Poza czubek własnego nosa

16 października 2017 10:41

Czasem warto spojrzeć poza czubek własnego nosa i w momencie gdy inni potrzebują naszej pomocy, choćby poprzez dobre słowo, nie zaczynać narzekać na własny los i nie być psem ogrodnika. Teraz to młodzi lekarze są w potrzebie. Czy to tak źle, że koleżanka czy kolega mogą mieć lepiej? Pokażmy ludzką twarz. Na uczelnianych korytarzach szło nam to zdecydowanie lepiej…

Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. (fot. Shutterstock)

Pewnie wielu z nas wywodzi się z tej samej Alma Mater, mijała się na korytarzach, spędzała popołudnia mijając się wzrokiem w bibliotecznych zaułkach, ratowała się notatkami i bazą pytań na egzaminy, szczerze wspierała się w czasie sesji, a świętowała po zdanych egzaminach w tych samych akademiach. I nagle zakończyliśmy okres edukacji i zapomnieliśmy o sobie. O tym, jak kiedyś nawzajem wspieraliśmy się w swoich marzeniach. O czasach, w których byliśmy dla siebie oparciem, idąc ramię w ramię. Przyszły lekarz i przyszły farmaceuta.

Dziś to już nie żadna współpraca, ale jedynie gościnne występy. Jesteśmy sobie „bliscy” niczym rodzina na wspólnym zdjęciu. Niejednokrotnie rozpisywałem się a propos niezrozumienia nas farmaceutów przez medyków, niedoceniania naszej wiedzy, zaangażowania w proces leczenia pacjenta, ambiwalencję czy deprecjonowanie opieki farmaceutycznej jako niezbędnego ogniwa całego procesu leczenia. Dziś jednak chciałbym napisać o tym, co my robimy. A właściwie mam wrażenie, że nie robimy.

Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. Muszę przyznać, że jestem mocno zaskoczony brakiem jakiegokolwiek zrozumienia tematu. Przyrównywanie naszej sytuacji po studiach do sytuacji młodych lekarzy w Polsce jest daleko niesprawiedliwym posunięciem i zdaje się wynikać z kompletnego braku znajomości podstawowych faktów. Gdy padają słowa „Niby za co powinni im więcej płacić, skoro nam za staż też nikt nie płaci!”, jestem mocno skonsternowany. Staż stażem, ale rezydentura jest krokiem dalej. To prawda, studenci wydziałów lekarskich również odbywają staż, przy czym jest on stażem podyplomowym i stażem płatnym. Natomiast rezydentura jest kilkuletnim okresem przed specjalizacją, podczas którego obowiązków wcale nie jest mniej, ale gratyfikacja za włożony trud i wysiłek jest nieporównywalnie mała do tej, oferowanej lekarzom ze specjalizacją.

Zaczynaliśmy studia razem. Farmacja zajmuje 5,5 roku, po czym absolwent uzyskuje pełne prawo pracy w zawodzie. Ukończenie studiów lekarskich to sześć lat plus 13 miesięcy stażu plus zdany Lekarski Egzamin Końcowy. A zatem na starcie mam półtora roku przewagi nad koleżankami i kolegami medykami. Przez ten czas pracuję już za pełną stawkę, niewiele różniącą się przez następne lata pracy. Oczywiście, moje miejsce zatrudnienia podyktowane jest aktualnym zapotrzebowaniem na rynku, ale mam nieproporcjonalnie większy wpływ na kształtowanie swojej ścieżki rozwoju, zarobki i miejsce pracy. Po pięciu latach od ukończenia studiów mogę starać się o posadę kierownika apteki. W tym samym momencie moi znajomi będą w połowie kilkuletniej specjalizacji (oczywiście pod warunkiem, że uda im się ją rozpocząć zaraz po LEKu). Posada warta kilka tysięcy złotych vs miejsce na rezydenturze za mniej-więcej połowę tej sumy. Ja nabędę swoich uprawnień z czasem, oni będą musieli włożyć w to niemało wysiłku. Po 11 latach od rozpoczęcia studiów będę kierować apteką, oni zaś będą specjalizować się z pensją równą wynagrodzeniu technika farmacji.

Nikt nie mówił, że na tym świecie istnieje sprawiedliwość. Tak samo ja wybierając farmację liczyłem się z ograniczeniami tego zawodu, tak samo lekarz zdawał sobie sprawę z drogi, która czeka go, by osiągnąć swój wymarzony zawodowy sukces. Nie znaczy to jednak, że żaden z nas nie ma prawa mieć nadziei, by sytuacja, która na początku drogi wydawała się beznadziejna, taką nie była. Każdy ma prawo do godnego wykonywania swojej pracy, a zgodnie z piramidą potrzeb jeśli musimy martwić się o najbardziej przyziemne sprawy, nie poświęcimy się w pełni wykonywanemu zawodowi z wyższych pobudek.

Wychowała nas ta sama Alma Mater – Matka Karmicielka. A zatem jesteśmy sobie jak bracia, a przynajmniej powinniśmy. To nie wstyd poprzeć koleżankę i kolegę. Wspierając ich w roszczeniach nie godzimy się przecież równocześnie na zabieranie z naszego koszyka. Po prostu wyrażamy swoje poparcie dla sprawiedliwego traktowania jednych i drugich. Czasem warto spojrzeć poza czubek własnego nosa i w momencie gdy inni potrzebują naszej pomocy, choćby poprzez dobre słowo, nie zaczynać narzekać na własny los i nie być psem ogrodnika. Teraz to oni są w potrzebie. Czy to tak źle, że koleżanka czy kolega mogą mieć lepiej? Pokażmy ludzką twarz. Na uczelnianych korytarzach szło nam to zdecydowanie lepiej…

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Drukarka etykiet w recepturze aptecznej Drukarka etykiet w recepturze aptecznej

  Obecnie w Polsce prawie każda apteka jest wyposażona w drukarkę etykiet cenowych. Podejrzewam, że st...

  Przedstawicielskie pierdołki Przedstawicielskie pierdołki

  Długopisy, notesy, kalendarze, kubki, fartuchy, smycze, pendrajwy, maskotki, zabawki, cukiernice… mn...

  RKO na pierwszym stole RKO na pierwszym stole

  Zwykle praca w aptece jest dość spokojna. Przyjęcie towaru, obsługa pacjenta, sprawdzanie recept, za...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz