Magazyn mgr.farm

Praca organiczna

5 września 2017 09:12

Skoro sami farmaceuci stawiają opiekę farmaceutyczną i obecność farmaceuty w zespole interdyscyplinarnym na oddziale pod znakiem zapytania, może nie ma sensu szukać pozytywnych stron, skoro nie znaleźli ich Ci, którzy wykształcili próbujących tego dokonać śmiałków?

Konieczne jest zajęcie przez NRA odpowiedniego stanowiska popierającego determinację rezydentów oraz popierającego postulaty których się domagają - mówi Walenty Zajdel. (fot. Shutterstock)

Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm – tak jak dla właściwego funkcjonowania organizmu niezbędne jest zdrowie wszystkich organów, tak dla dobra społeczeństwa potrzebny jest równomierny rozwój wszystkich jego warstw i dziedzin życia. Sformułowali też liberalne hasło „rozumnego egoizmu”. Ja dziś chciałbym sparafrazować ich słowa i zwracając się do wszystkich farmaceutów, jak również do szerszego środowiska medycznego i wezwać ich do „rozumnego altruizmu”.

Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się. Nie zawsze widać cel, ale ważna jest też droga, którą się pokonuje. Nie zawsze sam cel uda się osiągnąć. Ale czy to znaczy, że w ogóle nie warto się starać? Podobno ambicja to połowa sukcesu. Niedawno czytałem artykuł o Marii Montessori, która wytrwała w swojej misji tylko dlatego, że w nią wierzyła. Zaczynała jako pomoc w zakładzie dla obłąkanych, zdawałoby się kompletnie pozbawiona narzędzi do osiągnięcia ostatecznego sukcesu. Ale przyświecała jej wizja, że wie, co robi, a to, co robi, jest słuszne. Nikt jej za to nie płacił, co więcej, narażała się na kpiny kolegów po medycznym fachu i niezrozumienie przełożonych. Ale wytrwała.

Ostatni miesiąc poświęciłem na opisywanie różnych aspektów pracy farmaceuty na oddziale szpitalnym – od trudności w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, przez problemy lekowe jakże inne od tych, spotykanych w aptece ogólnodostępnej, po wizję opieki farmaceutycznej i zamknięcie klamrą kompleksowej opieki nad pacjentem, uwzględniając w tym pierwiastek farmaceuty. Liczyłem, że z racji niewielkiego rozpowszechnienia tego typu praktyk w szpitalach temat ten może okazać się ciekawy dla tych, którzy sami widzieliby się w podobnej roli lub którym wizja służby zdrowia w pełni nastawionej na pacjenta jest niezmiernie bliska. Zamiast tego większość ripost dotyczących wspomnianych felietonów zawierała pytania jaka gratyfikacja płynie z prowadzenia takiej misji na terenie szpitala, jak dalece nierealne wydaje się wdrożenie tego typu pomysłu w całym kraju i jak utopijna wydaje się być współpraca lekarza i farmaceuty.

Jak możemy dostrzegać zmiany, skoro sami nie chcemy brać w nich udziału? Jak możemy oceniać prawdopodobieństwo sukcesu, skoro z góry skazujemy go na porażkę? Jak możemy nie wierzyć w misję, której cel przyświecał większości z nas podczas farmaceutycznej edukacji? Każdy z nas składał ślubowanie, zaczynające się od słów: „Ślubuję uroczyście w swej pracy farmaceuty sumiennie, gorliwie i z należytą starannością wykonywać swoje obowiązki, mając zawsze na uwadze dobro pacjenta”. Dlaczego teraz odwołujemy się w pierwszej kolejności do własnego dobra? Być może dodatkowa praca na rzecz pacjenta nie będzie miała przełożenia na korzyści finansowe, ale przecież za swoją pracę farmaceuta już otrzymuje wynagrodzenie. Skąd więc przeświadczenie, że za trud należy nam się więcej? Każdy człowiek powinien pracować na swój sukces w 100%, jeśli więc można do tego limitu jeszcze troszkę podkręcić obroty, dlaczego oczekiwać za nie zapłaty? Czy naprawdę tak często wytykamy lekarzom, że pacjent jest u nich na drugim planie, podczas gdy wbrew pozorom robimy podobnie?

Być może farmacja jak i pozostałe zawody medyczne są niedofinansowane. Ale z całą stanowczością chciałbym wierzyć, że osoba wybierająca jeden z tych zawodów zaufania publicznego myśli o czymś więcej niż o grubości własnego portfela za ciężką pracę. Bo praca z pacjentem do łatwych nie należy, nie wspominając już o odpowiedzialności, jaka ciąży na każdym, kto podejmuje się ochrony zdrowia i życia drugiego. Ale to pacjent ma być naszym celem. Nie pieniądze.

Nie każdy musi te dodatkowe obowiązki chcieć wykonywać, ale jeśli nie ma się poparcia wśród swoich ziomków, jak liczyć na zrozumienie środowiska lekarskiego? Skoro sami farmaceuci stawiają opiekę farmaceutyczną i obecność farmaceuty w zespole interdyscyplinarnym na oddziale pod znakiem zapytania, może nie ma sensu szukać pozytywnych stron, skoro nie znaleźli ich Ci, którzy wykształcili próbujących tego dokonać śmiałków? W zawodach medycznych pojęcie organizmu jest chyba wystarczająco znane. Więc życzę sobie, by w imię pozytywistycznych idei świat medycyny na powrót stał się jedną całością, sprawnie funkcjonującą, gdy każdy organ wykonuje powierzoną mu funkcję. A farmacja jest jednym z nich.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Fakty i mity o grypie Fakty i mity o grypie

  Gorączka, bóle mięśni, kaszel, katar... w okresie jesienno-zimowym z takim objawami do apteki zgłasz...

  Leków ciągle nie ma! Leków ciągle nie ma!

  12 lipca w życie weszła tak zwana „nowelizacja antywywozowa” prawa farmaceutycznego, która miała zat...

  Absurdy aktu samoregulacji reklamy Absurdy aktu samoregulacji reklamy

  Od prawie roku powtarzam jak mantrę, że nie wierzę w samoregulację farmaceutycznej branży reklamowej...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz