REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepta na problem z receptą: psychotropy z innymi lekami

3 listopada 2017 10:51

Każdy farmaceuta przynajmniej raz spotkał się z receptą, gdzie obok leków na nadciśnienie i cholesterol znalazł się lek psychotropowy. Jak postąpić w takiej sytuacji? Odmówić realizacji całej recepty? Wydać wszystkie leki z wyjątkiem psychotropu? A może to właśnie ten lek możemy tylko wydać pacjentowi?

Na jednej recepcie można wypisać tylko jeden lek zawierający substancję psychotropową lub środek odurzający. (fot. Shutterstock)

Nie jest niczym nowym, że polskiemu prawu brakuje spójności, a potrzebnych wskazówek przy realizacji recept trzeba szukać w kilku aktach prawnych. Tak właśnie jest w przypadku realizacji recept, na których obok leków psychotropowych umieszczone są również inne. Jak postępować z takimi receptami? Odmawiać ich realizacji? Wydawać tylko lek psychotropowy? A może to właśnie pozostałe leki może otrzymać pacjent? A co z lekami złożonymi zawierającymi fenobarbital sodowy?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2016 poz. 62) w § 12 stwierdza, że na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych czy środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo jeden lek recepturowy. W przytoczonym przepisie brakuje nawiązania do leków psychotropowych. Właściwy zapis znajduje się w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 września 2006 r. w sprawie substancji odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te substancje (Dz. U. 2015 poz. 1889). Mówi on, że na jednej recepcie można wypisać tylko jeden lek zawierający substancję psychotropową lub środek odurzający oraz, że na tej recepcie nie wolno przepisać już nic więcej.

REKLAMA

Do roku 2015 leki złożone z fenobarbitalem sodowym (Milocardin, Bellergot) były traktowane jak zwykłe leki i przepisywane łącznie z innymi. Sytuacja uległa zmianie, kiedy Główny Inspektorat Farmaceutyczny opublikował komunikat nr 10/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Milocardin w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Można powiedzieć, że „nagle” powyższe leki stały się lekami psychotropowymi, a tak naprawdę w końcu zaczęto egzekwować obowiązujące prawo. W następstwie tego komunikatu pojawił się problem z realizacją recept na wspomniane leki wypisane „po staremu”, które należało traktować jako niepoprawnie wystawione, co bez poprawy recepty blokowało także wydanie pozostałych, z reguły refundowanych leków. Takie recepty nie spełniały również wymogów § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środków odurzających mówiącego, że recepta na lek psychotropowy zawiera wyrażoną słownie sumaryczną ilość substancji czynnej oraz § 6 ust. 1 pkt. 5 lit. b rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nakładającego na lekarza obowiązek umieszczenia sposobu dawkowania.

REKLAMA

Napływające do Ministerstwa Zdrowia liczne pytania i wątpliwości w opisanym zakresie zaowocowały wydaniem komunikatu o sygn. PLO.461.256.2015.BRB z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków (…) wystawiania recept i zapotrzebowań oraz warunków wydawania z apteki z apteki leków złożonych o kategorii dostępności Rp zawierających fenobarbital sodowy. Pismo podtrzymało stanowisko GIF, a także wskazało sposób postępowania z wystawionymi nieprawidłowo receptami.

Receptę np. na Milocardin przepisany razem z innymi lekami określono jako nieprawidłową dla leku psychotropowego, którego z takiej recepty nie można wydać. Inaczej sprawa wygląda z pozostałymi lekami (również refundowanymi, jeżeli dotyczy), które pacjent może otrzymać na podstawie tejże recepty i nie może spotkać się z odmową apteki w tym zakresie.

Oznacza to, iż możliwa jest zniżkowa realizacja recepty bez leku zawierającego substancję psychotropową (nie tylko z fenobarbitalem, ale też innych z grup II N, III-P i IV-P).

Warto pamiętać:


 • opakowanie leku Milocardin w 15 g, 600 kropli zawiera 300 mg fenobarbitalu sodowego,
 • opakowanie leku Bellergot zawiera 600 mg fenobarbitalu sodowego.

REKLAMA
Więcej rozwiązań najtrudniejszych problemów z realizacją recept lekarskich znajdziecie na łamach portalu recepta.edu.pl oraz w magazynie MGR.FARM
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nieoczekiwana zamian miejsc Nieoczekiwana zamian miejsc

Jakiś czas temu wybrałem się z rodziną na kilkudniowe wakacje nad Mazury. Niestety jak to z dziećmi ...

Marsjanki. Radość zdrowego dzieciństwa​! Marsjanki. Radość zdrowego dzieciństwa​!

Układ odpornościowy małego pacjenta - kluczowe informacje...

Aspiryna zamiast in vitro? Aspiryna zamiast in vitro?

Regularnie przyjmowanie 81 mg kwasu acetylosalicylowego (ASA) ułatwia zajście w ciążę i jej donoszen...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz