REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Po co mi to było?

21 kwietnia 2016 09:12

O studiach farmaceutycznych słyszałam wiele opinii. Jedni, na informację, że takie studia skończyłam reagowali zdziwieniem, że w ogóle taki kierunek istnieje i że osoba pracująca w aptece musi mieć wyższe wykształcenie; inni z politowaniem kiwali głowami, żałując mojego straconego życia na pięcioletniej harówce przy wkuwaniu wszystkiego na pamięć. Wybierając ten kierunek niewiele wiedziałam na co się piszę. Podczas studiowania wiele razy zastanawiałam się po co to robię, gdzie w tym wszystkim sens? Teraz, po kilku latach pracy, chętnie poszłabym na studia jeszcze raz.

Decydując się na farmację spodziewałam się, że będzie ciężko. Czułam się przygotowana psychicznie, ale okazało się że jest gorzej niż myślałam. Dużo czasu zajęło mi przestawienie się z poprzedniego systemu zajęć (moje liceum miało program amerykański, rok podzielony na trymestry, codziennie te same zajęcia, które sama wybierałam) i nauczenia się systematyczności na zupełnie innych zasadach. Pierwszy rok był trudny, bo trzeba było się zaaklimatyzować i poziom był znacznie wyższy, niż ten, do którego byłam przyzwyczajona, ale wtedy byłam jeszcze pełna zapału. Potem nadeszły ciężkie czasy, więcej przedmiotów, długie laborki i przede wszystkim – poczucie, że wielu z tych rzeczy uczę się po prostu bez sensu. Nie rozumiałam zastosowania w praktyce chemii fizycznej, parazytologii, botaniki, genetyki, toków wykrywania substancji nieorganicznych, syntezy substancji organicznych i to wrażenie nie pomagało w nauce. Zaczynając pracę w aptece nadal uważałam, że wiele z przedmiotów którym musiałam poświęcić tyle swojego czasu i energii było bezużytecznych.

I to było nie tylko moje zdanie – od wielu kolegów farmaceutów słyszałam często, że nasze studia są fatalnie skonstruowane, nie uczą praktycznych rzeczy, skupiają się na niepotrzebnych informacjach i nie są dostosowane do realiów zawodu. Trzeba przyznać, że jest w tym sporo racji, szczególnie jeśli chodzi o przedmioty przygotowujące do pracy w aptece, których jest naprawdę niewiele. Studentowi, który miał do tej pory mały kontakt z apteką ciężko jest sobie wyobrazić jak wygląda praca, a co za tym idzie – na co powinien zwrócić uwagę podczas nauki. Mi niestety nikt nie powiedział, że praca jest tak naprawdę wymagająca nie tylko jeśli chodzi o szybkie przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji, robienie prostego rozpoznania różnicowego w kilka minut, ale też o psychologię pacjenta, o specyfikę kontaktu z klientem i aspekty marketingowe pracy. To uświadomiłam sobie dopiero w aptece i nauka nie przyszła mi ani szybko, ani łatwo. Ale może to tylko kwestia doświadczenia.

REKLAMA

Z perspektywy czasu jednak, poza przedmiotami, które przygotowywałyby praktycznie do pracy w aptece, doszłam do wniosku, że nie wszystkie okazały się być tak bezsensowne jak mi się zdawało na początku. Nabierając doświadczenia zauważyłam, że pacjenci lepiej rozumieją moje zalecenia, jeśli wytłumaczę im dokładnie co i jak się dzieje oraz dlaczego. A nie umiałabym tego zrobić gdyby nie dobrze ugruntowane podstawy. Dlaczego owsików tak trudno się pozbyć i wszyscy mieszkańcy domu muszą się przeleczyć? Gdyby nie parazytologia i nawet te szczątkowe wiadomości, które pozostały mi po tylu latach w głowie, nie byłabym w stanie dokładnie i wystarczająco wyczerpująco odpowiedzieć na to pytanie ad hoc. Dzięki m.in. biologii molekularnej łatwiej mi jest wytłumaczyć na czym polega np. działanie inhibitorów pompy protonowej czy leków na nadciśnienie. Pacjenci nie potrzebują wprawdzie takiej szczegółowej wiedzy, ale dzięki temu, że dokładnie rozumiem te procesy na najniższym możliwym poziomie, o wiele łatwiej jest obrazowo i prosto je wyjaśnić. Widzę, że taką wiedzę i umiejętności doceniają nie tylko nasi stali pacjenci, ale również (niektórzy) pracodawcy oraz… head hunterzy z zagranicy. Zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, gdzie studia farmaceutyczne są bardzo drogie, program wydaje się być bardziej ułomny od naszego, specjalistów jest mało i polscy farmaceuci cieszą się tam dużym szacunkiem. Więc chyba nie jest tak źle, jak myślałam.

REKLAMA

Gdybym miała możliwość i mogłabym teraz wybrać dowolny kierunek studiów poszłabym jeszcze raz na farmację. Ale studiowałabym bardziej świadomie, skupiłabym się na rzeczach, które naprawdę się przydają, które budują podstawy wiedzy. Widzę, że przez swoje zniechęcenie mam sporo luk i z wielu dziedzin muszę się dokształcać, co może byłoby do uniknięcia, gdyby nie moje negatywne podejście. I tylko tego żałuję.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Matka farmaceutka i… matka juczna Matka farmaceutka i… matka juczna

Idzie matka juczna: dzieciak pod pachą, w rękach siaty z zakupami, na ramieniu torba z pieluszkami i...

W rytmie kobiecej duszy W rytmie kobiecej duszy

Drobna blondynka o promiennym obliczu i magnetycznym spojrzeniu – w ten sposób zapamiętałem ją z Tec...

Farmaceuta może się pomylić Farmaceuta może się pomylić

Farmaceutka źle odczytuje receptę, a pacjent dostaje lek czterokrotnie silniejszy niż powinien. Kobi...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz