REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PEST, SWOT i apteki…

23 stycznia 2018 10:27

Apteka to przedsiębiorstwo, a jej właściciel to przedsiębiorca. Nawet jeśli jest farmaceutą, który za nadrzędny cel swojej pracy uznaje niesienie pomocy pacjentom, przy zachowaniu wierności zapisom Kodeksu Etyki Aptekarza RP, musi również myśleć w kategoriach biznesowych. Od jego decyzji zależy, czy pacjenci otrzymają fachową pomoc, a apteka będzie w stanie sprostać konkurencji, dzięki czemu personel zachowa swoje miejsce pracy. Warto więc by znał pojęcia i narzędzia związane z zarządzaniem strategicznym.

Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

Prowadzenie apteki wymaga myślenia strategicznego. W różnym stopniu dotyczy to wszystkich jej pracowników: właściciela, kierownika, farmaceuty. Ten pierwszy musi dbać o rentowność placówki, atrakcyjność jej oferty dla potencjalnych pacjentów oraz dalszy rozwój. Z kolei zadaniem kierownika apteki jest takie organizowanie jej pracy, aby przestrzegano w niej przepisów prawa i by wypełniała ona swoją „społeczną” funkcję (mowa tutaj o strategii zamówień, wielkości magazynu czy obecności w aptece konkretnych leków). Co ważne, również pracownicy mający bezpośredni kontakt z pacjentami (farmaceuci i technicy farmaceutyczni) realizują określoną strategię, która pozwala poznać i zaspokoić potrzeby tych wyjątkowych „klientów”.

I mimo, że takie pojęcia jak marketing, konkurencja, strategia czy taktyka nie są przez aptekarzy zbyt lubiane, to ich znajomość staje się, jeśli nie niezbędna, to przynajmniej przydatna. Szczególnie w obliczu zmian legislacyjnych, których świadkami byliśmy wszyscy w minionym roku oraz zjawisk, jakie od dawna patologizują rynek apteczny (łamanie zakazu reklamy, odwrócony łańcuch dystrybucji, braki leków w hurtowniach). Farmaceuci, jak nikt inny, powinni zdawać sobie sprawę, że umiejętnie wykorzystana wiedza i doświadczenie mogą rozwiązać niejeden problem. Warto, by wspomniana wiedza obejmowała również pewne aspekty związane z zarządzaniem strategicznym przedsiębiorstwem.

REKLAMA

Nie ukrywam, że do takich wniosków skłoniły mnie studia podyplomowe, na które od jakiegoś czasu uczęszczam. Poruszane na kolejnych zjazdach tematy oraz omawiane zagadnienia z ekonomii i marketingu uświadamiają mi, że wielu małych aptekarzy w swojej walce o przetrwanie próbuje wyważyć drzwi, które ktoś inny już dawno otworzył. Podczas gdy wielkie sieci apteczne precyzyjnie planują i konsekwentnie realizują strategie działalności, indywidualne apteki doraźnie kopiują rozwiązania swojej konkurencji, licząc na łut szczęścia i niewidzialną, pomocną dłoń rządu, Ministerstwa Zdrowia czy samorządu…

REKLAMA

Tymczasem niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę.

To ona, w połączeniu z odrobiną szczęścia, jest kluczem do sukcesu. Wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu można wykorzystać do oceny stanu swojego przedsiębiorstwa i zaplanowania właściwej strategii. Służą do tego m.in. takie narzędzia jak analiza PEST czy SWOT. Pierwsza z nich uwzględnia wpływ czynników politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych na działanie firmy. Z kolei analiza SWOT polega na wskazaniu i ocenie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Wyniki analiz pozwalają na uporządkowanie danych na temat apteki, jej konkurencji, a także wpływu makrootoczenia – zmian w prawie, demografii, polityce czy technologii. Ważne jest, by we wspomnianych analizach zachować maksymalną obiektywność, a następnie w sposób krytyczny podejść do interpretacji uzyskanych informacji. Przyjęcie zbyt optymistycznego podejścia może bowiem sprawić, że zaplanowane działania nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Kiedy jednak posiada się wiedzę na temat wspomnianych narzędzi i potrafi się je wykorzystać, dużo łatwiej jest opracować, a następnie wdrożyć odpowiednią strategię funkcjonowania apteki. Na rynku aptecznym nie istnieje jeden, uniwersalny sposób prowadzenia biznesu, gwarantujący sukces w tej branży. Zastosowanie się do kilku rad wyczytanych w artykule z branżowego pisma (np. o kategoryzacji leków czy wystroju wnętrza) nie w każdym przypadku doprowadzi do poprawy pozycji apteki na lokalnym rynku. Trzeba pamiętać, że każda apteka funkcjonuje w unikalnym otoczeniu, co wymaga często zastosowania indywidualnie dopasowanych działań.

Nic więc dziwnego, że apteki sieciowe nie osiągają wszędzie takich samych sukcesów, mimo stosowania w nich identycznych rozwiązań.

W niektórych miastach czy województwach radzą sobie doskonale, a w innych nie potrafią sprostać konkurencji ze strony małych aptek indywidualnych. To dlatego jednym z zadań pracowników sieci jest nieustanne zbieranie informacji o konkurencji, okolicznych lekarzach, demografii pacjentów. Dopiero łączna analiza wszystkich omawianych w artykule danych zwiększa szansę na sukces.

Co ważne, tę szansę mają również apteki indywidualne. Wystarczy przyswoić wiedzę na temat zarządzania strategicznego i niezbędnych do tego narzędzi, a następnie zastosować ją w praktyce. Trzeba również podkreślić, że podejście strategiczne do prowadzenia apteki nie oznacza konieczności sprzeniewierzania się swoim wartościom i ideom. To od właściciela zależy, w jaki sposób wykorzysta zdobytą wiedzę i jaką drogę wybierze.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych

Odpowiednia podaż bioaktywnych składników diety, zwłaszcza kwasu foliowego, witaminy D, jodu, żelaza...

Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa

„Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa w okresie czwartego planu pięcioletniego (1971-1975)” to ci...

Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat

Niedawno ukazała się książka „Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat”, napisana ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz