REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ostrożnie z karotenem

17 czerwca 2016 12:36

Beta-karoten jest pomarańczowym pigmentem roślin, który w dużych ilościach znajduje się w warzywach, owocach oraz… algach. Uznaje się go za prowitaminę, ponieważ w organizmie ulega konwersji do retinolu (proces ten zachodzi w nabłonku jelita). Działa on antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo, poprawia wygląd skóry, a także ma nadawać ładniejszy odcień opaleniźnie – z tego powodu pacjenci częściej pytają o karoten w okresie przedwakacyjnym. Należy jednak pamiętać, że suplementacja beta-karotenem nie każdemu może wyjść na zdrowie…

Karoten – antyoksydant czy wręcz przeciwnie?

Duże nadzieje wiązano z wykorzystaniem beta-karotenu jako silnego przeciwutleniacza w prewencji raka. W tym celu przeprowadzono duże badanie na grupie ponad 29 tysięcy Finów („ABTC trial”). Sprawdzano, jaki wpływ ma regularna suplementacja ksantofili: alfa-tokoferolu i beta-karotenu (dawka – 20 miligramów dziennie) na ryzyko wystąpienia raka na przestrzeni kilku lat. Wyniki były zaskakujące, okazało się bowiem, że karoten, zamiast zmniejszać ryzyko raka płuc – zwiększa je. U osób, które wypalały przynajmniej paczkę papierosów dziennie, ryzyko zachorowania na raka płuc było zwiększone o 16% (chociaż wypalanie mniej niż jednej paczki dziennie nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem żadnego typu nowotworu).

REKLAMA

REKLAMA

Do podobnych wniosków doszli naukowcy zajmujący się programem CARET („Carotene and Retinol Efficacy Trial”), gdzie badano skuteczność beta-karotenu (w dawce 30 miligramów dziennie) i alfe-tokoferolu w prewencji chorób płucnych u osób palących oraz związanych z pracą przy azbeście. Docelowo badanie miało trwać około sześciu lat, jednak przerwano je dwa lata wcześniej, ze względu na niepokojące wyniki: w grupie przyjmującej beta-karoten ryzyko raka płuc wzrosło niemal o 30%, a śmiertelność 17% w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Wyniki badań były poddawane krytyce, jednakże pozytywna korelacja między zażywaniem beta-karotenu i zwiększonym ryzykiem raka płuc pozostaje bez dyskusji.

Dlaczego beta-karoten może być niebezpieczny?

Dym papierosowy zawiera składniki, będące silnymi utleniaczami – wchodzą one w reakcje z cząsteczkami biologicznymi takimi jak białka, lipidy czy kwasy nukleinowe, co w konsekwencji prowadzi do zniszczeń DNA i uruchamia proces nowotworzenia. Cząsteczki karotenoidów są szczególnie podatne na uszkodzenia, ponieważ zawierają długie łańcuchy węglowodorowe oraz wiele wiązań podwójnych, podatnych na atak rodników tlenowych. Utlenione przez dym papierosowy karotenoidy same stają się utleniaczami i niszczą cząsteczki biologiczne, prowadząc tym samym do rozwoju raka. Co ciekawe, karotenoidy w połączeniu z innymi przeciwutleniaczami w owocach czy warzywach, nie wykazują działania rakotwórczego – dlatego też w celu zwiększenia podaży tej grupy witamin, zaleca się raczej urozmaiconą dietę niż monopreparaty. Należy jednak pamiętać, że stopień wchłaniania karotenu z pożywienia waha się w okolicach kilku procent, podczas gdy absorpcja z syntetycznego preparatu może sięgać nawet 70%.

Wskazania do stosowania

REKLAMA

Beta-karoten posiada udowodnioną badaniami skuteczność w leczeniu nadwrażliwości na światło u osób cierpiących na protoporfirię hemotopoetyczną. Stosuje się go także w leczeniu i zapobieganiu AMD (zwyrodnieniu plamki żółtej), leukoplakii czy w celu zwiększenia odporności na poparzenia słoneczne u osób z jasną karnacją. Istnieją doniesienia o korzystnym działaniu karotenu w astmie wysiłkowej – doustne zażywanie tej substancji może redukować częstość incydentów, wywoływanych ćwiczeniami fizycznymi.

Beta-karotenu w wysokich dawkach powinny unikać kobiety w ciąży i karmiące (kategoria C), osoby palące oraz mające kontakt z azbestem, a także osoby po przebytej angioplastyce oraz zabiegach na sercu (może dojść do zaburzeń w gojeniu rany). Przedawkowanie karotenu u zdrowych osób może wiązać karotozą (karotenemią), która powstaje wskutek wydalania nadmiaru karotenoidów z potem i zabarwiania zewnętrznych warstw skóry na pomarańczowo.

źródła:
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminA-HealthProfessional/
http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-999-beta-carotene.aspx?activeingredientid=999&
Lyn P.: Beta-Carotene: The Controversy Continues, Altern Med Rev 2000;5(6):530-545)

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w małym mieście Farmaceuta w małym mieście

Był deszczowy wieczór w małym, cichym miasteczku. Ludzie pierzchli w pośpiechu szukając schronienia ...

Czy doustny kolagen działa w stawach? Czy doustny kolagen działa w stawach?

Preparaty z kolagenem są często wybierane przez pacjentów cierpiących na ból czy inne dolegliwości z...

Monakolina K – alternatywa dla statyn? Monakolina K – alternatywa dla statyn?

Historia statyn sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Japońscy naukowcy, przeprowadzając badania skrini...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz