REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Prowokatorzy w aptece

20 lipca 2017 16:08

W ostatnich miesiącach przez polskie apteki przetoczyła się fala dziennikarskich prowokacji. W roli głównej pojawiały się na przemian: klauzula sumienia, pigułka „dzień po” i recepty transgraniczne. Osobiście z niecierpliwością czekam kiedy dziennikarze zaczną sprawdzać w ilu polskich aptekach jest obecny farmaceuta na zmianie.

Czy mgoę poprosić o farmaceutą? - Jaką odpowiedź uzyskałby dziennikarz na takie pytanie?

Prowokacja to narzędzie umożliwiające dziennikarzom budowanie i publikowanie sensacyjnych, kontrowersyjnych lub zaskakujących treści. Daje ona możliwość prostego i taniego nagłośnienia oraz sprzedania pewnych tez, które budzą emocje. Tez, których w inny sposób nie dałoby się zbadać czy udowodnić. Zresztą nie temu służy prowokacja, a jej wynik trudno nazwać wiarygodnym czy rzetelnym. Jego celem jest jedynie uzyskanie treści „głośnej”, a niekoniecznie reprezentatywnej. Zasygnalizowanie jakiejś patologii lub ludzkiej słabości.

Problem z prowokacją dziennikarską polega niestety na tym, że jej „efektem ubocznym” jest napiętnowanie ofiary. Pół biedy jeśli jest to system lub prawo. Gorzej, kiedy ofiarą prowokacji staje się człowiek lub cała grupa zawodowa – tak jak to ma miejsce na ogół w prowokacjach przeprowadzanych w aptekach.

W październiku ubiegłego roku Rafał Betlejewski – prowadzący program „Betlejewski. Prowokacje” – postanowił sprawdzić, jak pacjenci reagują na farmaceutę, który odmawia sprzedaży antykoncepcji, powołując się na klauzulę sumienia. W prowokacji wystąpiło dwoje aktorów. Jeden z nich odgrywał rolę farmaceuty, który powołując się na klauzulę sumienia odmawia wydania środków antykoncepcyjnych przepisanych na recepcie. Z kolei aktorka wcieliła się w rolę pacjentki, która prosi przechodniów o zrealizowanie za nią recepty w tejże aptece (czytaj więcej: „Betlejewski prowokuje… w aptece”).

Klauzula sumienia dla farmaceutów jest wdzięcznym tematem prowokacji dziennikarskich już od dawna. Zresztą nie tylko prowokacji dziennikarskich, bo temat ten bardzo często poruszają też politycy. Kilka lat temu piętnowaniem farmaceutów odmawiających sprzedaży środków antykoncepcyjnych zajmowali się głównie politycy lewicy. Ostatnio temat podjęli też działacze Nowoczesnej, którzy postanowili wyłuskać w Warszawie te apteki, w których funkcjonuje klauzula sumienia (czytaj więcej: „Warszawskie apteki z klauzulą sumienia”). Jak to w przypadku prowokacji zazwyczaj bywa, jej celem był rozgłos i próba nagłośnienia rzekomego problemu. W sumie politycy po odwiedzeniu 500 aptek, w 17 spotkali się z odmową sprzedaży antykoncepcji awaryjnej. A w zasadzie w 16, bo przynajmniej jedna z nich zaprotestowała przeciwko oczernianiu przez umieszczenie jej na liście aptek z klauzulą sumienia (czytaj więcej: „Apteka będzie żądała sprostowania od działaczy Nowoczesnej”.

W ostatnim czasie inspiracją do aptecznych prowokacji była również zmiana kategorii dostępności pigułki „dzień po” – ellaOne. Temat ten częściowo zazębiał się z klauzulą sumienia, ale zdarzały się też w tym kontekście, próby „testowania” wiedzy farmaceutów na temat obowiązujących przepisów. Tak między innymi było z receptami transgranicznymi, które miały być sposobem na ominięcie wspomnianych przepisów zmieniających kategorię dostępności ellaOne. W wielkim skrócie – po wypełnieniu krótkiego formularza, kobieta dostawała na swój mail receptę transgraniczną w formacie pdf, którą miała samodzielnie wydrukować i zrealizować w aptece. Rozentuzjazmowani dziennikarze Gazety Wyborczej postanowili sprawdzić, czy w ta metoda faktycznie działa i poszli z wydrukowaną w ten sposób receptą do polskiej apteki (czytaj więcej: „Realizacja tej recepty zależy od dobrej woli aptekarza?”). Udało im się. Tylko, że zamiast dziury w przepisach, znaleźli po prostu farmaceutów będących na bakier z tak egzotycznymi przepisami, jak te o receptach transgranicznych.

No właśnie… czy to brak znajomości przepisów, czy może ich świadome ignorowanie? Temat leków wydawanych w aptekach bez recepty, podjął w 2012 roku dziennikarz TVP3 Wrocław. W ramach prowokacji dziennikarskiej odwiedził kilka dolnośląskich aptek, w każdej z nich próbując kupić leki, na które powinien mieć receptę. Efekt? Udało mu się w ten sposób zdobyć całą torbę takich leków, jak Ketonal czy Metocard. Były wśród nich też antybiotyki. Podobno z pięciu aptek, które odwiedził, tylko w dwóch odmówiono my sprzedaży leków na receptę. Dziennikarz sprawę zgłosił do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (czytaj więcej: „Sprzedają leki bez recepty, będą mieli problemy”).

Punkt widzenia farmaceuty na tego typu prowokacje, zawsze będzie różnił się od punktu widzenia dziennikarza i zwykłego czytelnika. Farmaceuta będzie w nich dostrzegał wiele niedoskonałości (np. realizacja recepty transgranicznej na ellaOne, podczas gdy preparat jest ciągle OTC czy pomijanie kwestii istnienia recepty farmaceutycznej) i szukanie dziury w całym. Farmaceuta chętnie podpowiedziałbym dziennikarzowi, gdzie powinien szukać prowokacji i patologii – takich jak chociażby apteki pracujące bez farmaceuty na zmianie czy prowadzenie programów lojalnościowych w sytuacji istnienia zakazu reklamy aptek. Ale kto wie… Może kiedyś, jakiś dziennikarz weźmie i te tematy na swój celownik. Jedno jest pewne. Prowokacja czeka na każdym kroku.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Leku nie ma, pacjent umiera Leku nie ma, pacjent umiera

Smutna sytuacja miała miejsce niedawno z moim udziałem. Jednego dnia wieczorem przyszedł mężczyzna p...

Mit niekonstytucyjności Mit niekonstytucyjności

Podpisana w zeszłym tygodniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę tzw. mała nowelizacja Prawa farmaceutycz...

Jak daleko wypada Jak daleko wypada

Wciąż każdego dnia wielu pacjentów przychodzi do pierwszego stołu z prośbą o poradę. Pokrzepiająca j...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz