REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Problem 1%? Sieci skapitulowały przez „samozaoranie”

17 stycznia 2018 09:53

Dyskusja o problemie tzw. aptekarskiej koncentracji toczy się od wielu lat. Gdyby jednak wyciągać z niej wnioski na podstawie tylko „przekazów dnia”, serwowanych przez sieci apteczne, otrzymalibyśmy informacyjny mętlik. Tymczasem na tym polu, mniej więcej od 2015r., sieci zeszły do głębokiej defensywy, by w 2017r. ostatecznie wojnę o „jeden procent” przegrać.

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Tak, przegrać, piszę to z całą odpowiedzialnością; nie jest to żadna metafora. Pomimo to, wedle ich narracji, wyszły one z tej walki zwycięsko, co czyni cały problem w zasadzie niebyłym; i jest to jakoby oczywistością w kontekście zapadających rzekomo coraz to „przełomowych” wyroków i „precedensów” (powstaje pytanie, po co jakieś „przełomy”, skoro sprawa jest od początku oczywista?). O problemie 1%-ej koncentracji możemy rozmawiać, tak jak chcą tego sieci apteczne, albo uczciwe. Skorzystajmy z tej drugiej propozycji.

Niewinni do czasu prawomocnego ukarania

Cofamy się w czasie do 2015r., kiedy to 23 lipca zapada przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ważny wyrok (sygn. VI SA/Wa 399/15). Sąd dokonuje w nim interpretacji dwóch przepisów: art. 37ap ust. 1 pkt. 2 p.f. i art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f., a w uzasadnieniu judykatu stwierdza wprost – przepisów o 1%-ej koncentracji należy przestrzegać również po wydaniu zezwolenia. Dlaczego? Bo ich celem było zapobieżenie kartelizacji rynku aptekarskiego (można retorycznie zapytać, co zatem poszło nie tak?). Nadto, Sąd stwierdza, że wymóg nienaruszania limitu 1% jest jednym z podstawowych warunków prowadzenia apteki a interpretacja przeciwna jest nielogiczna. Takie słowa, zawarte na kartach uzasadnienia wyroku, to niewątpliwie policzek dla sieci. Sąd mógł przecież w bardziej zdawkowy sposób nie przyznać racji sieciowym przedsiębiorców. Zdecydował się jednak dosadnie wytknąć im niekompetencję i oddalić skargę z hukiem.

REKLAMA

Sieci nie przyjmują jednak tego wyroku do wiadomości. Podobnie postępować będą dwa lata później, gdy podobnych rozstrzygnięć sądowych będzie więcej; ale o tym za moment. Od początku deprecjonują wartość jurydyczną zapadłego orzeczenia. Twierdzą, że nie zawiera ono interpretacji art. 99 ust. 3 pkt. 2/3 p.f. (chociaż jest to nieprawdą). Sowity fragment rozważań sprowadzają do „niewiele znaczących wzmianek na marginesie uzasadnienia wyroku”. Podnoszą w końcu rzecz najistotniejszą – wyrok z 23 lipca 2015r. nie jest prawomocny.

REKLAMA

Dziwny to argument. To tak jakby sieci apteczne podskórnie czuły, że muszą korzystać z domniemania niewinności, czyli być uznawane za niewinne do momentu prawomocnego skazania.

Zastanawiające, bo przecież jesteśmy pod reżymem prawa administracyjnego, a nie karnego. Dlaczego zatem sieci bronią się tak, jakby ktoś zarzucał im popełnienie przestępstwa? W kontekście tego przypomina mi się świetny rysunek satyryczny, przedstawiający dopiero co obrabowaną staruszkę, krzyczącą, że „Złodziej ukradł mi torebkę!” i przechodzącego obok dżentelmena, strofującego ją słowami: „Nie było jeszcze procesu, ale Pani już wydała wyrok”…

Drugie życie „niewiele znaczących wzmianek”

Wyrok sądu z lipca 2015r., jak się okazało, w praktyce orzeczniczej będzie miał o wiele większy posłuch, niż chciałyby tego sieci apteczne. W styczniu 2017r. prof. Marek Szydło powoła się niego w swojej opinii dla Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzi m.in., że judykat ten zanegował stanowisko, wedle którego wymóg nieprzekraczania progu 1%-ej koncentracji spełniać należy jedynie przed wydaniem zezwolenia (s. 31-32 tej opinii). Pogląd profesora wyrażony jest w kontekście oceny uregulowań ustawy aptekarskiej z kwietnia 2017r.; prof. Szydło bronił jej zapisów przed zarzutem niekonstytucyjności.

W czerwcu 2017r. NSA oddala skargę kasacyjną na wyrok WSA z lipca 2015r. (orzeczenie w sprawie: II GSK 153/16). Sieci zmieniają strategię. Nie mogą przecież dalej twierdzić, że wyrok jest nieprawomocny, albo – że sądy obu instancji się pomyliły. Narracja jest mianowicie taka, że NSA w wyroku nie odniósł się do kwestii 1%. To poniekąd prawda; rzeczywiście się nie odniósł. Tylko skoro tak, to znaczy to ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że uznał wykładnię przyjętą przez WSA w Warszawie za prawidłową. Te słowa nie chcą jednak przejść „sieciówkom” przez usta.

Rozstrzygająca jest jednak I poł. 2017r., kiedy to zapada w sumie aż sześć wyroków WSA w Warszawie, w których Sąd ten odwołuje się do orzeczenia ze sprawy VI SA/Wa 399/15. Dość niespodziewanie „poboczne wzmianki na marginesie uzasadnienia wyroku” przybrały na znaczeniu. Do tego stopnia, że obecnie wyznaczają one linię orzeczniczą sądów administracyjnych w sprawie 1%-ej koncentracji – skrajnie niekorzystną dla sieciowych przedsiębiorców aptecznych. Próba zakrzyczenia przez nie rzeczywistości nic w tej materii nie zmienia.

REKLAMA

Przechodząc jednak do konkretów. W okresie od marca do maja 2017r. WSA w Warszawie wydał łącznie aż sześć wyroków, w którym przyjął jako własną interpretację zawartą „na pobocznych wzmiankach uzasadnienia wyroku” sprawy VI SA/Wa 399/15. Sprawy rozpatrywane pod sygnaturami: VI SA/Wa 1942/16, VI SA/Wa 2907/15, VI SA/Wa 2906/15, VI SA/Wa 2582/16, VI SA/Wa 2581/16, VI SA/Wa 2472/16, dotyczyły niemożności obchodzenia przepisów o 1% z wykorzystaniem instytucji zmiany zezwolenia (v.: art. 102 p.f.).

Żeby rozjaśnić sprawę: sieci apteczne twierdziły, że takie obejście prawa jest zgodne z prawem (?!), a Inspekcja Farmaceutyczna – że nie. Zgadnijcie Państwo komu rację przyznał Sąd? Podpowiem tylko, że nie sieciówkom…

Uzasadnienie w/w orzeczeń było dla nich miażdżące. „Interpretacja art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 [p.f.] prowadzi do wniosku, że wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia, ale także w dalszej działalności podmiotu prowadzącego aptekę”. I dalej: „Uznanie bowiem słuszności stanowiska strony skarżącej (tj. apteki sieciowej) stawiałoby pod znakiem zapytania sens (skuteczność) rozwiązań antykoncentracyjnych zawartych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, które to ograniczenia obowiązywałyby tylko przy wydawaniu zezwoleń”. Wreszcie finał: „Sąd orzekający podziela (…) stanowisko wyrażone w wyroku tut. Sądu z dnia 23 lipca 2015 r., w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 399/15”.

Każdy orze jak może, chyba że się sam zaorze

Pod koniec października 2017r. w „Dzienniku. Gazecie Prawnej” ukazała się opinia prawników reprezentujących sieciowych przedsiębiorców aptecznych, w których wskazywali oni, że granicą rozważań o problemie 1%-ej koncentracji, będzie moment wydania w tej materii prawomocnego wyroku. Nie wiem, czy w ferworze walki, czy z roztargnienia, czy też – z jeszcze innej przyczyny, ale wskutek niewniesienia skargi kasacyjnych dwa w/w wyroki, dokonujące interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego w kierunku skrajnie niekorzystnym dla sieci, stały się prawomocne. Tak, to prawda; nie musimy już czekać na wykładnię przepisów o 1% (między Bogiem a prawdą, nie było potrzeby wyczekiwać nawet i tego momentu). Wyrok w sprawie VI SA/Wa 2906/15 uprawomocnił się 27 lipca 2017r., ten ze sprawy VI SA/Wa 2907/15 – w dniu 3 sierpnia 2017r. Przedsiębiorcy apteczni, rezygnując z zaskarżania tych orzeczeń, w sposób symboliczny ogłosiły akt kapitulacji w trwającej od kilku lat „wojnie prawnej”. Trudno o lepszy przykład tzw. „samozaorania”…

Skarżący musieli dysponować bardzo słabymi argumentami i obawiać się „rozjechania walcem” przez Naczelny Sąd Administracyjny. Przyczyny nie są istotne, liczy się skutek. Obecnie w obrocie prawnym występują trzy prawomocne wyroki (VI SA/WA 399/15, VI SA/Wa 2906/15, VI SA/Wa 2907/15), w których dokonano do bólu logicznej wykładni przepisów o 1%-ej koncentracji. Sądy nie miały wątpliwości. Art. 99 ust. 3 pkt. 2 i 3 p.f. ustanawia jeden z podstawowych warunków prowadzenia apteki – limit koncentracji. Podobnie jak inne warunki uzyskania zezwolenia – spełniać należy go przez cały okres prowadzenia tego rodzaju regulowanej działalności gospodarczej. I tak oto „niewiele znaczące wzmianki na marginesie uzasadnienia wyroku”, niespodziewanie stały się główną tezą sześciu innych wyroków, zawierających fundamentalną wykładnię antykoncentracyjnych przepisów Prawa farmaceutycznego.

Myślę, że skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. Nie dziwmy się zatem, że obecnie manipulują one treścią uzasadnień wybranych wyroków sądowych, inne deprecjonując jako nieprawomocne, a o innych nie wspominając wcale. W sprawie problemu 1%-ej koncentracji nic innego im nie pozostało.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Marzenia trzeba realizować Marzenia trzeba realizować

Gdybym miał znaleźć największe marzenie mojego pokolenia farmaceutów odnośnie ich pracy zawodowej, b...

Medycy polskich szwoleżerów Medycy polskich szwoleżerów

W filmie „Wojna i pokój” Kinga Vidora jest pewna wzruszająca scena: oto na polu bitwy przegranej prz...

Domowa chemia okiem farmaceuty Domowa chemia okiem farmaceuty

Idealny farmaceuta to prawdziwy człowiek renesansu. W opinii pacjentów wie niemal wszystko, a przyna...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz