REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opieka farmaceutyczna rozwiązaniem problemów antybiotykoterapii?

15 marca 2019 09:55

Podanie penicyliny w 1942 roku rozpoczęło rozwój antybiotykoterapii, czyli leczenia chorób wywołanych przez drobnoustroje za pomocą antybiotyków. Przez wiele lat substancje te uznawane były za cudowne środki eliminujące często śmiertelne zakażenia bakteryjne. Jednak już w latach 50 XX wieku pojawiły się szczepy oporne na dostępne antybiotyki. Obecnie szacuje się, że do 2050 roku zakażenia, będące skutkiem antybiotykooporności będą przyczyną większej ilości zgonów niż choroby nowotworowe.

Ustawa o zawodzie farmaceuty jest wyczekiwana przez środowisko już od kilkunastu lat (fot. Shutterstock)
Według badań ponad połowa pacjentów zdobywa wiedzę o tych lekach z internetu, niewiele osób opiera się o wiedzę z literatury fachowej czy poradę specjalisty (fot. Shutterstock)

XXI wiek to okres dostępności do produktów leczniczych, suplementów diety, zdobywania wiedzy ze źródeł internetowych oraz samoleczenia. Pomimo intensywnych prób pozyskiwania nowych antybiotyków przeciwdrobnoustrojowych od 2000 roku wprowadzono jedynie 3 leki: Linezolid, Daptomycyna, Tigecyklina.

Wśród kolejnych problemów możemy wymienić wciąż rosnącą antybiotykooporność, coraz mniejsze zainteresowanie firm farmaceutycznych nowymi lekami przeciwdrobnoustrojowymi oraz postawa pacjentów podczas trwania antybiotykoterapii. Innym istotnym problemem jest brak realnych możliwości wykonania badań, potwierdzających konieczność zastosowania antybiotyku w leczeniu.

REKLAMA

Antybiotyk – złoty lek na wiele jednostek chorobowych

Warto wciąż doceniać możliwość stosowania antybiotyków w XXI wieku. Dlatego wciąż powinniśmy domagać się stosowania go racjonalnie. Obecnie leki te są przepisywane przez wszystkich lekarzy, często bez wzajemnej konsultacji. Tzn. lekarz specjalista nie jest świadomy, że lekarz pierwszego kontaktu już wcześniej przepisał antybiotyk. Problemem jest również dawka leku, która często jest zbyt niska, aby osiągnąć oczekiwany efekt terapeutyczny.

REKLAMA

Dodatkowo wielu pacjentów pozyskuje antybiotyki bez konsultacji z lekarzem, korzystając z pozostałości po poprzednich kuracjach, a nawet pozyskując je z apteki bez recepty. Wynikiem tego jest szerzenie się oporności wśród drobnoustrojów.

Zalecenia lekarskie a pacjent

Istotną rolę w prowadzeniu antybiotykoterapii stanowi przestrzeganie zaleceń lekarza. Do najczęstszych błędów popełnianych przez pacjenta zalicza się:

 • przerywanie terapii antybiotykowych, na skutek polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia,
 • zapominanie o regularnym przyjmowaniu kolejnych dawek leku,
 • modyfikację dawkowania leku,
 • zakończenie kuracji z powodu braku zauważalnej poprawy zdrowia,
 • spożywanie alkoholu w trakcie przyjmowania antybiotyku.

Według badań ponad połowa pacjentów zdobywa wiedzę o tych lekach z internetu, niewiele osób opiera się o wiedzę z literatury fachowej czy poradę specjalisty (lekarza lub farmaceuty). Stąd wyłania się konieczność, by popularyzować informację na temat antybiotykoterapii w środowisku lekarskim, jak i życiu codziennym, aby zapobiegać, a następnie wyeliminować samoleczenie wśród pacjentów od najmłodszych lat.

Co należy zrobić, aby poprawić sytuacje  – czy istnieje rozwiązanie?

Zjawisko narastającej oporności bakterii na antybiotyki skutkuje niepowodzeniami antybiotykoterapii. Efektem tego może stać się brak skuteczności leczenia zakażeń bakteryjnych w przyszłości.

REKLAMA

Aby temu zapobiec, należy zwiększyć świadomość pacjentów, a także lekarzy o konsekwencji płynących z nieprzestrzegania zaleceń ze wskazaniem działań niepożądanych. Uzasadnione staje się też wprowadzenie skutecznych form promocji zdrowia lub atrakcyjne modyfikacje już istniejących. Pojawiły się już programy realizujące takie zadania. Działania te pozwolą zmniejszyć wszechobecne problemy antybiotykoterapii XXI wieku.

Realnym rozwiązaniem może być promocja opieki farmaceutycznej, gdzie współpraca na linii lekarz – farmaceuta jest lepsza. Potrzebna jest również lepsza komunikacja między lekarzami innych specjalizacji, aby uniknąć błędnego przepisywania antybiotyku. Konieczne wydają się również prace badawcze, dzięki którym będziemy w stanie szybko i sprawnie ocenić etiologię choroby i wiedzieć, z jakim rodzajem drobnoustroju mamy do czynienia.

Bibliografia:

 1. Jeśman C, Młudzik A, Cybulska M. Historia odkrycia antybiotyków. Pol Merk Lek. 2011; 30 (179): 320–322.
 2. Zajac, B., Rzaca, M., Charzynska-Gula, M., & Krzos, A. (2014). ” Posłuszeństwo” pacjentów związane z antybiotykoterapią-na przykładzie wybranej grupy młodzieży i dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu20(1). 
 3. http://antybiotyki.edu.pl/pytania/pytania-dla-spoleczenstwa/ (dostęp 18.01.2019),
 4. http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2017/109.pdf (dostęp 17.01.2019),
 5. https://www.lodr-bratoszewice.pl/aktualnosci/antybiotykoopornosc-najwiekszy-problem-medyczny-xxi-wieku (dostęp 17.01.19)
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację Dyżur jest obowiązkiem apteki, a kierownik odpowiada za jego realizację

Pełnienie dyżurów nocnych i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostę...

UNICEF: od 2000 r. liczba zgonów nastolatków z powodu AIDS wzrosła trzykrotnie UNICEF: od 2000 r. liczba zgonów nastolatków z powodu AIDS wzrosła trzykrotnie

W ciągu ostatnich 15 lat trzykrotnie wzrosła liczba zgonów nastolatków zakażonych wirusem HIV, alarm...

Do przedszkola ze szczepieniem Do przedszkola ze szczepieniem

Radni z Częstochowy wprowadzili w życie pomysł, aby podczas rekrutacji do przedszkoli publicznych na...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz