REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pacjent też człowiek

5 sierpnia 2016 07:04

Farmaceuta to twój unikalny, łączący w sobie bogactwo wiedzy i chęć jej poszerzania z jej praktycznym wykorzystaniem, zahaczając przy tym o aspekty ekonomiczne. Można więc powiedzieć, jak mawiała moja mentorka, że farmaceuta to człowiek renesansu. W tym wszystkim mam jednak wrażenie, że czasem zapominamy o jednym ważnym (może najważniejszym?) elemencie. O człowieku.

Miałem podczas studiów przyjemność brać udział w zajęciach, które przybliżały ideę współpracy lekarza i farmaceuty w analizie błędów lekowych. Niecodzienne to było spotkanie, bo choć pięć lat w tych samych murach nabywaliśmy zawodowych umiejętności, to jednak nie skonfrontowano nas aż do tamtej pory. Pod wieloma względami prześcigaliśmy studentów medycyny pod kątem interakcji, jednak zapadł mi w pamięć jeden przypadek: Kobieta lat 80 mieszka sama po śmierci męża od 10 lat, przyjmuje lek X na depresję, lek Y na nadciśnienie i lek Z na miażdżycę. Wyniki ostatniej kontroli pokazują niekontrolowane skoki ciśnienia i wysoki poziom LDL. Grupka nas, przyszłych farmaceutów zabrała się do analizowania ścieżki metabolizmu na poziomie cytochromów, sprawdzania który lek może być ich inhibitorem, aż tu nagle z Sali studentka medycyny powiedziała: „A może ta pani po prostu zapomina brać leki?”. Ocknąłem się jak po lodowatym prysznicu – podczas gdy automatycznie podeszliśmy do pacjenta jak do przypadku naukowego, ona zobaczyła w nim człowieka. Faktycznie, prowadząca przyznała, że to jej osobista historia, znała tą kobietę, okazało się, że gdy córka pacjentki zaczęła dbać o systematyczność farmakoterapii, problem zniknął. Nie potrzeba było tu fachowej wiedzy, jedynie zwykła ludzka empatia.

W aptece pacjent jest już nie tylko takim podręcznikowym obiektem, modelem wielokompartmentowym rodem z ćwiczeń farmakodynamiki, któremu sprawdzamy wszystko co się da, byle dało się to wyjaśnić naukowo. Staje się też często nieświadomym konsumentem nieunikanej fuzji biznesu i farmacji, przez co otrzymuje solidną dawkę zabiegów marketingowych, mających z jednej strony podkreślić profesjonalizm (nieraz niemal omnipotencję i wszechwiedzę aptekarzy, „diagnozujących” wszystko u wszystkich i posiadających przez przypadek promocyjny preparat niczym średniowieczne panaceum na dopiero co odkrytą dolegliwość), z drugiej jednak odwołać się do mechanizmów, które działają w innych dziedzinach naszego życia, a które pozwalają podejmować konsumenckie decyzje. Jak on z tym wszystkim się czuje?

REKLAMA

Nie jesteśmy moim zdaniem przygotowywani do pracy z człowiekiem. Z pacjentem prędzej, temu bowiem mamy nieść pomoc. Z klientem coraz częściej, temu bowiem mamy zaoferować satysfakcję, a nam pełną kasę. Wciąż jednak błądzimy w poszukiwaniu człowieczeństwa, ucząc się na własnych błędach, wypracowując technikę latami, w oparciu o setki godzin pracy za pierwszym stołem. Czasem nie potrzebujemy szklanej szyby, bo sami ją tworzymy, używając uniwersyteckiego słownictwa, które stawia nas ponad pacjentem. Czasem odpędzamy naszych pacjentów, bo dostrzegamy w nich tylko klientów, zapominając, że liczą na naszą praktyczną pomoc. Czasem wystarczyło by zwykłe pytanie, być może uchodzące za nieprofesjonalne, ale wnoszące do relacji z pacjentem więcej, niż algorytmy z podręczników opieki farmaceutycznej i zarządzania w aptece.

REKLAMA

Gdy więc widzimy starszego jegomościa, który z trudem podejmuje decyzję o tym, na który lek w tym miesiącu go stać, gdy widzimy przybitą, zmęczoną kobietę w średnim wieku, której puszczą nerwy i podniesie głos, gdy widzimy nastolatka, który stoi naprzeciw nas i zamiast prowadzić z nami rozmowę koniecznie musi odpisać na smsa, weźmy głęboki oddech i zastanówmy się, czy w tym momencie ci wszyscy obecni po drugiej stronie chcieliby najpierw spotkać merytorycznie przygotowanego farmaceutę, świetnie znającego się na rzeczy pracownika z umiejętnościami marketingowymi czy drugiego człowieka, który odpowie staruszkowi, nie odpowie atakiem zestresowanej kobiecie i skwituje uśmiechem wyczyn młodego człowieka, bo… wszyscy jesteśmy tylko ludźmi 🙂

Cogaiseoir

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Zbyt podobne opakowania leków to problem Zbyt podobne opakowania leków to problem

Kilka dni temu jedna z ogólnopolskich stacji telewizyjnych wyemitowała reportaż o niebezpiecznej pom...

Byłam pracownikiem apteki sieciowej cz. I Byłam pracownikiem apteki sieciowej cz. I

Kiedyś ukończenie farmacji było gwarancją pracy i dobrego wynagrodzenia. Jeśli człowiek decydował si...

Magister House Magister House

Co tu wiele ukrywać – swego czasu zwariowałem na punkcie serialu „Dr House”. Zresztą nie byłem jedyn...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz