicie bezkarni. Dowodem tego jest opis pewnego zdarzenia, który otrzymałem niedawno od Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu…

Podczas I Sprawozdawczego Zjazdu VII Kadencji Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, który odbył się 12 marca 2016 roku, jednym z najpilniej wysłuchanych przez farmaceutów wystąpień, było to autorstwa dra n. farm. Grzegorza Pakulskiego – Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu. Mówił on o dyżurach, wydawaniu zezwoleń na nowe apteki oraz cofaniu ich za udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji, reklamie aptek i przygotowaniach Inspekcji do wielkiej akcji wyegzekwowania reguły jednego procenta. Moją uwagę jednak zwrócił fragment wystąpienia dra Pakulskiego dotyczący obrotu pozaaptecznego – częściowo pewnie dlatego, że podczas tego samego Zjazdu miałem okazję wystąpić przed wielkopolskimi delegatami z komunikatem Komisji Informacji Naczelnej Rady Aptekarskiej, dotyczącym właśnie obrotu pozaaptecznego.

Co jednak było w słowach poznańskiego WIF tak interesujące? Otóż dr Pakulski chcąc zobrazować brak kontroli nad obrotem pozaaptecznym lekami posłużył się przykładem pewnego przeterminowanego leku przeciwbólowego, który został sprzedany klientowi w sklepie ogólnodostępnym. Sytuacja taka wydarzyła się w marcu ubiegłego roku. W wyniku postępowania administracyjnego podmiotowi prowadzącemu sklep, który sprzedał przeterminowany lek, WIF nakazał dostosowanie działalności do wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi w sklepach ogólnodostępnych, poprzez prowadzenie obrotu wyłącznie lekami w ustalonym dla nich terminie ważności.

REKLAMA

Inspektor poszedł jednak o krok dalej i powiadomił o całym zdarzeniu prokuraturę. A dokładniej powiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, określonego w art. 126 Prawa farmaceutycznego. O czym mówi ten artykuł?

REKLAMA

„Kto wprowadza do obrotu produkt leczniczy, dla którego upłynął termin ważności, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Przepis jasny jak słońce i niemalże stworzony do wspomnianej sytuacji. Tymczasem prokuratura w odpowiedzi wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia twierdząc, że art. 126 Prawa farmaceutycznego penalizuje wyłącznie zachowanie polegające na wprowadzaniu do obrotu, które to pojęcie odnosi się do pierwszego wprowadzenia produktu do obrotu. Tym samym za podmiot wprowadzający taki produkt do obrotu można uznać np. jego wytwórcę…

Przyznam, że sytuacja wydała mi się tak kuriozalna, że miałem problem z uwierzeniem w nią. Dlatego w ramach dostępu do informacji publicznej poprosiłem WIF w Poznaniu o udzielnie dokładnej informacji o tym zdarzeniu. I taką informację uzyskałem – udostępniam ją czytelnikom pod tym felietonem.

O tym, że pozaapteczny obrót lekami jest pozbawiony jakiejkolwiek kontroli wiedzą wszyscy zainteresowani tematem. W końcu mając w Polsce 120 Inspektorów Farmaceutycznych i blisko 360 000 placówek handlowych mogących sprzedawać leki, nie da się mówić o realnej kontroli nad tym rynkiem. Zresztą nawet w przypadku kontroli w placówce obrotu pozaaptecznego i stwierdzeniu uchybień, Inspekcja nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi ukaranie właściciela takiej placówki. WIF może co najwyżej nakazać przedsiębiorcy dostosowanie się do przepisów Prawa farmaceutycznego. Do tej pory uważano, że jedynie sprzedaż leku przeterminowanego jest okolicznością, która na mocy wspomnianego art. 126 Prawa farmaceutycznego, daje możliwość faktycznego i dotkliwego ukarania właściciela placówki obrotu pozaaptecznego. Jak pokazuje opisany wyżej przykład – wszyscy, którzy tak uważali byli w błędzie.

REKLAMA

Oto bowiem prokuratura w Poznaniu uznała, że sprzedaż leku w sklepie wcale nie równoznaczna z jego wprowadzaniem do obrotu. A tym samym sprzedaż leku przeterminowanego w jakiejkolwiek placówce handlowej (a zatem w aptece najwidoczniej też) wcale nie jest złamaniem art. 126 Prawa farmaceutycznego. Toż to kuriozum jakiego świat nie wiedział!

Postanowienie poznańskiej prokuratury może mieć jednak również swoje dobre strony. Apteki nie będę musiały już utylizować niesprzedanych i przeterminowanych leków. Okazuje się, że sprzedając je pacjentom wcale nie wprowadzają ich do obrotu i nie łamią art. 126 Prawa farmaceutycznego. Z jednej strony właściciel apteki może więc zaoszczędzić na kosztownej usłudze utylizacji, a z drugiej strony może nawet uda mu się zarobić na sprzedaży przeterminowanych leków. Proponuję nawet, żeby paczkę z takimi lekami, w formie darowizny, wysłać do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu (ul. Solna 10, 61-736 Poznań). Kto wie – może wtedy znajdzie się na to jakiś paragraf?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ja swojego dziecka nie szczepię, musi swoje przechorować Ja swojego dziecka nie szczepię, musi swoje przechorować

Ostatnio spotkałam się ze znajomymi w knajpie. Traf chciał, że poruszony został temat szczepionek, j...

Gdy farmaceuta musi, a nie powinien… Gdy farmaceuta musi, a nie powinien…

Jednym z ustawowych obowiązków farmaceuty jest poinformowanie pacjenta o tańszym odpowiedniku każdeg...

Glutenowe kłamstwo i inne mity o tym co jemy Glutenowe kłamstwo i inne mity o tym co jemy

Taki właśnie tytuł nosi książka, o której chciałam napisać kilka słów. Jej autorem jest religioznawc...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz