REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Premie w aptece a zamienianie leków

23 listopada 2018 09:23

Za co otrzymujemy premie w swojej pracy w aptece? Za sprzedaż wybranych preparatów pakietowych, wysokomarżowych, wykonanie planu sprzedażowego, uzyskanie założonego obrotu miesięcznego, kwartalnego, rocznego, czy wreszcie za zamienianie leków. Właśnie temu ostatniemu aspektowi chcę poświęcić więcej miejsca w tym tekście.

Zdaniem NSA oczywisty jest wymóg bieżącego nadzoru nad działalnością apteki przez osoby o szczególnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (fot. Shutterstock)

Kwestia zamieniania leków przez farmaceutów jest poruszona w art. 44 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych. Możemy się z niego dowiedzieć, że mamy obowiązek poinformować pacjenta o możliwości zakupu tańszego odpowiednika leku, który jest objęty refundacją, posiada tą samą substancję leczniczą, dawkę, wskazania terapeutyczne, a także postać farmaceutyczną, która nie spowoduje powstania różnic terapeutycznych. Ponadto możemy w ustawie przeczytać, że nie możemy odmówić pacjentowi wydania zamiennika leku, gdy ten od nas tego zażąda.

Czy tylko aspekty prawne powodują, że oferujemy zamienniki leków pacjentom? Niektórzy pewnie odpowiedzą na to pytanie twierdząco, jednak mam przeczucie, że większość przyzna, iż otrzymuje za to pewne profity. Najczęściej przyjmują one postać pieniężną, np. 1 złoty za sprzedaż jednego opakowania. Czasami określa się też poziomy wysokości premii za zamienienie: 30, 40, 50 procent wszystkich sprzedawanych leków.

REKLAMA

Profity możemy otrzymywać też od różnych firm farmaceutycznych. Za sprzedaż określonych leków danej firmy oferują one bony spożywcze, do restauracji, sklepów jubilerskich, czy ze sprzętem elektronicznym. Tak naprawdę to, co my – jako sprzedający – otrzymujemy za wydawanie zamienników określonych firm, to jednak tylko niewielki ułamek wartości umów marketingowych, jakie podpisują właściciele aptek z firmami farmaceutycznymi. Jeszcze większe umowy podpisywane są pomiędzy koncernami farmaceutycznymi, a największymi sieciami aptecznym, które są znacznie lepszym partnerem biznesowym. W końcu, ze względu na swój udział w rynku, mogą sprzedać znacznie więcej zamienników leków pacjentom niż małe apteki indywidualne.

REKLAMA

W rezultacie apteki sieciowe dużo częściej wysokość premii pracownika uzależniają od liczby sprzedanych opakowań zamienników. Nie mówię, że w aptekach indywidualnych takie sytuacje się nie zdarzają, bo niech uderzy się w pierś ten właściciel małej apteki, który nigdy nie kupił dużego pakietu zamienników leków i nie wymagał od swoich pracowników, aby je za wszelką cenę sprzedali pacjentom.

Warto w tym miejscu nadmienić, że polski rynek generyków jest największym w Europie. Obejmuje on 70% wszystkich produktów leczniczych. Świadczy to o tym, że jesteśmy bardzo podatni na machinację koncernów farmaceutycznych, dla których polski rynek farmaceutyczny jest bardzo atrakcyjny.

Zamienianie leków, a efektywność terapii

i

Lek, który został zarejestrowany jak generyk leku oryginalnego musi spełniać pewne wymagania. Po pierwsze musi posiadać tę samą substancję czynną w identycznej dawce, postać farmaceutyczną, która nie powoduje różnic terapeutycznych. Ponadto musi on wykazywać taki sam efekt terapeutyczny, co lek oryginalny, a także spełniać wymogi bezpieczeństwa. Ponadto dostępność biologiczna substancji czynnej z obu leków musi być taka sama i nie wychodzić poza przyjęte granice. No i właśnie tutaj zaczynają się przysłowiowe „schody”…

REKLAMA

Prawo, pozwala zakwalifikować jako lek odtwórczy ten, który gwarantuje biodostępność substancji leczniczej w widełkach od 80 do 125% w porównaniu z oryginałem! Wyobrażacie sobie pacjenta, który co miesiąc przyjmuje inny generyk leku oryginalnego? Z tego wynika, że przez jeden miesiąc może przyswoić nawet o połowę substancji więcej niż miesiąc wcześniej! Takie różnice przy dłuższej farmakoterapii mogą powodować naprawdę znaczące różnice terapeutyczne.

Ponadto leki odtwórcze, według prawa, mogą posiadać inny skład niż lek oryginalny. Oczywiście nie mówimy tutaj o różnicach w substancji czynnej, a w zastosowanych substancjach pomocniczych. Producent leków generycznych ma dowolność w wyborze substancji pomocniczych, jakie zostaną zastosowane w tych produktach. Nie mogą one jednak znacząco wpływać na biodostępność substancji pomocniczej (stąd przyjęte widełki). Jednak może się tak zdarzyć, że substancja pomocnicza będzie działać alergizujące na pacjenta, wtedy wybór generyku okaże się nietrafionym pomysłem.

Czy wszystkie leki można zamieniać?

Każda osoba wydająca leki w aptece powinna zdać sobie sprawę, że istnieje wiele grup leków, których dobór, aby osiągnąć pożądany efekt terapeutyczny, jest niezwykle trudny i czasochłonny. Dotyczy, to m.in. statyn, dla których nie powinno się stosować odpowiedników raz zastosowanego leku. Licznie opisywane są przypadki, gdy po stosowaniu statyn wśród przyjmujących je pacjentów, pojawiały się niekorzystne wyniki badań cholesterolu, a gdy powrócili oni do leku pierwotnego, wtedy wyniki były znów pozytywne. Podobne efekty są opisywane po zamianie leków na arytmię oraz niewydolność mięśnia sercowego.

Inną grupą leków, wśród których nie zaleca się stosowania zamienników są te stosowane w zaburzeniach układu nerwowego (np. w leczeniu padaczki), czy w leczeniu astmy. Nawet niewielkie różnice w biodostępność zamienników leków z tych grup mogą powodować spadek skuteczności działania substancji czynnej lub odwrotnie, nawet jej nasilenie, w wyniku czego mogą pojawić się wcześniej nieujawnione działania niepożądane.

Stosowania zamienników nie zaleca się również u osób przyjmujących leki hormonalne. Małe ilości substancji leczniczej, rzędu mikrogramów, które zawarte są w tych lekach sprawiają, że nawet niewielkie zmiany w jej biodostępności mogą wywoływać zmiany w skuteczności terapii.

Jak widać zamienianie leków nie jest tak prostą sprawą. Nie powinniśmy się przy tym kierować naszą korzyścią finansową, a przede wszystkim dobrem pacjenta. Leki generyczne nie są złem, wykazują tak samo efekt terapeutyczny jak leki oryginalne. Należy je jednak stosować z rozwagą, a jako farmaceuci musimy umieć rozmawiać z pacjentem, zapytać się dlaczego chce stosować lek generyczny i wtedy pomóc mu zdecydować o jak najlepszym wyborze, aby efekt terapeutyczny był jak najskuteczniejszy.

Rozwiązaniem trudności z wyborem pomiędzy wysokością naszej premii a dobrem pacjenta może być zmiana kwalifikacji przyznawania dodatkowych gratyfikacji finansowych w polskich aptekach. Po cichu marzy mi się, żebyśmy otrzymywali premie za jakość obsługi, podnoszenie swoich kompetencji, czy wykorzystywanie wiedzy, którą posiadamy, a nie tylko i jedynie za wysokość słupków sprzedażowych….

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę? Dlaczego lekarze i pacjenci znienawidzą e-receptę?

Lekarz pomylił dawkę leku. Na recepcie powinna być insulina NovoMix 30, tymczasem w aptece okazuje s...

Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga. Dawna medycyna. Jej tajemnice i potęga.

Egipcjanie znali i stosowali przynajmniej jedną trzecią wszystkich leków zawartych we współczesnych ...

Antybiotyki na oddziale Antybiotyki na oddziale

Nie wiem, dlaczego lekarze mają taką łatwość przepisywania antybiotyków. Nie sztuką jest leczyć, szt...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz