REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przegląd lekowy [cz. 1]

1 grudnia 2015 08:10

Uważam, że wprowadzenie opieki farmaceutycznej jest w Polsce niezbędne. Wynika to z kilku przyczyn. Pierwsza to problemy z leczeniem chorób przewlekłych. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że choroby jak nadciśnienie czy cukrzyca typu drugiego nie są leczone skutecznie. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest niewłaściwa (nieskuteczna) współpraca między lekarzem, a pacjentem.

Drugim argumentem przemawiającym za wprowadzeniem opieki farmaceutycznej jest naprawa zawodu farmaceuty. Zakres obowiązków magistra obecnie niewiele różni się od technika farmaceutycznego. W związku z tym uważam, że magistrzy powinni zwiększać zakres swoich kompetencji, żeby na nowo odnaleźć swoje miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Zdaję sobie jednak sprawę, że prowadzenie opieki farmaceutycznej w zakresie takim jak zaproponowała prof. Strand, a według której jest prowadzony np. program FONTiC jest ogromnie trudne. Wymaga to przed wszystkim dużej ilości czasu, który trzeba poświęcić pacjentowi. Niestety jest mnóstwo innych obowiązków w aptece (za dużo biurowych), a większość aptek w Polsce operuje na minimum personalnym. Czy dałoby się znaleźć jakiś kompromis?

REKLAMA

Przegląd leków

REKLAMA

Sądzę, że warto rozważyć, znany z brytyjskiego systemu, przegląd leków (MUR – Medication Use Review). Czym on jest? Sięgając do definicji – Jest to strukturyzowany, krytyczny przegląd leków stosowanych przez pacjenta, którego celem jest osiągnięcie, uzgodnionego z pacjentem stanowiska, dotyczącego terapii, optymalizacji wpływu leków, minimalizacji problemów związanych z lekami, oraz zmniejszenia kosztów terapii. Przybywa dowodów na to, że ta strategia jest skuteczna i warto w tą stronę podążać.

Jak to wygląda w praktyce?

Usługa jest skierowana do pacjentów stosujących przewlekle, co najmniej dwa leki lub osób niedawno wypisanych ze szpitala, lub leczących się na jedno ze schorzeń: astma, RZS, cukrzyca, bądź padaczka. Pacjent może zostać zaproszony przez farmaceutę lub sam poprosić o taką usługę. Może ona być zaplanowana lub może ona wynikać z bieżącej analizy leków pacjenta. Kluczowym dla całej sprawy jest osiągnięcie porozumienia z pacjentem i jego zgoda dotycząca jakichkolwiek zmian w terapii. Spotkanie odbywa się w zwykle w aptece, (choć są wyjątki), w miejscu wydzielonym, tak aby rozmowa przebiegała z poszanowaniem prywatności pacjenta.

Farmaceuta powinien pomóc pacjentowi m.in.:

REKLAMA

• Doradzając w kwestiach związanych ze stosowaniem leków na receptę i OTC w celu poprawienia adherence,
• Przy stosowaniu form leków jak inhalatory, tabletki rozpuszczalne
• Doradzić w kwestiach związanych z tolerancją i działaniami niepożądanymi leków,
• W rozwiązaniu praktycznych problemów ze stosowaniem leków przez pacjenta (choćby dostępność leków, ale też możliwość połykania większych tabletek, smak leku),
• Zidentyfikować czy wszystkie leki mają właściwą instrukcję stosowania
• Zidentyfikować i zaproponować zmiany, jeśli leki wymagają zmiany dawki, schematu stosowania, jakiś lek jest niestosowany, bądź niepotrzebny pacjentowi.

Część z tych rzeczy może być zmieniona w relacji farmaceuta-pacjent, jednak zmiany w dawkach, lekach i ich stosowaniu musi być wykonana przez lekarza zajmującego się pacjentem. Jeśli farmaceuta trafi na problem, którym musi zająć się lekarz, sporządza dla niego raport.

Co by nam to dało?

Po pierwsze jest to forma krótsza, niewymagająca tak intensywnego zaangażowania, jak opieka farmaceutyczna w wydaniu amerykańskim. W naszych realiach widziałbym to, jako dwa, maksymalnie trzy spotkania z pacjentem. Na pierwszym spotkaniu byłby wywiad, na drugim wyniki i raport dla pacjenta, ewentualne trzecie spotkanie to sprawdzenie jak pacjent się zastosował do zaproponowanych zmian.

Pozwoliłoby to także zająć się szerszą grupą pacjentów, dzięki czemu efekt dla społeczeństwa byłby większy. Powiedzmy sobie szczerze – w przypadku pełnej opieki jeden farmaceuta zajmie się maksymalnie 5-10 pacjentami, jeśli jeszcze ma spełniać normalne obowiązki w aptece.

I co dalej?

Nie chcę się ograniczyć tylko do tego artykułu w analizie zagadnienia. W planie mam zamiar pokazać Wam parę analiz, jakie można przeprowadzić z pacjentem. Mam nadzieję, że się w nie włączycie.

Źródła:
1. Guidance For Medication Review – Quality And Outcomes Framework 2006-2007; http://www.psa.org.au/download/guidelines/3612-medscheck-guidelines-c.pdf
2. Guidance on the Medicines Use Review Service; http://www.nhsemployers.org/~/media/Employers/Documents/Primary%20care%20contracts/Pharmacy/MUR%20Guidance.pdf

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Dom zbrodni Dom zbrodni

Czytelnikom „Domu zbrodni” może nasuwać się pytanie, skąd taka szczegółowa znajomość trucizn u Agaty...

Dam pracę Dam pracę

Dosyć często przeglądam ogłoszenia na stornach OIA z ofertami pracy dla pracowników apteki i robię t...

Dzielenie się jest normalne Dzielenie się jest normalne

Takie hasła jak „etyka” i „pomoc” z pewnością nie są obce farmaceutom. Historia Rafała Hechmanna udo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz