REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Quo Vadis samorządzie? – część 2

14 września 2017 06:18

Każda nowo powstała organizacja będzie siłą rzeczy osłabiać samorząd aptekarski. Mamy na chwilę obecną wystarczająco dużo problemów i to pilnych problemów do rozwiązania, żeby fundować sobie dodatkowe wojenki, tylko nas jako środowisko ośmieszające. Zaczyna rodzić się pytanie, komu może na chwilę obecną zależeć na rozbiciu samorządu?

Można śmiało założyć, że motywem przewodnim grupy działaczy entuzjastycznie witających nowopowstałe organizacje będzie doprowadzenie do „wypchnięcia” problemów pracowniczych.

Pojawiają się opinie, że spory wszelakie z NFZ nie powinny dotyczyć samorządu aptekarskiego, bo to spory na linii płatnik-przedsiębiorca, zaś wszelkie problemy typu dyżury aptek, ceny leków, spory z płatnikiem w „cywilizowanym świecie” nie są domeną samorządu. Inna z głoszonych tez w tych kręgach mówi o tym, że właśnie po to, żeby sprawami gospodarczymi nie zajmował się samorząd lekarski, powstało Porozumienie Zielonogórskie.

Tu lekki wtręt, Porozumienie Zielonogórskie jest izbą gospodarczą reprezentującą, jak wszyscy wiemy, głownie indywidualne praktyki i przychodnie POZ. Powstało i reprezentuje poniżej 9 tysięcy podmiotów (9 tysięcy, tyle mniej więcej jest obecnie podpisanych kontraktów na POZ w skali kraju), a liczba lekarzy ze specjalnością lekarza rodzinnego to w tej chwili wg danych NIL ok. 14 tysięcy, co biorąc pod uwagę, że wszystkich członków izby lekarskiej jest ok. 150 tysięcy, oznacza ni mniej ni więcej, że PZ reprezentuje ok. 5-7% członków izb lekarskich, licząc jako właścicieli przychodni – a licząc względem zatrudnionych lekarzy w granicach ok. 10-12%. Należy też podkreślić, że interesy, jakie reprezentuje PZ, są specyficzne i dosyć mocno odrębne od interesów całej reszty członków samorządu lekarskiego.

REKLAMA

Dla porównania, w odniesieniu do samorządu aptekarskiego – właścicielami aptek jest na chwilę obecną ok. 6 tysięcy magistrów farmacji członków izb aptekarskich, czyli około 20% wszystkich członków izb, a zatrudnienie w aptekach otwartych znajduje ponad 90% wszystkich członków izb.

REKLAMA

Dlatego też uważam, że analogia jest absolutnie nietrafiona. Lekarze POZ na tle całego samorządu stanowią zaledwie około 10% członków izby lekarskiej, nie jest więc dziwne, że zawiązali własną organizację dbającą o ich interesy. W odróżnieniu od członków porozumienia zielonogórskiego właściciele aptek stanowią grupę znacznie większą w porównaniu do ogółu członków izby aptekarskiej, a liczba członków izby utrzymująca się z pracy w aptece otwartej to powiedzieć, że to grupa dominująca, to stanowczo za mało. Tak że uważam, że porównanie z działaniami PZ i izbą lekarską w odniesieniu do aptek i izby aptekarskiej jest zdecydowanie i stanowczo nie trafione.

Inną z tez, z jaką można się spotkać, wśród działaczy przyklaskujących powstaniu nowych organizacji, jest ta mówiąca, że od reprezentowania interesów pracowników jest związek zawodowy i jak owi pracownicy chcą, to niech go sobie założą. Tę tezę w zasadzie można pozostawić bez komentarza. Pokazuje dobitnie, że w wizji samorządu, jaką ma wspomniana grupa działaczy, nie ma miejsca na sprawy związane z magistrami farmacji wykonującymi zawód w aptekach. I straszne, i smutne to moim zdaniem.

Można zatem śmiało założyć, że motywem przewodnim grupy działaczy entuzjastycznie witających nowo powstałe organizacje będzie doprowadzenie do „wypchnięcia” problemów pracowniczych, jak również problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez indywidualnych aptekarzy do nowo powstałych organizacji. Czy jest to słuszny kierunek działania? Według mnie absolutnie NIE. Nie w tej chwili i nie w odniesieniu do samorządu aptekarskiego.

Dlaczego? Ano dlatego, że takie działania sprowadzą się de facto do rozbicia samorządu na samorząd (oczywiście zatrzymujący całe struktury i wpływy ze składek członkowskich), związek zawodowy i izby gospodarcze. Izby gospodarcze, które jak pokazała historia w odniesieniu do aptek indywidualnych nawet w okresie największej ich prosperity, nie były w stanie przetrwać i zorganizować się w sprawny organizm.

REKLAMA

Zastanówmy się bowiem, kto miał by te nowe struktury tworzyć i finansować? No jak to kto? Ci, którzy są nimi zainteresowani. Czyli odpowiednio pracownicy aptek i ich właściciele. Z samego założenia powstałyby instytucje słabsze liczebnie, a co za tym idzie i jakościowo od samorządu już istniejącego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa do pracy w tych organizacjach odeszłaby spora cześć osób dzisiaj pracujących i działających w samorządzie. Co więc otrzymujemy? Otrzymujemy w miejsce jednej organizacji co najmniej 3, z czego nowo powstałe organizacje są bez solidnych struktur, zaplecza finansowego i zakotwiczenia w środowisku. Dodatkowo w wyniku tworzenia tych struktur można spodziewać się odpływu sporej części czynnych obecnie działaczy samorządowych do nowo tworzonych organizacji. To ostatnie może się okazać wręcz zabójcze dla samorządu.

Ponadto bardzo możliwe jest, że owe nowe organizacje bardzo szybko zaczną się nawzajem zwalczać, jako że jedna ma reprezentować interesy jedynie pracowników (ZZPF), a druga jedynie właścicieli aptek (ZAPPA). W efekcie otrzymamy kolejny podział środowiska i osłabienie już istniejącego samorządu. Czyżby właśnie to było celem osób w tej chwili odgrywających kluczową rolę w samorządzie? Czyżbyśmy mieli być świadkami zastosowania w praktyce starej rzymskiej maksymy „Divide et impera”? W takim układzie bowiem dalej dominującą rolę pełniłby samorząd zawodowy, zarówno z racji umocowania prawnego jak i z racji posiadanych struktur i finansowania. A mógłby spokojnie pokazywać palcem wszystkim swoim członkom zgłaszającym się do niego o jakąkolwiek pomoc, „po kelnersku”, to nie do mnie, to kolega… czyli z tymi sprawami to nie do samorządu zawodowego, tylko gdzie indziej. Co by zostało w samorządzie? Prowadzenie rejestru punktów szkolenia ciągłego i wydawanie PWZ, które obecnie należy się z automatu każdej osobie kończącej studia na farmacji. I… I to w zasadzie tyle, pozostaje jeszcze oczywiście sąd aptekarski i rzecznik odpowiedzialności zawodowej czyli aptekarska „prokuratura”.

Samorząd w takim wydaniu sprowadzi się do sekretariatu wydającego PWZ i podliczającego punkty edukacyjne, stanowiącego tak naprawdę przybudówkę do sądu koleżeńskiego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Już raz był tu przywoływany przykład samorządu lekarskiego i całego środowiska lekarskiego. Jest to o tyle istotne, że w środowisku lekarskim działa cała masa różnych organizacji reprezentujących lekarzy. Mamy tam i związki zawodowe, i prężnie działające Porozumienie Zielonogórskie, ale również inne stowarzyszenia reprezentujące poszczególne specjalizacje lekarskie. Środowisko lekarskie w porównaniu do środowiska farmaceutycznego jest nieskończenie bardziej zróżnicowane i zdecydowanie mniej homogenne. Ale co najważniejsze, jest przeszło pięciokrotnie większe. Statystycznie jest w stanie wygenerować 5 razy więcej osób chętnych do pracy w różnego rodzaju organizacjach, niż środowisko aptekarskie. Lekarzy po prostu „stać” na kilka różnych organizacji i to zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Farmaceutów w moim odczuciu w tej chwili na to nie stać.

Każda nowo powstała organizacja będzie siłą rzeczy osłabiać siłę samorządu aptekarskiego. Mamy na chwilę obecną wystarczająco dużo problemów i to pilnych problemów do rozwiązania, żeby fundować sobie dodatkowe wojenki, tylko nas jako środowisko ośmieszające. Zaczyna rodzić się pytanie, komu może na chwilę obecna zależeć na rozbiciu samorządu?

Co do samej idei „wypchnięcia” z samorządu spraw pracowniczych i właścicieli w obecnych uwarunkowaniach jest to idea w moim odczuciu zła i szkodliwa. I to zarówno dla samego samorządu jako takiego jak i dla całego środowiska. Może kiedyś, w innych stabilnych czasach ale z całą pewnością nie teraz.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny Pacjenci cenią to w aptekach bardziej, niż niskie ceny

Na rynku aptecznym trwa nieustanna walka. Farmaceuci toczą codzienne boje o zapewnienie pacjentom do...

Biedny aptekarz to biedny pacjent Biedny aptekarz to biedny pacjent

Istnieje taki stereotyp, według którego aptekarze to elita klasy średniej – ludzie żyjący w dostatku...

Quo Vadis samorządzie? – część 2 Quo Vadis samorządzie? – część 2

Każda nowo powstała organizacja będzie siłą rzeczy osłabiać samorząd aptekarski. Mamy na chwilę obec...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz