REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Quo Vadis, Apteko? – część 2

10 listopada 2016 08:28

Z dużym zaniepokojeniem na początku października przeczytałem artykuł pt. „Leki znikną ze stacji benzynowych i sklepów” w dzienniku „Rzeczpospolita”. Jego autorzy rozpływali się nad opieką farmaceutyczną i przeglądami lekowymi MUR. Tak pięknie niestety w rzeczywistości nie będzie…

farmaceuta.png

Już w poprzednim artykule wyraziłem swoją sceptyczną opinię wobec opieki farmaceutycznej wprowadzonej na zasadzie łaty, pod którą spodnie dalej są dziurawe. Wiem, czasami nawet ładnie to wygląda, ale pod spodem dalej jest dziura. Dlatego postuluje byśmy nie łatali dziur obecnego systemu, tylko zaprojektowali go na nowo. Wprowadzanie opieki farmaceutycznej bez reformy całej służby zdrowia będzie raczej gwoździem do trumny niezależnej farmacji aniżeli jej rozkwitem. Skoro dzisiaj spora grupa aptek niezrzeszonych oferuje pacjentowi tak słaby produkt, że sieci bez problemu z takimi aptekami wygrywają, to wprowadzenie jakiejkolwiek opieki tego nie zmieni. Sieci nie znikną. W momencie stanięcia w szranki w zmienionej rzeczywistości sieci wplotą opiekę w nowy produkt usługowo-handlowy, z którym i tak większość dzisiaj narzekających nie będzie miała szans konkurować.

Wróćmy jednak do treści artykułu, w którym rozpływano się nad MUR (ang. Medicines Use Review). Nie kwestionuję zasadności przeglądu lekowego, bo uporządkowanie pacjentowi leków przyniesie korzyści. Jednak doklejanie takiej funkcji do dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej ma poważną wadę, która uwidoczniła się w Anglii, gdzie nie tak dawno, bo przed wakacjami, obiegła świat farmaceutyczny wiadomość o olbrzymich nadużyciach przy wyciąganiu pieniędzy z budżetu przy okazji przeglądów lekowych. Tak, w Anglii. Znając zatem kreatywność czarnych owiec naszego środowiska przy reeksporcie czy karuzelach rabatowych, jeżeli pacjent sam nie będzie zarządzał swoim portfelem ubezpieczeniowym, o czym już pisałem, a będziemy mieli jakieś finansowanie, powtórka z Anglii jest murowana. Istnieje poważne zagrożenie, że tak jak złodzieje byli kreatywni przy wycenie leków recepturowych, tak i tutaj wyssają z systemu wszystkie prognozowane oszczędności. Taka mentalność po komunie została, że jak leży to kradną i nie wiadomo jak to zmienić.

REKLAMA

We wspomnianym artykule, pisząc o pilotażu, z góry zakłada się potencjalny konflikt ze środowiskiem lekarskim i jest to właściwy tok rozumowania. Akurat lekarzy znam bardzo dobrze i jak się jakiemuś romantykowi zamarzyło, że będziemy teraz po 25 latach budowania murów iść pod rękę i partnersko współpracować dla dobra pacjenta to czas wrócić na ziemię. MUR w dzisiejszych warunkach jest nierealizowalny. Odesłanie pacjenta z błędem na recepcie, czy osobista wizyta w przychodni po poprawkę nie zawsze jest miłym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że są to tylko błędy wynikające z zagmatwanej legislacji i Ministerialnej akceptacji rejestrowania przez firmy na listach refundacyjnych kilku wielkości opakowań tego samego leku. Jednym słowem są to detale, niemające wpływu na terapię pacjenta. Zwrócenie uwagi na interakcje, próba modyfikacji terapii będą zarzewiem wielu konfliktów. Można w końcu to odebrać jako podważenie wiedzy lekarza, a co bardziej wrażliwe jednostki mogą uważać, że przedstawiamy ich w oczach pacjentów jako nieuków. Do stawiania w takim świetle lekarzy niektórzy lobbyści opieki farmaceutycznej mają tendencję, na co uzyskałem potwierdzenie w trakcie podsumowującej białostocki zjazd PTFarm dyskusji, gdzie padło zdanie: „Oni nic nie umieją”.

Według szczątkowych informacji, podanych w przytoczonym artykule, mielibyśmy jako farmaceuci przeprowadzić wywiad z pacjentem i przygotowywać raport dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dzisiaj lekarz rodzinny mógłby bez problemu mieć dostęp do całej historii pacjenta bez współudziału farmaceuty, ale blokuje go bardzo restrykcyjna ustawa o ochronie danych osobowych. W związku z tym, my farmaceuci też dostępu do historii pacjenta w NFZ nie dostaniemy, czyli coś takiego jak MUR będzie bazować na oświadczeniu. Jaką mamy pewność, że dostarczone przez pacjenta informacje będą pełne i prawdziwe? Wprowadzenie opieki w takim kształcie będzie typową sztuką dla sztuki. Po za tym, wystarczy, że się kiedyś ustawodawcy odmieni i historia pacjenta będzie dostępna dla podmiotów uprawionych. Dzisiaj poniesiemy koszty wdrożeń, szkoleń i lokalowe, a za kilka lat będziemy konkurować z aplikacją, która podpowie lekarzowi on-line, jakie leczenie wdrożyć i jaki dawkować leki.

REKLAMA

Skala problemów, jakie generować będzie opieka farmaceutyczna dla samej idei, tylko po to, aby dać ludziom po farmacji namiastkę czegoś usługowego, będzie ogromna. Zdaję sobie sprawę, że istnieje lobby twierdzące, że należy wprowadzić cokolwiek, aby już było, a potem się w praniu wszystko ułoży. Jest to jednak głupota, która w niczym farmaceutom nie pomoże, a da prężniejszym firmom furtkę do obejścia zakazu reklamy, bezpośredniego dotarcia do pacjenta oraz jeszcze większej sprzedaży sterowanej. Czasami mam wrażenie, że opieka farmaceutyczna tak entuzjastycznie propagowana przez niektóre środowiska ma ukryty cel. Cele jak wiemy dzielą się na te oficjalne i nieoficjalne. I tak pod przykrywką przybliżenia farmaceutom nieba, środowisko naukowe chciałoby narzucić na szyję farmaceutów aptecznych homonto w postaci kolejnych certyfikatów i szkoleń za grube tysiące złotych.

Dotychczasowe sygnały docierające do nas z Ministerstwa Zdrowia w sprawie opieki farmaceutycznej są bardzo enigmatyczne, co dodatkowo potęguje wrażenie, jakby chciano przeprowadzić coś, co właściwie nie ma żadnego uzasadnienia, ani merytorycznego, ani ekonomicznego, ale za to daje określone korzyści grupie certyfikującej. Grupie, która od 25 lat nie może dojść do consensusu, czemu ma służyć aptekarska specjalizacja i co jakiś czas wpada na pomysł, że to, co było się już nie liczy i robimy wszystko na nowo. Prawdziwa żyła złota. A ty, farmaceuto, pracuj 12 godzin dziennie, a weekendy spędzaj na kursach, kiedy twój konkurent, niefarmaceuta, wypoczywa miło z rodziną. Ale o aptece dla farmaceuty następnym razem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rozdwoić się, roztroić… Rozdwoić się, roztroić…

Zmieniacz Czasu to potężne urządzenie magiczne pozwalające cofać się w czasie. Przedmiot ten przypom...

Wróćmy do źródeł Wróćmy do źródeł

Marzymy o opiece farmaceutycznej, postulujemy szerzy zakres kompetencji dla farmaceutów szpitalnych ...

(Nie)rzetelna informacja (Nie)rzetelna informacja

Już od jakiegoś czasu to obserwuję, ale zawsze starałam się to sobie jakoś wytłumaczyć i usprawiedli...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz