REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece

17 lipca 2018 09:42

W aptece poza receptami wystawionymi dla rezydentów UE można spotkać także inne, które dotyczą osób z Kartą Polaka, kartą pobytu, dowodem uchodźcy, paszportem czy też zagraniczne pochodzące od naszych sąsiadów.

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Pewne aspekty dotyczące realizacji recept w oparciu o przepisy o koordynacji były już poruszane na łamach numeru 3 magazynu MGR.FARM. Niemniej jednak odkąd pacjenci zyskali dostęp do bezpłatnych leków dla seniorów, pojawił się dylemat, czy karta EKUZ uprawnia do ich otrzymania. Na chwilę obecną przyjmuje się, że nie, ponieważ jej zadaniem jest zagwarantowanie jedynie dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Ponadto zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia, lekarz POZ może wystawić receptę tylko dla seniora należącego do aktywnej listy pacjentów. Być może z czasem ta praktyka ulegnie zmianie, gdyż takie nieoficjalnie informacje płyną z MZ.

Inaczej sprawa wygląda, kiedy pacjent postanowi zmienić miejsce zamieszkania i osiądzie na terytorium Polski. Po rejestracji formularza E106, E109, E120, E121 czy S1 we właściwym oddziale NFZ, otrzyma on poświadczenie zapewniające pełny zakres świadczeń opieki zdrowotnej. Wtedy, po wyborze lekarza rodzinnego, będzie mógł skorzystać z dostępu do bezpłatnych leków przysługujących seniorom. Należy jednak pamiętać o każdorazowym dołączaniu kopii dokumentu do recepty oraz zestawienia refundacyjnego.

REKLAMA

Bywa, że na recepcie z kartą EKUZ znajdzie się uprawnienie DN, które jest wpisane błędnie i nie powinno się go sprawozdawać. DN bowiem dotyczy tylko obywateli Polski, a osoba nieubezpieczona nie otrzymałaby karty EKUZ. W przypadku takich pacjentów dodatkowo trzeba pamiętać o kontroli daty ważności karty i poświadczenia, ponieważ prawo do refundowanych leków wygasa wraz ze wskazanym na nich terminem, niezależnie od tego, czy upłynęła ważność recepty.

REKLAMA

[h4]Nie tylko EKUZ[/h4]

Przejdźmy teraz do grupy innych osób uznawanych za ubezpieczone. Chodzi mianowicie o cudzoziemców legitymujących się kartą pobytu, dowodem uchodźcy lub samym paszportem, a więc dokumentami ze zdjęciem potwierdzającymi tożsamość oraz Kartą Polaka (sama w sobie tożsamości nie potwierdza). Taką sytuację dopuszczają § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich i art. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wymienia wśród osób ubezpieczonych m. in. osoby bez obywatelstwa polskiego, które przebywają na terytorium RP na podstawie wizy pracowniczej, czasowego zezwolenia na pobyt, osoby o statusie uchodźcy czy każdego kto dobrowolnie się ubezpieczy.

Na recepcie dla nich w polu „oddział NFZ” znajdzie się numer właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Funduszu, a w polu „PESEL” numer jednego z ww. dokumentów, który należy sprawozdać wybierając paszport lub Kartę Polaka (jeżeli dotyczy) jako format danych (program Kamsoft). Przy pacjencie powinno się sprawdzić poprawność wprowadzanych informacji i ewentualnie, choć Fundusz tego nie wymaga, można wykonać ich kopię. Wpisanie przez lekarza numeru NFZ poprzedza weryfikacja pacjenta w systemie eWUŚ, więc aptece nie pozostaje nic innego jak lekarzowi zaufać. Odwrotnie niż w przypadku pacjentów korzystających ze świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość musi być naniesiony przez osobę uprawnioną, gdyż osoba realizująca receptę ma możliwość wyłącznie poprawy już obecnych, ale nie brakujących, danych (zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia).

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować, o ile nie pozostawiają wątpliwości co ma zostać wydane, a także spełniają wymogi § 25 ust. 2 rozporządzenia w zakresie obecności następujących danych:

REKLAMA

 • imienia/imion i nazwiska pacjenta,
 • adresu,
 • nazwy powszechnie stosowanej albo handlowej,
 • postaci,
 • dawki,
 • ilości,
 • daty wystawienia,
 • danych osoby wystawiającej w formie nadruku lub pieczęci oraz podpisu osoby uprawnionej.

Oczywiście, kiedy na takim druku znajdzie się lek psychotropowy, to można go wydać wyłącznie jeżeli lekarz wpisał numer paszportu lub analogicznego dokumentu, sposób dawkowania oraz wyrażoną słownie ilość substancji aktywnej. W przeciwnym wypadku nie wolno takich recept realizować.

Powyższa lista byłaby niepełna, bez recepty transgranicznej, czyli wystawionej przez osobę uprawnioną dla pacjenta z zamiarem jej zrealizowania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zawiera ona naniesione w sposób czytelny i trwały informacje wymienione w §5a rozporządzania, a więc (oprócz ww. danych z §25 ust. 2):


 • datę urodzenia,
 • tytuł zawodowy osoby wystawiającej receptę,
 • dane do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą (adres e-mail lub numer telefonu),
 • adres miejsca udzielenie świadczenia i oznaczenie Polska lub PL.

Na recepcie transgranicznej nie można przepisać leku narkotycznego, (ponieważ wymaga to numeru PESEL lub paszportu pacjenta, druku recepty Rpw oraz numeru recepty). Natomiast realizacja odbywa się tylko za pełną odpłatnością (również na terytorium Polski).

WAŻNE:


 • uprawnienie S nie przysługuje z kartą EKUZ,
 • uprawnienie S przysługuje z poświadczeniem NFZ do formularza S1,
 • obcokrajowcy z paszportem lub innym dokumentem ze zdjęciem mogą być ubezpieczeni w NFZ,
 • czytelne recepty zagraniczne można realizować,
 • zagraniczna recepta na lek psychotropowy musi spełnić takie same wymagania jak recepta polska,
 • na recepcie transgranicznej nie mogą znajdować się leki o kategorii dostępności Rpw.

Ten artykuł ukazał się w 13 numerze magazynu MGR.FARM

Opracowano na podstawie:


 • Rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 62 ze zmianami)
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793)
 • https://www.ekuz.nfz.gov.pl/
 • Pismo MZ-PLO-460-20223-41/KP/14

Zacytuj ten artykuł jako:


 • Konrad Okurowski, Recepta na problem z receptą: obcokrajowiec w aptece, MGR.FARM, nr 3/2017 (13), str. 54-55

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Mit niekonstytucyjności Mit niekonstytucyjności

Podpisana w zeszłym tygodniu przez Prezydenta Andrzeja Dudę tzw. mała nowelizacja Prawa farmaceutycz...

AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 1

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

Odpowiedzialność farmaceuty za lek racjonalnie niezbędny Odpowiedzialność farmaceuty za lek racjonalnie niezbędny

Farmaceuta powinien gwarantować dostęp pacjentów do leków, ale powinien też stwarzać ograniczenia, g...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz