REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ogłupieni

15 marca 2016 10:00

Wszyscy jesteśmy ogłupiani reklamami. Trudno inaczej nazwać celowe wykorzystywanie braku wiedzy konsumentów. Pracując w branży farmaceutycznej coraz częściej dostrzegam próby manipulowania informacjami w sposób kompletnie irracjonalny, absurdalny i perwersyjny…

Eksperci od marketingu w firmach farmaceutycznych potrafią z niczego stworzyć coś. Niestety coraz częściej w poszukiwaniu sposobu na wyróżnienie swoich produktów, posuwają się za daleko. Wykorzystują brak wiedzy naszych pacjentów po to, że wykreować przewagę konkurencyjną swojej marki. Tylko w ostatnich miesiącach dotarło do mnie kilka komunikatów reklamowych, które wpisują się w ten trend. Komunikatów wywołujących uśmiech politowania u farmaceuty i rewolucję w głowach naszych pacjentów.

Przykłady? Chociażby taki syrop na kaszel, który można stosować nawet po 17:00! Toż to przecież rewolucja! Do tej pory syropy na kaszel można było brać wyłącznie do Teleexpresu. Biada temu, który spróbował później wypić chociaż łyżeczkę takiego preparatu – niechybnie czekały go nocne męczarnie. W końcu każdy pacjent słyszał chociaż raz w życiu od farmaceuty, że ten syrop na kaszel, który lekarz przepisał z antybiotykiem, można stosować tylko do 17:00. Nareszcie teraz mamy taki, który można zażywać później…

REKLAMA

Zasadniczo ten komunikat nie wprowadza konsumenta w błąd. Reklamowany syrop na suchy kaszel można stosować po 17:00. Podobnie zresztą jak wszystkie inne syropy i tabletki na suchy kaszel. Reklama nie wspomina jednak, że owa granica czasowa równoznaczna z Teleexpresem dotyczy stosowania syropów wykrztuśnych – na mokry kaszel. Każdy farmaceuta wie, że mówienie o tej granicy w przypadku syropów na kaszel suchy, ma się jak piernik do wiatraka. To jest aż tak absurdalne, że nawet nie można tego rozważać w kwestii prawdy czy fałszu – tu po prostu jedno nie ma związku z drugim. To jak reklamowanie samochodu hasłem: „Na nim nigdy się nie obalisz, bo ma 4 koła”.

REKLAMA

Kolejnym przykładem absurdalnej prawdy objawionej przez producentów leków jest lewoskrętna witamina C. Jakiś czas temu gruchnęła wiadomość, że najlepsza i najskuteczniejsza jest tylko witamina C lewoskrętna. Jestem przekonany, że absolutnie żaden laik nie ma pojęcia czym stereoizomeria i enancjomeria związków chemicznych, a tym samym nie rozumie pojęcia lewoskrętności. Jednak mimo to, na rynku pojawiły się już suplementy diety głoszące na swoich opakowaniach, że zawierają jedynie słuszną lewoskrętną witaminę C. Na czym polega absurd tej sytuacji?

Otóż nie istnieje inna witamina C jak lewoskrętna. Można mówić o prawoskrętnym i lewoskrętnym kwasie askorbinowym. Jednak witaminą C jest nazywany wyłącznie lewoskrętny kwas askorbinowy. Prawoskrętny nie znajduje zastosowania w lecznictwie i w nim po prostu nie funkcjonuje. Oczywiście przeciętny Kowalski o tym nie ma pojęcia. Wmówiono mu, że farmaceuci i przemysł celowo trują go prawoskrętną witaminą C i dlatego ciągle choruje. Tymczasem najlepsza i najskuteczniejsza jest ta lewoskrętna. W rezultacie będzie chodził od apteki do apteki szukał takiego suplementu diety, na którym będzie napisane, że zawiera konkretnie lewoskrętną witaminę C.

No i ostatnia głupota jaką pacjentom się wmawia w reklamach to tran z rekina… Nie ma czegoś takiego! Kiedy przychodzi do mnie pacjent z prośbą o tran z rekina i próbuję mu wyjaśnić, że coś takiego nie istnieje, to mam naprawdę trudne zadanie do wykonania. Bo nie dość, że pani Czubówna swym mądrym głosem, oznajmiła istnienie takiego tranu w jednej z reklam, to niestety butelkę takiego tranu mam też na półce w aptece. I na nic zdadzą się tłumaczenia, że tran jest tylko z dorsza, a rekina co najwyżej olej… Skoro w telewizji mówią o tranie z rekina, to taki musi istnieć…
Innymi słowy – ręce opadają w dół (jakby ktoś pomyślał, że mogą w górę).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wystrzał w drugim akcie – przedostatnim Wystrzał w drugim akcie – przedostatnim

Wszyscy znamy powiedzenie, że strzelba zawieszona na ścianie w pierwszym akcie sztuki teatralnej, mu...

Chiński spisek zdemaskowany! Chiński spisek zdemaskowany!

Bo wie Pani, powiedział do mnie z błyskiem w oku staruszek stojący przede mną w długiej kolejce do o...

Hipokrytes Roku Hipokrytes Roku

Jesienią 2017 r. Oficyna Wydawnicza – gazeta „Głos Wielkopolski”, ogłosiła kolejną edycję konkursu p...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz