REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pierwiastek ludzki

27 stycznia 2017 11:40

Czym byłaby apteka bez ludzi? Nie mam w tej chwili na myśli pacjentów, ale osoby ją tworzące. Bez farmaceutów apteka jest tylko pomieszczeniem z medykamentami. Apteka to coś więcej niż sklep z lekami, to też nie poradnia zdrowotna – to unikalny twór, który ma rację bytu tylko dzięki ludziom, którzy tam pracują…

thank.png

…Pogodziłem się już z faktem, że jako społeczność aptekarska nie jesteśmy nigdy w stanie mówić jednym głosem, ale w obrębie apteki jest to niezwykle ważne, by relacje były co najmniej poprawne.

Można wyliczać, że statystycznie pracujemy 40 lat, co przemnażając przez 2000 godzin rocznie daje bagatela 80000 godzin, dając prawie dekadę spędzoną w murach apteki. Czy nie warto by ten czas był nie tylko tym poświęconym na zawodową harówkę? Ogromnym plusem naszego zawodu jest fakt, że możemy w zasadzie wyzbyć się wzajemnego współzawodnictwa, bo nie ma mowy o żadnych szczeblach kariery. Dobrem nadrzędnym pozostaje zdrowie i życie pacjenta i w tej dziedzinie mamy się piąć wyżej i wyżej. Pytanie brzmi czy żyjemy z naszymi koleżankami i kolegami po fachu na tyle dobrze, by podziękować za ich poradę czy sugestię podczas rozmowy z pacjentem? Czy chcemy i potrafimy korzystać z ich wiedzy czy każdy ma pracować na własny rachunek, by nie powodować niepotrzebnego poczucia zależności? Czy taka zależność byłaby zła? Czy farmaceuta powinien w pojedynkę prezentować wszystkie cnoty i błyskać wiedzą, czy to jest zadaniem apteki jako ogółu i jeśli ten organizm lepiej sobie radzi jako zespół to powinno się to wykorzystywać?

REKLAMA

Farmaceuci to gatunek niepokorny, wielu z nas opłaciło studia ciężką pracą i nie ma teraz ochoty słuchać, że czyjaś opinia może być trafniejsza niż nasza własna, w końcu to niejako podważanie autorytetu farmaceuty, tego Pana Magistra, który w białym fartuchu czeka za pierwszym stołem by ratować pacjentów. Jednak właśnie ta skromność, wiara w tych, z którymi dzielimy nasz zawód w aptece i szacunek co do ich wiedzy i chęci niesienia dobra, a nie zaszkodzenia naszemu wizerunkowi potrafi sprawić, że nawet jako obce z początku osoby stajemy się sobie bliżsi. Nagle okazuje się, że razem można więcej, bo nie trzeba wszystkiego dźwigać na własnych barkach. Podział ról staje się oczywisty, z założeniem, że możemy na siebie liczyć, gdy wiedzę trzeba będzie wykorzystać w praktyce. Zaczynają tworzyć się więzi, współzależność, z czasem przywiązanie. Zaczynamy znaczyć dla siebie więcej, liczyć się ze sobą bardziej, aż trudno jest już przerwać tą samonakręcającą się spiralę dobra. Pewnego dnia dochodzimy do wniosku, że być może część znajomych zarabia lepiej, część z nich pracuje w punktach o ciekawszym i szerszym asortymencie, co pozwala wciąż rozwijać swoją wiedzę, część prawdopodobnie ma jakieś inne namacalne korzyści. Ale my mamy swój zespół i staje się on naprawdę czymś cennym i liczącym się w rozgrywce o zawodową przyszłość.

REKLAMA

Jest teoria, wedle której ludzie się jednoczą mając wspólnego wroga, ale moim zdaniem dużo sprawniej się tak dzieje, gdy ma się samych sojuszników. Najlepiej, gdy osoby nadrzędne także w skład naszego teamu wchodzą. W pierwszej kolejności na myśl przychodzi kierownik apteki, ale uważam, że niemałą rolę w tworzeniu dobrych lub złych relacji może mieć właściciel apteki / dyrektor placówki (w przypadku aptek sieciowych, których jestem dumnym pracownikiem). Jeśli ma się dobry przykład z góry, dużo łatwiej jest zachować i pielęgnować go pośród siebie. Będąc niżej w tej drabinie zależności z pewnością miłe to uczucie czuć się zrozumianym, docenianym i branym pod uwagę w każdym znaczącym procesie decyzyjnym dla losów apteki. Kto bowiem może powiedzieć więcej o jej codziennym funkcjonowaniu jeśli nie szeregowy farmaceuta? Wszyscy ostatecznie gramy do tej samej bramki. Budowanie autorytetu to nie tworzenie piedestału, o który mają potykać się pomniejsi, ale obronienie się mądrością i otwartością umysłu, pozostając wśród tych, którzy z tych przymiotów mają korzystać.

Nie wyobrażam sobie pracować w aptece pozbawionej dobrego ducha. To musi być tortura. Wtedy praca jest tylko pracą. Współczuję tym, którzy taką rzeczywistość mają na co dzień w swoich aptekach. Wszystko jest możliwe do zmiany, warto choćby spróbować, bo gdy każdy zrobi coś od siebie, dużo łatwiej jest zauważyć efekt w całym zespole. Niemniej najlepiej, gdy nie trzeba niczego budować od nowa, gdy to po prostu jest, było od zawsze. Wtedy trzeba o to dbać – a to wymaga czasu i wyrzeczeń. I pracy, nie mniejszej nieraz niż praca z pacjentem. Ale warto – bo wtedy apteka staje się miejscem, z którego nie chcemy uciekać po ośmiu zegarowych godzinach.

Mam nadzieję, że wielu z was ma też ten swój mały magiczny, apteczny świat, który potrafi nadać kolorów szarym dniom. Ci, którzy go jeszcze nie znaleźli wciąż mają szanse i tego im życzę. A tych, którzy nie doceniają potęgi zgranego zespołu przestrzegam, by nigdy nie próbowali igrać z tą siłą. W miażdżącej liczbie przypadków zwyczajnie przegrają, a jeśli uda im się odnieść sukces, to będzie to pyrrusowe zwycięstwo.

A z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim drogim przyjaciołom z mojej apteki, którzy nauczyli mnie, co znaczy pracować w zespole i rozumieć, jakie to ważne być jego częścią.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta na tropie glutenu Farmaceuta na tropie glutenu

Nasi prehistoryczni przodkowie nie mieli częstej styczności z pożywieniem zawierającym gluten. Prawd...

Nowe terapie Nowe terapie

W ostatnim tekście starałem się zgromadzić mniej lub bardziej nowatorskie zastosowania znanych od dz...

Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum Ubiorek gorzki jako remedium stomachicum

Łacińska nazwa rodzaju Ubiorek pochodzi od Iberii, dawnej nazwy regionu geograficznego, odpowiadając...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz