REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Przychodzi uzależniona osoba do apteki… A nie! To tylko lekarz.

8 grudnia 2015 08:13

Kiedyś przeczytałam, że pod względem uzależnień lekarze i farmaceuci znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka głównie z powodu łatwego dostępu do substancji psychoaktywnych i ciężko się z tym nie zgodzić.

Widziałam upadek paru swoich kolegów po fachu, którym nałóg zniszczył życie, ale w porównaniu z lekarzami wypadają dosyć blado. Lekarze mają większy rozmach, ale i łatwiejszy dostęp do wszelkiego rodzaju leków, bo wystarczy prawidłowo wystawiona recepta (najlepiej z odpłatnością 100%) i teoretycznie w papierach wszystko gra. Zawsze zaczyna się niewinnie: jedna tabletka „na rozluźnienie” raz na jakiś czas, a po jakimś czasie kończy się na opakowaniu, które wystarcza na parę dni.

Przypadek 1

REKLAMA

Lekarz uzależniony od alkoholu, o którym swego czasu było głośno, bo podczas dyżuru był „niedysponowany”. Wyszedł z nałogu, ale zamienił alkohol na leki psychotropowe zgodnie z zasadą, że suma nałogów musi być stała. Stan odurzenia po lekach jest trudniejszy do rozpoznana przez przeciętnego pacjenta, więc ryzyko wpadki jest nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku nadużywania alkoholu.

REKLAMA

Przypadek 2

Lekarz, wiek 50+ z gabinetu, który znajdował się niedaleko apteki. Realizował u nas zapotrzebowania głównie na leki narkotyczne i to wszystko zgodnie z literą prawa. Leki z tej grupy są głównie stosowane w premedykacji przedoperacyjnej, więc zastosowanie ich w gabinecie prywatnym może budzić wątpliwości. Niektórzy pacjenci mówili wprost: ten lekarz to ćpun i pijak.

Przypadek 3 (znany mi z opowieści)

Kolejny miłośnik leków psychotropowych zwłaszcza tych nasennych. Codzienne lub prawie codzienne wizyty w aptece wskazywały na problem z uzależnieniem. Lekarz w końcu sam się przyznał, że mimo tego, że pracuje w zawodzie już tyle lat, to z pewnymi sytuacjami sobie nie radzi i przez to ma problemy ze snem. Lekarz pracował w hospicjum dla dzieci.

REKLAMA

Przypadek 4

Młody lekarz, mniej więcej w moim wieku – obraz nędzy i rozpaczy. Z leków psychotropowych przerobił już chyba cały alfabet od litery A do litery X. Recepty z odpłatnością 100% wystawiane były na różne osoby, ale głównie były to recepty „pro familiae”. Kiedyś skończy tak jak mój uzależniony od leków kolega (farmaceuta) – któregoś dnia się po prostu nie obudzi!

W niektórych sytuacjach jest w kropce – wydać lek czy nie wydać? Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić w określonych przypadkach, które na pewno są doskonale znane farmaceutom, więc nie będę o tym się rozpisywać. W tym wypadku mamy do czynienia lekarzem z prawem wykonywania zawodu i z możliwością wystawiania recept czy zapotrzebowania na leki, więc wszystko jest lege artis. Czy jeśli ktoś często (codziennie) wykupuje leki silnie działające (na siebie lub na rodzinę) to automatycznie oznacza, że jest uzależniony? Czy mogę nie zrealizować zapotrzebowania na leki narkotyczne tylko dlatego, że wydaje mi się, że lekarz nie jest w stanie zużyć takiej ilości leków w swoim gabinecie? Brzmi to przecież absurdalnie! Z drugiej strony czy powinno mnie obchodzić, co lekarze robią tymi lekami? Kto, jak kto, ale lekarz powinien być świadomy konsekwencji nadużywania tego rodzaju leków. Pytań wiele, ale odpowiedzi brak.

To, co lekarz robi ze swoim życiem jest to tylko i wyłącznie jego sprawa, ale problem zaczyna się w momencie, kiedy lekarz „pod wpływem” podejmuje się leczenia ludzi. Błędne, nieprzemyślane decyzje mogą być tragiczne w skutkach! Chyba nikt z nas nie chciałby być leczony przez lekarza, które może mieć problem z uzależnieniem od alkoholu czy od środków psychotropowych. W takiej sytuacji czuję, że mam związane ręce – oczywiście zawsze mogę odmówić wydania leku i wykręcić się sianem (nie ma/brakuje w hurtowni), ale to sprawy nie rozwiązuje. Lekarz przychodzi do apteki w konkretnym celu i nie potrzebuje straszenia, umoralniania, nawracania, bo chyba ma chociaż minimalną świadomość tego, co robi.

Jeśli któryś z farmaceutów ma potrzebę ratowania świata, to zawsze może podpowiedzieć lekarzowi, gdzie ten może uzyskać pomoc. Na mocy uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 7/07/V z 13 kwietnia 2007 roku powołano do życia funkcję Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów (taka osoba powinna być w każdej okręgowej izbie lekarskiej). Rola Pełnomocnika polega na organizowaniu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ze względu na uzależnienie od środków psychoaktywnych są zagrożeni utratą prawa wykonywania zawodu. W przypadku braku zgody na leczenie Pełnomocnik powiadamia Okręgową Radę Lekarską, a ta podejmuje decyzję o powołaniu komisji orzekającej o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu. Niestety lekarze rzadko chcą się leczyć z własnej woli, bo do Pełnomocników w ciągu roku trafia tylko kilka osób.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Erste Essen Erste Essen

Usłyszałem skowyt. Myślałem przez chwilę, że to któreś z dzieci bawiących się na dole zrobiło sobie ...

Domowa chemia okiem farmaceuty Domowa chemia okiem farmaceuty

Idealny farmaceuta to prawdziwy człowiek renesansu. W opinii pacjentów wie niemal wszystko, a przyna...

Lekowi szpiedzy Lekowi szpiedzy

Gdyby nie nielegalne działania wywiadu PRL, niektóre technologie i leki zawitałyby do Polski kilkadz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz