REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pierwsza pomoc w aptece

14 września 2015 07:32

Tak się dziwnie zdarzyło, że ostatnio uczestniczyłem w dwóch różnych kursach pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dla wielu farmaceutów dość zaskakująca może okazać się informacja na temat tego, w jaki sposób mogą oni pomóc swoim pacjentom w przypadku niespodziewanego incydentu w aptece.

Okazuje się, że pomoc jakiej farmaceuta może udzielić pacjentowi w nagłym wypadku niczym nie wykracza poza kompetencje każdego przypadkowego przechodnia. Jeśli myślicie, że tytuł magistra farmacji daje Wam możliwość do podawania pacjentowi, który zasłabł w aptece, jakichś leków – jesteście w błędzie. System kształcenia pierwszej pomocy traktuje farmaceutów jak zwykłych sprzedawców i nie przewiduje możliwości wykorzystania naszej wiedzy i umiejętności do efektywniejszego udzielenia pomocy potrzebującemu…

Przyznam, że trochę mnie to ubodło. Kiedy podczas obu szkoleń instruktorzy traktowali słuchających ich farmaceutów jak zwykłych ludzi bez wykształcenia medycznego, poczułem złość. Tym sposobem zostaliśmy bowiem wypchnięci za margines systemu opieki medycznej. Czym sobie na to zasłużyliśmy? Czy nasza wiedza faktycznie nie jest przydatna w ratowaniu ludzkiego życia? Czy naszym jedynym zadaniem jest kupczenie lekami i rozliczanie się z NFZ?

REKLAMA

Dość szybko naszła mnie jednak refleksja, że być może w takim potraktowaniu naszego zawodu jest trochę słuszności. Bo co tak naprawdę farmaceuta może zrobić więcej niż zwykły przechodzień? Podamy pacjentowi nitroglicerynę, adrenalinę, glukagon? Na jakiej podstawie? Nikt z nas nie jest w stanie rozpoznać co dolega pacjentowi, który stojąc w aptecznej kolejce nagle zasłabł i stracił przytomność. Zawał? Hipoglikemia? Udar? Reakcja anafilaktyczna? Pacjent padł i jedyne co możemy w odpowiedzialny sposób zrobić, to udzielić mu standardowej pierwszej pomocy – łącznie z wezwaniem karetki pogotowia.

REKLAMA

To samo dotyczy też pacjentów przytomnych, ale proszących nas o natychmiastową pomoc, bo nagle źle się poczuli. Ile to razy słyszeliśmy błaganie starszej kobiety o nitroglicerynę, bo ma trudności z oddychaniem? Albo roztrzęsionego mężczyzny, który koniecznie chciał jakiś zastrzyk tylko już nie pamiętał czy chodzi o glukagon czy adrenalinę? Oczywiście prawo farmaceutyczne w takich sytuacjach daje nam możliwość wydania pacjentowi leku – a dokładnie w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Tylko czy to pacjent powinien decydować, że w tej sytuacji akurat ten lek jest mu potrzebny? A jeśli się myli? W jaki sposób zweryfikujemy te wątpliwości? Czy naprawdę jesteśmy w stanie odróżnić zapaść od zawału serca? Podając pacjentowi nitroglicerynę poszerzamy jego łożysko naczyniowe. W przypadku dusznicy bolesnej, ułatwia mi to złapanie oddechu. Jednak jeśli przyczyną jego dolegliwości jest niskie ciśnienie, to nitrogliceryną jeszcze bardziej mu je obniżamy. Zamiast pomóc, można więc łatwo zaszkodzić…

Dochodzimy więc do wniosku, że w sytuacji autentycznego zagrożenia życia pacjenta – a więc jego utraty przytomności etc. – powinniśmy postępować zgodnie z zasadami pierwszej pomocy. Spróbować go ocucić, wezwać pogotowie i reanimować w przypadku braku oddechu lub bicia serca. Absolutnie nie wolno takiemu pacjentowi podawać leków. Nie ma co „bohaterować” i samodzielnie diagnozować pacjenta, bo mimo najszczerszych chęci możemy mu zaszkodzić (o ile to w takiej sytuacji możliwe).

P.S.: I jeszcze taka mała dygresja na koniec. Według polskiego prawa osoba będąca świadkiem jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego ktoś może potrzebować pomocy, ma obowiązek tej pomocy udzielić. A kiedy już zacznie to robić, jest chroniona prawem na równi z każdym funkcjonariuszem publicznym (policjant, lekarz).

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

O słodzeniu herbaty, czyli polemika z Markiem Kotelukiem O słodzeniu herbaty, czyli polemika z Markiem Kotelukiem

Żeby herbata szybko stała się słodka nie wystarczy tylko nasypać do niej cukru, ale trzeba też zamie...

Matka farmaceutka i… matka juczna Matka farmaceutka i… matka juczna

Idzie matka juczna: dzieciak pod pachą, w rękach siaty z zakupami, na ramieniu torba z pieluszkami i...

Wojna trwa, bo trwa mać… Wojna trwa, bo trwa mać…

Przyglądam się ciągłym przepychankom w mediach między samorządem aptekarskim i przedstawicielami „wo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz