REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pani mi da!

19 kwietnia 2017 08:07

„Jak to Pani mi nie da? Co z tego, że na receptę? U mnie w aptece zawsze mi dają, tylko wy wiecznie robicie problemy!”. Gdy słyszę to zdanie w różnych wersjach – mniej lub bardziej grzecznych, skróconych lub nieco rozbudowanych, okraszonych epitetami niekoniecznie godnymi cytowania w tymże miejscu, mam ochotę wyjść na zaplecze, policzyć do dziesięciu i wrócić w nadziei, że ów pacjent poddał się i uciekł z pola bitwy. Ale jak wygrać tą wojnę, skoro mamy kolaborantów we własnym obozie?

Niektórzy farmaceuci przyzwyczajają pacjentów do tego, że mogą dostać każdy lek bez recepty.

Ostatnio koleżanka podjęła się pracy w małym miasteczku. Jedna apteka, wszyscy się znają. Właściciele posiadają kilka punktów w pobliskich miejscowościach, umowę chcieli podpisać w mieście mówiąc, że po co ma się biedna taki kawał tułać na oglądanie apteki, skoro może to zrobić pierwszego dnia pracy. Podczas rozmowy zapytali ją, czy jest jedną z tych farmaceutek, które odmawiają wydawania leków na receptę w przypadku jej braku. Nie chciała wyjść na nieugiętą, więc stwierdziła, że zwolenniczką tych praktyk nie jest, ale oczywiście pewne sytuacje są jak najbardziej zrozumiałe.

Posadę otrzymała, w końcu nadszedł pamiętny pierwszy dzień – jak się okazało ostatni. Pacjenci przychodzili z karteczką, na której wypisywali sobie niezbędne preparaty i dyktowali je pracującym tam farmaceutom od góry do dołu, absolutnie nie oczekując sprzeciwu. Pierwszy raz przystopowała delikwenta proszącego o preparat amoksycyliny. Zdziwione były starsze stażem koleżanki po fachu i sam pacjent, dostała przykazanie by wydać. Wydała. Tego samego dnia zjawiła się inna osoba, prosząc przy okienku o tabletki z tramadolem. Po raz kolejny niezrozumienie w oczach pacjenta i piorunujący wzrok współpracowniczek. Wieczorem zadzwoniła do właścicieli i zerwała umowę.

REKLAMA

W mojej aptece nie ma zwyczaju takich praktyk. Recepta to recepta i nie ma od niej wyjątków. Po antykoncepcję można udać się o przedłużenie leczenia do internisty, a nie zasłaniać się kolejkami do ginekologa. Na moich kolegach nie robią wrażenia puste kartoniki po lekach czy opisy opakowań. W końcu kto ostatecznie weźmie odpowiedzialność za zdrowie i życie tego pacjenta? Sam raz byłem świadkiem sytuacji, w której koleżanka dała się wciągnąć w dyskusję z Pewnym Panem. Ostatecznie stanęło na tym, że nagle zabrakło Concoru. Pacjent początkowo podał dawkę, którą „przyjmował od lat”, ale gdy otrzymał opakowanie do ręki zwątpił, bo „chyba ten paseczek był innego koloru”. Czyli dawka chybiona. Wniosek? Trzeba w ogóle nie zaczynać takich dyskusji.

REKLAMA

Jedyne dwa przypadki, w których zostałem nauczony, by zgodzić się na wydanie preparatu doraźnie bez recepty to pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem, którym możemy pomóc kaptoprylem i astmatycy, dla których salbutamol w inhalatorze ciśnieniowym może okazać się lekiem ratującym życie. W tych jednak sytuacjach wyjściem jest jedynie recepta farmaceutyczna, a nie wydanie leku przez odruchowe wciśnięcie „minusa” w programie aptecznym.

Z rozmów z koleżankami i kolegami zdaje się wysuwać bardzo przykry, ale dość wyraźny trend – przodownikami w sprzedaży leków Rx bez recepty są małe apteki. Z kolei do takich sytuacji jedynie sporadycznie dochodzi w aptekach sieciowych ze względu na dużo większą czujność osób nadzorujących pracę farmaceutów. W prywatnych placówkach ta kontrola jest niższa, często osoba przy pierwszym stole jest jednocześnie właścicielem lub też farmaceutą na jego usługach, który ma za zadanie wypełniać jego polecenia. Nie ma co ukrywać, że jest to silna broń przetargowa w walce małych aptek z sieciówkami – jedne mają niskie ceny, drugie mają od ręki te leki, których tamci nie wydadzą. Pytanie brzmi: kto postępuje mniej etycznie? Czy na większą krytykę zasługują Ci, którzy schodzą z marży czy Ci, którzy naginają zasady, ryzykując zdrowie i życie pacjentów w imię budowania zaufania, przywiązania i osiągnięcia dodatkowej sprzedaży?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat

Niedawno ukazała się książka „Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat”, napisana ...

Polski farmaceuta w Szwecji: Ważne jest zaangażowanie i opanowanie języka Polski farmaceuta w Szwecji: Ważne jest zaangażowanie i opanowanie języka

Zastanawiacie się nad wyjazdem z Polski i podjęciem pracy w aptece któregoś z krajów Unii Europejski...

Zespół drażliwego farmaceuty Zespół drażliwego farmaceuty

I stało się! Wykryłem u siebie Zespół Drażliwego Farmaceuty. Nie mam siły milczeć już dłużej o metod...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz