REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Post Nasal Drip Syndrome, czyli…

13 listopada 2015 14:36

PNDS to inaczej „zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła”, czasami określany też skrótem UACS (Upper Airway Cough Syndrome). Zasadniczo polega on na spływaniu nadmiernej ilości śluzu z jamy nosowej i jam zatok do jamy gardłowej i szacuje się, że w pewnym momencie życia może go doświadczać nawet 50% pacjentów.

Obraz kliniczny

Chorzy, u których diagnozuje się PNDS uskarżają się na szereg powiązanych ze sobą objawów. Przede wszystkim odczuwają oni spływanie wodnistego śluzu w okolicach tylnej ściany gardła, co wiąże się z uczuciem nieprzyjemnego łaskotania oraz zmusza pacjenta do ciągłego połykania nadmiaru wydzieliny. Niekiedy gromadzący się w żołądku śluz powoduje nudności oraz napadowe wymioty o konsystencji śluzowatej. Kolejnym, uciążliwym objawem, na jaki uskarżają się chorzy jest przewlekły kaszel, nasilający się zwłaszcza w nocy a także rano, zaraz po przebudzeniu. Bezpośrednią jego przyczyną jest drażnienie receptorów czuciowych w ścianie gardła i wyzwalanie odruchu kaszlowego, przy udziale ośrodka kaszlu, znajdującego się w rdzeniu przedłużonym.

REKLAMA

W godzinach porannych chorzy mogą odczuwać również obrzęk i ból gardła, jednak w badaniu fizykalnym zazwyczaj nie stwierdza się stanu zapalnego. U pacjentów może występować również chrypka i uciążliwe pochrząkiwanie oraz nieprzyjemny zapach z ust.

REKLAMA

U podłoża PNDS mogą leżeć między innymi: alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe bakteryjne zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenie zatok przynosowych, a także wady anatomiczne zatok i zaburzenia funkcji rzęsek. Objawy mogą być wywołane także ekspozycją na wziewne czynniki drażniące śluzówkę górnych dróg oddechowych (kurz, pyły, dym papierosowy) lub pojawiać się z wiekiem, kiedy to dochodzi do zaniku śluzówki przy jednoczesnym pojawieniu się jej nadwrażliwości. Wystąpieniu objawów PNDS sprzyjają także polipy nosa, choroba refluksowa przełyku oraz mukowiscydoza.

Uwaga na leki

Do dysfunkcji śluzówki nosa oraz upośledzenia funkcji aparatu rzęskowego mogą przyczynić się niektóre substancje lecznicze, zwłaszcza pseudoefedryna, wchodząca w skład wielu preparatów polecanych na problemy z zatokami, oraz miejscowo stosowane sympatomimetyki (takie jak ksylometazolina). Należy pamiętać, iż preparaty te można stosować jedynie krótkotrwale. Do zahamowania czynności nabłonka rzęskowego może prowadzić także zbyt długie stosowanie kropli donosowych o podłożu oleistym, które uniemożliwiają właściwą pracę rzęsek. Na kondycję nabłonka wpływają także: estrogeny i progestageny, preparaty jodu, leki moczopędne, adrenalina oraz etanol.

Jak leczy się PNDS?

REKLAMA

Otolaryngolog, w celu wdrożenia odpowiedniego leczenia, przeprowadza staranne badanie fizykalne, a w razie potrzeby zleca dodatkowe badania instrumentalne: endoskopię jamy nosowej i nosogardłowej, tomografię komputerową zatok czy zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej (w celu wykluczenia zmian w obrazie płuc). Konieczne może być także pobranie wymazu z nosa i oznaczenie poziomu IgE we krwi.

Oprócz leczenia przyczynowego (np. antybiotykoterapii w przypadku rozpoznania bakteryjnego zapalenia zatok), do złagodzenia objawów PNDS przyczyniają się pozytywne nawyki takie jak:
– regularne płukanie zatok roztworem soli fizjologicznej,
– stosowanie preparatów działających ochronnie i nawilżająco na śluzówkę nosa oraz gardła,
– unikanie ostrych przypraw i pieprzu, które mogą stymulować wydzielanie wodnistej wydzieliny z nosa,
– picie dużej ilości wody w celu zapewnienia prawidłowej funkcji aparatu rzęskowego,
– dbałość o odpowiednie nawilżenie powietrza oraz unikanie dużych różnic temperatur, szczególnie zimą.

Wykorzystane źródła:
Janczewski G.: Zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, Magazyn Otorynolaryngologiczny 2010, 36(4), 133-137,
Sanu A., Eccles R.: Postnasal drip syndrome. Two hundred years of controversy between UK and USA, Rhinology 2008, 46(2), 86-91,
Zawadzka-Krajewska A.: Zespół przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, Alergia 2001, 2, 39-41

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Gdzie są te leki? Gdzie są te leki?

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał już ponad 1250 sprzeciwów dotyczących wywozu leków deficytowyc...

Farmaceuto! Czy zgłaszasz działania niepożądane leków? Farmaceuto! Czy zgłaszasz działania niepożądane leków?

Stosowanie leków jest obarczone ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Ich monitorowanie i zgła...

Walka o zaufanie Walka o zaufanie

Wszechobecna reklama leków i suplementów diety często utrudnia pracę farmaceutów zamiast ją ułatwiać...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz