Opieka farmaceutyczna na oddziale

30 sierpnia 2017 08:50

Mam to szczęście, że mój szpital postanowił wdrożyć ideę farmaceuty na oddziale na własną rękę. Jednak sama obecność farmaceuty nie rozwiązuje problemu. Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje.

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)

W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: (…) 7) sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Wciąż brak jest jednak odpowiednich rozwiązań prawnych, by opieka farmaceutyczna mogła zaistnieć na oddziale. Brak jest zapisów o ustanowieniu jej jako świadczenia gwarantowanego, brak zgód dyrektorów szpitali na prowadzenie opieki, wreszcie brak wystarczającej liczby farmaceutów ze specjalizacją w tym kierunku. Warto jednak nadmienić, że na horyzoncie pojawia się cień nadziei. Już w zeszłym roku przewodniczący Komisji ds. aptek szpitalnych OIA w Krakowie postulował następujące zmiany:

• W ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) dodać rozdział 11a w brzmieniu:

„Rozdział 11a Prawo pacjenta do opieki farmaceutycznej, art. 40a Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez farmaceutę szpitalnego”.

• W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013.1520) dodać paragraf 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece farmaceutycznej.”

Mam to szczęście, że mój szpital postanowił wdrożyć ideę farmaceuty na oddziale na własną rękę. Jednak sama obecność farmaceuty nie rozwiązuje problemu. Tworzenie przeglądów lekowych czy próby farmacji klinicznej nie są tożsame z opieką farmaceutyczną na oddziale, której moim zdaniem brakuje.

Niejednokrotnie, gdy po analizie przypadku danego pacjenta i stworzeniu przeglądu lekowego konsultuję się z lekarzem prowadzącym a propos ewentualnych interwencji, zaobserwowanych interakcji czy niekorzystnych połączeń lekowych słyszę pytanie: „a czy widział pan pacjenta?”. Odpowiedź jest zawsze jedna i ta sama – nie widziałem, bo nie otrzymałem na to zgody. Natomiast chętnie bym to zmienił? Już śpieszę z wyjaśnieniem dlaczego.

Pacjenci na oddział szpitalny wracają często cyklicznie. Nie jest jednak intencją lekarzy witać pacjentów miesiąc w miesiąc, leczenie ma być na tyle skuteczne, by stan pacjenta pozwalał mu na dalszą farmakoterapię w domu. Jeśli jednak ktoś mimo odpowiednio dobranej terapii lekowej pojawia się wciąż z tymi samymi problemami, może problem tkwi nie w źle dobranej terapii ale w jej prawidłowej realizacji? Rolę sprawdzającego może oczywiście pełnić lekarz przy zbieraniu wywiadu wstępnego, ale czy nie jest to zadanie idealne dla farmaceuty? Czy nie on powinien uwzględnić pytania pacjenta, problemy, które napotkał w swoim przeglądzie, by podczas konsultacji z lekarzem na temat dalszego leczenia wziąć je pod uwagę?

Sprawa ma także drugie dno. Gdyby farmaceuta miał możliwość przy wypisie porozmawiać z pacjentem lub jego opiekunem na temat zleconego leczenia w domu, mógłby wyjaśnić wszelkie kwestie dawkowania, interakcji, ostrzec przed możliwymi działaniami niepożądanymi oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości pacjenta co do stosowanych leków.

Nierzadko też lekarze nie pytają o kwestię istotną, a mianowicie suplementy diety. Pacjenci w podeszłym wieku zażywają ich nieraz kilka równocześnie licząc, że opisany na opakowaniu efekt porównywalny do wcześniej przepisanych leków będzie podobny, ale cena dużo niższa. Zadaniem farmaceuty jest wyjaśnić różnicę między lekiem a suplementem oraz zagrożenia płynące z łączenia niektórych z tych preparatów łącznie z lekami.

Jak widać, zadań czekających na farmaceutę w kontekście opieki farmaceutycznej jest mnóstwo. Choć temat ten przewija się cyklicznie w światku aptekarskim głównie w kontekście aptek ogólnodostępnych, w moim odczuciu bardzo ważne jest, aby opieka równolegle pojawiła się także na oddziałach. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o kompleksowej opiece nad pacjentem.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Etyka w zawodzie farmaceuty Etyka w zawodzie farmaceuty

Apteka jest miejscem, w którym etyka obowiązuje tylko niektórych – w zależności od pełnionej funkcji...

Bąbelek pękł Bąbelek pękł

Jako farmaceuta od kilku lat należący do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej czuję się w obow...

Zrobiło się miło Zrobiło się miło

Od kilku dni ciągle słyszę i widzę w mediach farmaceutów. Nagle wszyscy zainteresowali się tym co ro...