REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Quo Vadis, Apteko? – część 1

8 listopada 2016 09:28

Z dużym zaniepokojeniem na początku października przeczytałem artykuł pt. „Leki znikną ze stacji benzynowych i sklepów” w dzienniku „Rzeczpospolita”. Obawiam się, że w farmacji, pod płaszczykiem „dobrej zmiany”, może dojść do zabicia zdrowej konkurencji między podmiotami na rynku aptecznym w myśl starszych i mądrzejszych – jedno sprzedam, jedno kupię.

pytanie.png

Postulat likwidacji sprzedaży pozaaptecznej wytrąci nam z ręki argument przeciwko darmowym dyżurom. Jestem przeciwny temu, aby osoba podróżująca autostradą w przypadku wystąpienia objawów bólu głowy była zmuszana do zjeżdżania do najbliższego miasta i szukania apteki w niedzielę popołudniu. Leki z tak zwanego asortymentu apteczki zakładowej winny być dostępne do sprzedaży gdziekolwiek ktoś zapragnie w opakowaniach doraźnych – czyli jednodawkowych. Dzisiaj, mam wrażenie, że jedynym towarem „ścisłego zarachowania” w sklepie spożywczym są papierosy. Z tego względu leki powinny być przechowywane poza zasięgiem klientów, w przeszklonej szafie zamykanej na klucz, wyposażonej w monitoring temperatury. Sprzedawane tam leki przestałyby być towarem wyłożonym pomiędzy batonami, prezerwatywami i gumami do żucia.

Aby odciążyć inspekcję, proponuję zapis, że punkty działalności wszelakiej, chcące sprzedawać leki, o których mowa w rozporządzeniu o obrocie pozaaptecznym, muszą zawrzeć umowę o treści zapisanej w ustawie, o objęciu odpłatnym nadzorem takowej szafy przez apteki będące własnością farmaceutów z terenu danej gminy lub miasta. Chodziłoby mi tutaj o to, aby nie doszło do sytuacji, w której sklep z Gdańska będzie nadzorować apteka z Zabrza. Niech decyduje kod pocztowy. Punkt sprzedaży uiszczałby stałą miesięczną opłatę za to, że raz na 4 tygodnie odwiedzi go farmaceuta, zinwentaryzuje towar zgodnie z wydrukiem, sprawdzi daty oraz serie, a w przypadku wycofania leku przez GIF, przygotuje jego zwrot. Licząc, że mamy kilkaset tysięcy punktów sprzedaży pozaaptecznej, przy przykładowej sztywnej opłacie 100 złotych, dałoby to globalnie kilka milionów dodatkowych dochodów dla aptek.

REKLAMA

W podobny sposób można rozwiązać nadzór nad punktami aptecznymi. Nie są to jakieś rozwiązania innowacyjne na skalę kraju. Podobny mechanizm kontroli pośredniej występuje w inspekcji weterynaryjnej, gdzie nad zakładem mięsnym pieczę sprawuje inspektor powiatowy, ale ani on, ani urzędnicy inspektoratu nie są obecni przy każdej partii produkcyjnej. Inspektor sprawuje kontrolę pośrednio poprzez wyznaczonych weterynarzy, którzy poza badaniem mięsa z ramienia inspekcji, normalnie mogą prowadzić swoje praktyki zawodowe. Rozwiązania proste, skuteczne i niewymagające armii urzędników.

REKLAMA

Kolejny pomysł dotyczący ograniczenia asortymentu apteki jedynie do leków i wyrobów farmaceutycznych jest kuriozalny. Były już czasy, gdy w aptece sprzedawano marcepan i inne wiktuały, a także szereg innych produktów, niekoniecznie bezpośrednio związanych ze zdrowiem. Co to komu przeszkadza, że ktoś sprzedaje kosmetyki, karmę dla zwierząt, coca-colę, a nawet papier toaletowy? Gdyby pabianicka fabryka cudów wypuściła magiczny papier toaletowy do stosowania przy hemoroidach, dlaczego nie mógłby on być sprzedawany w aptece? Każda forma zwiększania marży w aptece, niebędąca przestępstwem, winna być dozwolona. Marzyłoby mi się, aby obecność papieru toaletowego w asortymencie była największym problemem farmacji, o którym dzisiaj byśmy dyskutowali.

Gdy jestem zagranicą mam takie zboczenie zawodowe, że oglądam z zewnątrz jak i wewnątrz miejscowe apteki. Nie wiem, czy ktokolwiek proponujący opisane zmiany był w aptekach zachodniej Europy. Muszę powiedzieć, że te największe i dobrze zaopatrzone apteki wprawiają w osłupienie mnogością pozycji. Ściany kosmetyków, odżywek i wszelkiego rodzaju produktów z obrożami antykleszczowymi dla psów i kotów włącznie, a pomiędzy nimi wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe jak Corazon i aparat wykonujący ilościowe oznaczenie podstawowych parametrów biochemicznych. Można? Można, tylko trzeba pozwolić ludziom pracować, a nie jak jeszcze niedawno karać apteki za ciśnieniomierz. Nie rozumiem, dlaczego w imię czyjejś chorej wizji apteki nie mógłbym dziś sprzedawać oleju lnianego? Nie lękajcie się! Mam dla Was, wszystkich farmaceutów, piszących w komentarzach „A ja bym chciał, żeby apteka sprzedawała tylko leki”, genialne rozwiązanie. Proszę otworzyć własną aptekę i tam działać według własnego pomysłu, ale proszę innym farmaceutom nie zabraniać oferować takiego asortymentu, jaki im odpowiada. Bo próba narzucania tego typu rozwiązań to już nawet nie jest socjalizm, to komunizm i to w stylu azjatyckim.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Leki w lustrzanym odbiciu Leki w lustrzanym odbiciu

Bardzo duża część związków organicznych, do jakich niewątpliwie należą cząsteczki lecznicze, wykazuj...

Dzielenie się jest normalne Dzielenie się jest normalne

Takie hasła jak „etyka” i „pomoc” z pewnością nie są obce farmaceutom. Historia Rafała Hechmanna udo...

Pacjent rozpuszczony jak dziadowski bicz Pacjent rozpuszczony jak dziadowski bicz

Jest takie powiedzenie w moich stronach: „rozpuszczony jak dziadowski bicz”. Określa osobę rozpieszc...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz