REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjent może wszystko?

15 czerwca 2016 09:33

Kiedy byłam na studiach, na pewnym przedmiocie z grupy teoretycznych mieliśmy za zadanie wypisać wszystkie cechy, jakimi powinien się charakteryzować dobry farmaceuta. Przez całą dyskusję powtarzały się najczęściej dwa słowa: „musi” i „powinien”. Efektem końcowym było około 50 parametrów opisujących farmaceutę idealnego: zaczynając od wyglądu (czysty, biały, zapięty fartuch; spięte włosy, delikatny makijaż i ozdoby itd.) przez cechy charakteru (cierpliwość, empatia, dyskrecja itd.) po rzeczy wydawałoby się, że oczywiste tzn. farmaceuta powinien być trzeźwy i wypoczęty. Analogicznych zajęć odnośnie pacjenta nie było.

A właściwie jaki musi być pacjent?

Odpowiedź brzmi: pacjent nic nie musi! Według niektórych (podkreślam niektórych) właścicieli aptek czy farmaceutów pacjent = pieniądze, które może potencjalnie zostawić w aptece. W czasach, kiedy niektóre apteki ledwo wiążą koniec z końcem, a każdy pacjent jest na wagę złota, pacjent nic nie musi, pacjent może! Pacjent może przyjść do apteki, w której pracujesz, chociaż wcale nie musi, bo 50 metrów dalej jest kolejna apteka (ma być tanio, albo jeszcze taniej). Może być chamem, może bezkarnie obrażać personel, może wymagać rzeczy wykraczających poza kompetencje farmaceuty. Może być (przepraszam za określenie) nawalony jak szpadel, może w trakcie rozmowy jeść lub bawić się telefonem, może okazywać oznaki zniecierpliwienia…wszystko może. Gdzie w tym wszystkim jest szacunek do drugiej osoby i do zawodu farmaceuty? Pomijając stan upojenia alkoholowego, to podobne przypadki rzadko zdarzają się w gabinetach lekarskich czy w przychodniach. Za to w aptece jeszcze trochę i będzie to norma.

REKLAMA

Pamiętam sytuację, kiedy podczas realizacji recepty okazało się, że lekarz błędnie wpisał numer PESEL. Nic wielkiego: jeśli pacjent pamięta numer to może podyktować (czasami wierzę na słowo), jeśli nie to wystarczy np. dowód osobisty. Niestety jedyną słuszną opcją była ta ostatnia. Prośba o pokazanie dowodu lub chociaż podyktowanie numeru PESEL rozsierdziła starszego pana i moją stronę polecały słowa, że jestem „gorsza niż policja, milicja, Gestapo, ZOMO” Sugestia, że w takiej sytuacji to mogę policzyć leki na 100% to było dodanie oliwy do ognia i skończyło się awanturą na pół apteki i klasycznym „Już tu pani nie pracuje!” I co w tej sytuacji robi mój ex-kierownik? Leci do pacjenta z prezentami (gratisy od przedstawicieli). Zamiast wywalić pacjenta za drzwi, aby ochłonął lub stanowczo zwrócić uwagę, że takie zachowanie (obrażanie personelu) jest naganne to karmi się takie hieny upominkami. A może jeszcze powinnam pacjenta przeprosić?! Jestem w stanie zrozumieć, że mamy ciężkie czasy, że trzeba walczyć o pacjenta, ale wszystko ma swoje granice. Na własnej piersi hodujemy pacjentów, którzy uważają, że wszystko mogą i że wszystko im się należy („Ja przecież płacę składki!”) a jeżeli coś można ugrać dla siebie to tylko przez krzyk, pogróżki, albo napisanie skargi! Brak reakcji i udawanie, że nic się nie stało, jest tak samo bezsensowne jak „robienie pacjentowi dobrze” za wszelką cenę.

REKLAMA

Nie potrzebuję, aby pacjent na wejściu składał mi pokłony – chciałabym jednie, aby było normlanie, tak jak kiedyś. Moja babcia swego czasu miała aptekę i z tego co pamiętam 15-20 lat temu pacjenci nie zachowywali jak bydło. Kilkanaście lat wystarczyło, aby zawód farmaceuty stracił swój prestiż, a farmaceuta z profesjonalnego doradcy stał się dla niektórych chłopczykiem do bicia. Wszyscy wiemy, że wpływ na to miały różne czynniki i powrót do normalności może trwać latami. Biorąc pod uwagę, że część farmaceutów nie ma jaj i polotu, innym się nic nie chce, a jeszcze inni przeszli pranie mózgu (patrz moja była kierowniczka), wiem, że to będzie bardzo trudny i żmudny proces. I na koniec powiem tylko tyle, chociaż wiem, że nie jest to poprawne politycznie: pacjent jest ważny, ale nie jest świętą krową, której na wszystko się pozwala! Miejcie trochę szacunku do siebie i do swojego zawodu, nawet, jeśli zwrócenie uwagi pacjentowi będzie skutkowało jego fochem i trzaśnięciem drzwiami.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ile powinien zarabiać technik farmaceutyczny? Ile powinien zarabiać technik farmaceutyczny?

Takie właśnie pytanie coraz częściej słyszę ostatnio w środowisku aptekarzy. Propozycje podawane prz...

Kaskada przepisywania Kaskada przepisywania

Kaskada przepisywania (kaskada lekowa) jest rodzajem problemu lekowego, u podstawy którego leży poja...

Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej w Wielkopolsce apeluje do Ministra Zdrowia Konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej w Wielkopolsce apeluje do Ministra Zdrowia

Dr n. farm. Stefan Piechocki pełniący funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz