REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Po co nam ten staż?!

26 września 2018 10:02

Czy obowiązkowy staż, który każdy student farmacji musi odbyć przed otrzymaniem Prawa Wykonywania Zawodu to przydatne doświadczenie czy smutna konieczność?

Ponadto w imieniu 28 lutego 2020 r. imieniu ZZTF RP zostało skierowane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo w sprawie przywrócenia szyb przy stołach ekspedycyjnych (fot. Shutterstock).

Już po obronie pracy magisterskiej, a jeszcze bez dyplomu ukończenia studiów i Prawa Wykonywania Zawodu. 6-miesięczny staż w aptece to dla absolwenta Wydziału Farmaceutycznego okres zawodowego zawieszenia. Mimo, że pracuje to nie otrzymuje wynagrodzenia. Mimo, że skończył studia, nie ma jeszcze prawa pracować w zawodzie. Nic więc dziwnego, że okres ten budzi wiele kontrowersji i pytań o zasadność takiego sposobu wprowadzania młodych farmaceutów w tajniki pracy w aptece (nawet tych, którzy finalnie w aptece pracować nie będą).

Półroczny staż w aptece to nic innego jak praktyka zawodowa obejmująca 960 godzin dydaktycznych (każda po 45 minut) w zakresie 8 godzin dydaktycznych dziennie (praktycznie jest to 6 godzin zegarowych), konieczna do ukończenia studiów farmaceutycznych. Staż można podzielić pomiędzy aptekę ogólnodostępną i szpitalną (maksymalnie 3 miesiące w aptece szpitalnej). Niestety nie ma możliwości odbywania go za granicą lub miejscach innych niż apteka, np. firmach farmaceutycznych. Powinien on obejmować przygotowanie studenta w zakresie wydawania i udzielania informacji o produktach dostępnych w aptece, receptury aptecznej, opieki farmaceutycznej oraz regulacji prawnych i zasad etycznych.

REKLAMA

By odpowiednio przygotować się do stażu, student powinien już na początku 5 roku zapoznać się z regulacjami uczelnianymi na temat praktyki zawodowej. Każda uczelnia może mieć nieco inne wymogi, co do rodzaju dokumentów oraz terminu ich składania. Jednak wszystkie regulacje muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie praktyki zawodowej w aptece. Staż można rozpocząć po obronie pracy magisterskiej na początku roku akademickiego (za zgodą Dziekana termin rozpoczęcia może być inny). Uczelnie publikują listy proponowanych aptek na dany rok akademicki (mają one pozytywne opinie WIF oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej), nie wyklucza to jednak możliwości odbywania praktyki w innej aptece, np. w innym mieście niż uczelnia (po spełnieniu przez nią odpowiednich wymogów).

REKLAMA

[h4]Czym kierować się przy wyborze apteki?[/h4]

Rodzaj apteki… – Młodzi farmaceuci, którzy nie zdecydowali jeszcze o swojej przyszłości zawodowej lub chcieliby pracować w aptece szpitalnej, mogą podzielić swój staż – część odbyć w aptece otwartej, a część w szpitalnej. Nie wszyscy aptekarze zgadzają się jednak na taki sposób odbywania praktyki zawodowej, dlatego w przypadku wyboru takiej opcji poszukiwania warto zacząć wcześniej. A czy warto dzielić staż? Oto opinia młodej farmaceutki, która w każdej z aptek spędziła po 3 miesiące: „Dzielony staż to był nawet dobry wybór i całkiem nowe doświadczenie. Małą wadą okazało się jednak to, że nie jestem wystarczająco przygotowana do pracy w aptece otwartej. Gdybym miała jeszcze raz wybierać – wybrałabym dwa miesiące w szpitalnej”. Studenci, którzy obawiają się niedostatecznego przygotowania do pracy w aptece otwartej, zamiast dzielić staż mogą zdecydować się na dodatkowe praktyki w ramach programu Erasmus w aptece szpitalnej np. w Niemczech. Mimo, że zapewne opóźni to rozpoczęcie ich stażu, to na pewno będzie źródłem doświadczenia nieosiągalnego w inny sposób.

Lokalizacja… – Miasto studiów, rodzinne strony, a może przygoda w innym mieście? Przy wyborze miejsca odbywania stażu należy pamiętać, że nie determinuje ono miejsca dalszej pracy zawodowej. To po prostu kolejny etap edukacji, który wcale nie oznacza znalezienia zatrudnienia w danej aptece. Dlatego wybierając lokalizację apteki stażowej warto kierować się komfortem dojazdu do niej, ale też jej „popularnością”. Innymi słowy, warto wybrać aptekę, którą odwiedza wielu pacjentów, (np. przy przychodni) dzięki czemu można zdobyć więcej doświadczeń zawodowych. Trzeba jednak przygotować się na to, że duży ruch i ciągłe kolejki w aptece będą początkowo bardzo stresujące dla niedoświadczonego stażysty.

Sieciowa czy prywatna? – Każdy model apteki ma swoje wady i zalety. I tak apteka sieciowa pozwala na naukę pracy w większym natężeniu ruchu oraz poznanie aspektów marketingowych pracy w aptece. Wiąże się to jednak z większą presją, stresem i mniejszym kontaktem z samym pacjentem. Niektórzy studenci uważają też, że staż w aptece sieciowej daje większą szansę na późniejsze zatrudnienie w niej. Z kolei apteka prywatna umożliwia zdecydowanie spokojniejszą pracę i bliższy kontakt z pacjentami.

REKLAMA

Finanse… – Półroczny staż z założenia jest częścią studiów i jest bezpłatny, chociaż każdy lubi być wynagradzany za swoją pracę. Niektóre apteki finansują jednak programy stażowe lub umożliwiają dorobienie niewielkich pieniędzy przez dodatkowe godziny pracy, jednak jest to zjawisko coraz rzadsze. W takich sytuacjach warto więc przynajmniej zmniejszać koszty praktyki, przez ograniczenie chociażby wydatków na dojazdy do apteki stażowej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zasięgnąć porady u starszych kolegów. To najlepszy sposób na zdobycie opinii o warunkach pracy w konkretnych aptekach i panującej w nich atmosferze. Aby uniknąć rozczarowania, warto wcześniej odwiedzić aptekę, w której student planuje odbyć staż – zobaczyć jak się w niej pracuje, porozmawiać z pracownikami, a także wstępnie umówić się na odbywanie praktyk (w zapisach decyduje bowiem zasada „kto pierwszy, ten lepszy”). Ostatecznie warto jednak pamiętać, że sukces stażu i odniesione z niego korzyści w największej części zależą od samego stażysty. W każdej aptece można się bowiem nauczyć tego, co potrzebne jeśli tylko młody farmaceuta nie boi się zadawać pytań i podejmować różnych zadań – każda wiedza jest cenna.

Warto też pamiętać, że stażysta nie powinien być traktowany jako darmowa pomoc apteczna – to czas na naukę, a nie „parzenie kawy”. Wszelkie nieprawidłowości i nadużycia ze strony opiekuna stażu powinny być zgłaszane Uczelni. Oprócz obowiązków, stażysta ma bowiem też swoje prawa.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta to piąte koło u wozu Farmaceuta to piąte koło u wozu

Coraz częściej odnoszę wrażenie, że my farmaceuci jesteśmy traktowani, jak przysłowiowe „piąte koło ...

Felieton delegata na KZA – część 1 Felieton delegata na KZA – część 1

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Mowa oczywiście o wyborach do organów Naczelnej Izby Aptekarskie...

Dlaczego farmaceuci nie lubią marketingu? Dlaczego farmaceuci nie lubią marketingu?

Niedawno broniłem swojej pracy podyplomowej napisanej w ramach studiów „Marketing strategiczny na ry...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz