REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prawo kontra monopol

25 kwietnia 2016 11:19

O roli państwa w ochronie rynków strategicznych mówili podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy wiceprezesi Naczelnej Rady Aptekarskiej – Marek Tomków i Michał Byliniak.

Podczas swojego wystąpienia wiceprezesi Tomków i Byliniak odnieśli się do najświeższych doniesień prasowych, które kwestionowały działania samorządu aptekarskiego w kwestii zakazu reklamy aptek czy zmian w udziale własnościowym na rynku aptecznym. – Obecna narracja przeciwników zakazu reklamy aptek jest taka, że samorząd aptekarski jest przeciwny opiece farmaceutyczne. Oczywiście to nieprawda – zapewniał Michał Byliniak. Podkreślił on, że programy lojalnościowe realizowane pod pozorem opieki farmaceutycznej nie mają nic wspólnego z rzeczywistą opieką nad pacjentem. Są za to sposobem na zwiększanie sprzedaży leków a tym samym też ich konsumpcję.

Podczas swojego wystąpienia Marek Tomków i Michał Byliniak przypomnieli najbardziej kuriozalne przykłady reklamy aptek i sposoby łamania jej zakazu. Pojawiły się między innymi zdjęcia plakatów obiecujących konkursy apteczne „Wygraj darmowy seks przez cały rok”, „Wygraj darmowe mini leczenie, wesele i pogrzeb”. Przed wejściem zakazu reklamy aptek prowadzone były nietypowe sposoby promocji – nierzadko uwłaczające godności pacjentów. Wiceprezesi NRA pokazali przykłady aptek, które płaciły pacjentom za ustawiania się w kolejce czy rozdawanie bonów stu pierwszym klientom. Również po roku 2012 (po wprowadzeniu zakazu reklamy aptek), głównie placówki sieciowe prowadziły wymyślną promocję polegającą między innymi na oklejaniu reklamami autobusów czy wynajmowaniu samolotów z transparentami, które krążyły nad miastem. Wszystko po to, żeby utrudnić inspektorom farmaceutycznym wykrycie łamania przepisów.
Wiceprezes Tomków odniósł się też do ostatniej publikacji w Rzeczpospolitej, w której pojawiły się wypowiedzi przedstawicieli PharmaNetu mówiące, że przekazanie 51% udziałów w każdej aptece farmaceutom, będzie skutkowało zamknięciem 5000 aptek i zwolnieniami ich pracowników. – Jeszcze nie są znane żadne szczegóły zmian, nad którymi pracuje Ministerstwo Zdrowia, więc nie ma żadnych podstaw do przytaczania takich liczb – zapewniał Tomków. – Poza tym skoro mamy sztywne ceny, to na jakiej postawie można twierdzić, że niektóre apteki są 20-30% tańsze od pozostałych?

REKLAMA

Obaj wiceprezesi zwrócili uwagę, że zatrzymanie niekontrolowanego rozwoju sieci aptecznych jest niezbędne dla bezpieczeństwa obywateli. Rynek detalicznej sprzedaży leków w Polsce jest bez wątpienia rynkiem strategicznym z punktu widzenia państwa. Podobnie jak sektor bankowy czy energetyczny powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo Polaków. Celem zachowania pełnej kontroli istotna jest jego dywersyfikacja. Doświadczenia takich krajów jak Norwegia dobitnie pokazały jak topnieje wpływ państwa na funkcjonowanie tego strategicznego rynku kiedy w krótkim czasie został on zmonopolizowany przez kilka dużych firm.

REKLAMA

Czas pokazuje jak niekorzystnie pod tym względem zmienia się rynek w naszym kraju. W 2006 roku w Polsce funkcjonowało niewiele ponad siedemdziesiąt sieci aptek. Dzisiaj jest ich około trzystu sześćdziesięciu. W ciągu dwóch lat liczba aptek 50+ wzrosła z sześciu do czternastu. Łącznie realizują już ponad połowę obrotu. Jednocześnie od kilkunastu lat z pełną świadomością łamane są obowiązujące przepisy antykoncentracyjne. Największe światowe sieci zapowiadają wejście do Polski. Tylko pilne działania mogą zapobiec sytuacji, w której kilka firm będzie decydowało o zaopatrzeniu milionów polskich pacjentów w leki.

– Jeśli apteki będą nadal otwierały się w takim tempie jak teraz, to wkrótce ich liczba przekroczy liczbę farmaceutów w Polsce – zwrócił uwagę Michał Byliniak. A wszystko to mimo istniejących przepisów antykoncentracyjnych, które zabraniają posiadania więcej niż 1% aptek w województwie – przepisów od lat ignorowanych przez sieci apteczne. Tymczasem już w roku 2004 Główny Inspektor Farmaceutyczny wyraził opinię, że przekroczenie progu 1% jest złamaniem prawa i może stanowić podstawę do odebrania zezwolenia na prowadzenie apteki. Dowodem na to jest odpowiedź podsekretarza w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 7885 z dnia 15 października 2004 roku. – Nie jest zatem prawdą, że GIF zmienia podejście do reguły 1% zwrócił uwagę mgr Byliniak nawiązując do wypowiedzi przedstawicieli aptek sieciowych. Już 12 lat temu wydano opinię mówiącą, że przedsiębiorcy, którzy w wyniku nabycia udziałów połączyli się jako grupa podmiotów powiązanych, przestali spełniać warunki do otrzymania zezwolenia na prowadzenia aptek ogólnodostępnych, a co za tym idzie wykonywania działalności gospodarczej określonej w tym zezwoleniu.

Wiceprezesi Byliniak i Tomków podziękowali obecnym podczas konferencji przedstawicielom Głównego Inspektora Farmaceutycznego za dotychczasowe działania dotyczące egzekwowania przepisów antykoncentracyjnych. Jednocześnie zaapelowali o dalsze prace w tym obszarze oraz większą stanowczość GIF i Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta a choroby rzadkie Farmaceuta a choroby rzadkie

Z grubsza przeszkolono nas do pracy w swoim zawodzie. Całe pięć lat wkładano nam do biednych i obola...

Marzenia trzeba realizować Marzenia trzeba realizować

Gdybym miał znaleźć największe marzenie mojego pokolenia farmaceutów odnośnie ich pracy zawodowej, b...

Aptekarze marudzą Aptekarze marudzą

Tytułem farmaceuty na terenie Polski ma prawo posługiwać się osoba, która posiada dokument „Prawo wy...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz