REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Odrobina współczucia

6 grudnia 2016 09:55

Pamiętam, jak dziś, że zawsze opowiadałem wszem i wobec, że nie chcę zostać lekarzem, bo oni z czasem łapią znieczulicę. Raziło mnie ich oschłe podejście do pacjenta, brak empatii, jakiegokolwiek współczucia. Jak można codziennie spotykać się z ludzkimi dramatami i być na to odpornym?

wspol.png

Może to jedyna droga by zachować swoje zdrowie psychiczne, a może zwyczajne zawodowe wypalenie i odłożenie misji powziętej na studiach w niepamięć. Bądź co bądź by człowiek był zdrowy musi działać nie tylko soma, ale i psyche. Zastanawiam się jednak, czy… farmaceuci nie stają się odrobinę podobni do tego smutnego schematu?

Niemożliwe było by współczucie każdemu pacjentowi. W końcu człowiek przychodzący po zestaw witamin niekoniecznie boryka się z sytuacją zagrażającą życiu, a pacjent kupujący gazę nie zawsze bierze ją, by zatamować krwotok śmiertelnie ranionemu towarzyszowi, by przedłużyć mu resztki pobytu na ziemskim padole o kilka minut. Ale nie możemy ukryć, że niejednokrotnie, gdy bierzemy do ręki receptę, możemy się domyślać, z czym mierzy się dana osoba. W takim momencie stawiam sobie pytanie: czy postąpić profesjonalnie, to nie dać niczego po sobie poznać czy pokazać, że wiem, z czym to się je i nie wiać chłodem, tylko wykazać się empatią? Gdzie kończy się granica fachowego podejścia do sprawy, a gdzie zaczyna się podejście, którego pacjent wymagałby od zwykłego człowieka?

REKLAMA

Nie tylko w aptece miałem i mam okazję stykać się z osobami, które w jakiś sposób zostały przez los rzucone na głęboką wodę. Kiedyś uważałem, że współczucie to najlepsza droga do wyrażenia empatii i zrozumienia trudnej sytuacji takich osób, jednak jak się okazuje, sami zainteresowani często współczucie przyrównują do litości, a tej nie chcą. Czy zmiana tonu rozmowy albo słowo otuchy podczas rozmowy z pacjentem onkologicznym lub cierpiącym na inną poważną przypadłość mogłaby zostać tak odebrana? Jak pokazać, że jesteśmy zainteresowani nie tylko cyferkami na recepcie, ale też ludźmi, lecz przy tym nie ingerować zbytnio w czyjąś prywatność?

REKLAMA

Nie ukrywam, że nie zauważyłem, by farmaceuci w ogóle mieli takie rozterki (jeśli takowi je mają, to wg moich obserwacji nie są we większości). Na studiach uczono, by nieść kaganek wiedzy, pomoc potrzebującym, swoje umiejętności przekuwać w poprawę bytu jednostki. A po czasie ograniczamy się do pytań „na suchy czy mokry kaszel?”, „w syropie czy w tabletkach?”, „duże czy małe opakowanie?”. Czy to kwestia tego, że podejścia do pacjenta uczono nas szczątkowo lub wcale, a rzeczy niepowtarzane zanikają jak każdy odruch? Czy nie powinno to być właśnie odruchem, by na widok zmęczonego życiem i przybitego chorobą pacjenta okazać coś więcej niż tylko profesjonalną poradę dotyczącą dawkowania?

Może wymagam i chciałbym zbyt wiele. Może nie taka nasza rola. Ale zastanawiam się tylko, czy gdyby farmaceuci nie pokazali czasem bardziej ludzkiej, wrażliwej, współczującej twarzy, pacjenci, którzy uważają nas jedynie za automaty do wydawania leków nie przestaliby choć na chwilę przypisywać nam właściwości elementów nieożywionych. Apteka nie sprzyja okazywaniu emocji, ale czy jeśli one aż same wiszą w powietrzu, nie lepiej czasem dać im upust? Co byśmy stracili, okazując nieraz odrobinę współczucia i empatii? Może ktoś by powiedział, że to niefachowe, może ktoś by stwierdził, że nie to niepotrzebne – ale czy nie jest też tak, że moglibyśmy nadać odrobinę człowieczeństwa spotkaniu z człowiekiem, który został być może ze swoją tragedią sam? Ja osobiście chyba wolę zaryzykować kilka dziwnych spojrzeń ludzi, co do których przesadnie zareagowałem, ale dać otuchę temu, który akurat w aptece się jej nie spodziewa.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Strach przed nieznanym Strach przed nieznanym

Wokół wprowadzania nowych leków na rynek zawsze jest pewna aura tajemniczości. Wiele z nich budzi ko...

Quo Vadis, Apteko? – część 1 Quo Vadis, Apteko? – część 1

Z dużym zaniepokojeniem na początku października przeczytałem artykuł pt. "Leki znikną ze stacji ben...

Apteki w Powstaniu Warszawskim – część II Apteki w Powstaniu Warszawskim – część II

Historia Powstania Warszawskiego to nie tylko historia walki z oprawcą, ale również niezwykły przykł...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz