REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opowieść wigilijna

28 grudnia 2017 10:52

Zbliża się koniec roku, tak więc po świątecznej sielance warto zastanowić się co ten rok dał farmacji – na świecie, w Polsce. Czy droga, która została obrana przez ostatnie miesiące jest dobra? Dokąd nas zaprowadzi? Czy zmierzamy we właściwym kierunku czy też powinniśmy przejrzeć na oczy?

Życzę polskiej farmacji, by przebudziła się jak Dickensonowski Scrooge i postanowiła coś zmienić. (fot. Shutterstock)

Istnieje opowiadanie Karola Dickensa „Opowieść Wigilijna”, której głównym bohaterem jest Ebenezer Scrooge, wiktoriańskiego sknery, który pod wpływem wizyt trzech duchów: Ducha Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Obecnych Świąt i Ducha Świąt przyszłych, pokazujących sceny z jego życia przeszłego, teraźniejszego i przyszłego zmienia pogląd na swoje poczynania. Gdyby teraz ów bohater za pomocą czarodziejskiej mocy stał się farmaceutą, co ciekawego by zobaczył?

Gdyby przyszło nam spojrzeć wstecz, to w zależności od czasu, do którego byśmy się przenieśli, moglibyśmy trafić na – jak wieść niesie – złote czasy dla aptekarzy, którzy wyuczeni na prężnie rozwijających się uczelniach namiętnie zakładali swoje punkty, by nieść pomoc rzeszom pacjentów. Aptekę mógł mieć farmaceuta, mógł mieć ją w końcu każdy, kto w farmacji widział przyszłość albo szansę na interes. Za szybami stały panie magister i panowie magistrzy, którzy w mgnieniu oka podawali najlepsze leki na opisywane dolegliwości. Każdy Kowalski znał swojego aptekarza, bo widywał go idąc każdego ranka po świeże pieczywo do osiedlowej apteki. Pan czy Pani Magister był swoim człowiekiem, więc czasem nie trzeba było nawet mówić po co się do apteki przychodzi, bo od razu było wiadomo, co podać. Ot, taka spersonalizowana opieka nad pacjentem z własnego podwórka. Jednym słowem: chwilo trwaj!

REKLAMA

Duch obecnych Świąt nie byłby już taki wesoły. Przede wszystkim koniec z otwieraniem aptek – złote czasy minęły, wyciągnięto z nich daleko idące i nie wszystkich zadowalające konsekwencje, kończąc z rynkową samowolką. Chciano wrócić do korzeni, wręczyć z powrotem prymat władzy farmaceutom, ale efekty chyba nie do końca pokryły się z oczekiwanymi korzyściami. Małe apteki wcale nie mają się nadzwyczaj dobrze, poza tym nie każdy aptekarz ma za punkt honoru pracować w takowej. Alternatywą są zwalczane przez rzesze przeciwników sieciówki, które choć nie grzeszą altruizmem, to są zwyczajnie naturalnym porządkiem rzeczy w dobie konsumpcjonizmu. Lecz przeciętny farmaceuta już sam nie wie, czy bój ma toczyć między aptekami prywatnymi a sieciowymi czy między farmaceutami a technikami, słowem, do broni! Bo jest jak widać czego bronić. Spuścizny przodków, podstaw czy też szeroko rozumianej tradycji, do której prawo mają tylko magistrzy farmacji przez duże F.

REKLAMA

Duch Świąt Przyszłych jest zmienny i przybierze postać tego, który go stworzy. A że ten rozdział piszę ja, to pozwól Drogi Czytelniku, że przedstawię Ci swoją wizję na przyszłość. Jest ona jeszcze smutniejsza niż ta poprzednia, do której jednak swojej ręki nie przyłożyłem. Sieciówki i tak zmiotą większość prywatnych aptek – bo znajdą się obejścia, luki w prawie. I przede wszystkim bo kijem Wisły nikt nie zawrócił i skoro społeczeństwo marzy o spacerach po galeriach handlowych zamiast galeriach sztuki i kocha zagraniczne dyskonty zapominając o lokalnych sklepikach, to nic dziwnego, że wybierze te apteczne molochy, które znajdują się na trasie codziennych przemarszów. Farmacja zostanie wciągnięta na listę kierunków deficytowych, bo jej przyszli adepci nie będą chcieli wspierać pracy aptek szpitalnych za pensję kasjera ani też nie będą mieli wolnego pół miliona na zakładanie własnych aptek i zasiedlanie armii Aptek dla Aptekarza. A biedny Kowalski będzie tak zdezorientowany kto co może w jednej lub drugiej aptece, że zamiast skupiać się czy Farmaceuta ma na plakietce „mgr” czy „tech.” Usiądzie przed laptopem i co będzie mógł, zamówi przez Internet. A w świecie online do kartonu nałoży mu to magazynier, który zgodnie z zasadą „gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta” zgarnie większość klienteli.

Życzę polskiej farmacji, by przebudziła się jak Dickensonowski Scrooge i postanowiła coś zmienić. Nie przez podziały wiedzie droga do sukcesu. A na razie nie widzę nawet chęci na to, by cokolwiek z kimkolwiek razem budować.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Wytykać palcami Wytykać palcami

Wybierając zawód farmaceuty miałem wrażenie, że to spokojna profesja. Nigdy nie słyszałem, żeby prac...

Symbole farmacji Symbole farmacji

Minęły już czasy, gdy farmaceuci pracowali jedynie w wiekowych rodzinnych aptekach z tradycjami – dz...

Społeczeństwo instant Społeczeństwo instant

Skoro tak powszechne stało się dzielenie opakowań na blistry, może warto zlać wszystkie krople do no...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz