REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepturowy nonsens?

28 września 2015 08:09

W każdej aptece otwartej po roku 2001 musi być receptura służąca do wykonywania leków robionych. Jest to jeden z najgłupszych przepisów regulujących rynek apteczny. Nie dość, że generuje spore koszty to jest zupełnie nieprzydatny z punktu widzenia dobra publicznego. Nikt mi nie wmówi, że zapotrzebowanie na leki recepturowe w Polsce jest tak duże, że każda apteka musi je wykonywać.

Nawet nie wiem od czego zacząć argumentowanie bezsensowności obowiązku posiadania receptury przez każdą nowootwieraną aptekę… Postaram się więc najpierw skupić na atutach wykonywania leków recepturowych. Otóż tego typu leki były i zawsze będą potrzebne. Pozwalają one na wytworzenie preparatu dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pozbawionego zbędnych dodatków, konserwantów i innych substancji mogących alergizować. Receptura apteczna umożliwia też wykonanie leków o stężeniach nieobecnych w lekach gotowych – zarówno niższych jak i wyższych. Poza tym ciągle w użyciu znajdują się leki, które dostępne są wyłącznie jako preparaty wykonywane w aptece i niedostępne w formach gotowych – np. maści z Cignoliną czy Proderminą. Innymi słowy – leki recepturowe to specjalistyczne preparaty, które zawsze będą potrzebne, choć podaż ta będzie dotyczyła bardzo niewielkiej liczby pacjentów…

No właśnie. Kiedyś próbowałem dowiedzieć się ile w Polsce wykonuje się tak naprawdę leków recepturowych i jaki ułamek całego obrotu lekami w naszym kraju one stanowią. Niestety nikt takich wyliczeń nie prowadzi. Obiło mi się jednak kiedyś o uszy stwierdzenie kierowniczki Apteki Akademickiej w Poznaniu, wykonującej ogromne ilości leków recepturowych dla swoich pacjentów, innych aptek, a nawet szpitali, że w stosunku do sprzedaży leków gotowych, receptura stanowi u niej jedynie 2% całego obrotu. I teraz wyobraźcie sobie ile ten procent wynosi w zwykłej aptece osiedlowej? To nawet nie jest procent, ale promil… ułamek promila. I dla tych kilku pacjentów tygodniowo wprowadzono obowiązek posiadania i utrzymywania receptury w każdej polskiej aptece. Jaki w tym sens?

REKLAMA

Niestety historia tego zapisu w prawie jest dość smutna. Kiedy w 2001 roku samorząd aptekarski poległ w próbach wprowadzenia ograniczeń własnościowych, geograficznych i demograficznych przy otwieraniu nowych aptek wymyślił, że obowiązek posiadania receptury nieco ograniczy powstawanie nowych placówek – szczególnie sieciowych. Receptura miała podnosić koszt otwarcia apteki, a tym samym utrudniać jej otwarcie „przypadkowym” ludziom. Tłumaczono to wtedy etosem zawodu farmaceuty i koniecznością podkreślania jego umiejętności. Przeczytać receptę, wyjąć pudełko z szuflady i skasować należność potrafi każdy – nie potrzeba studiów. Natomiast wykonywanie leków recepturowych to umiejętność wyróżniająca farmaceutów, dlatego farmaceuci tworzący w 2001 nowelizację Prawa farmaceutycznego uparli się, że każda apteka musi mieć recepturę. Przyznam, że dziwny to sposób na budowanie autorytetu naszego zawodu…

REKLAMA

Ktoś mógłby powiedzieć, że gdyby nie było obowiązku obecności receptury w każdej nowej aptece, to w żadnej by jej nie było i ucierpieli by na tym pacjenci potrzebujący takich leków. Kiepski argument. W Wielkiej Brytanii żadna apteka nie ma receptury i pacjenci doskonale sobie radzą. Istnieją bowiem tam laboratoria, które zajmują się wyłącznie wykonywaniem takich leków. Apteka podpisuje umowę z taką placówką i jeśli przydarzy jej się recepta na taki lek, to laboratorium go wykonuje i w krótkim czasie dostarcza do apteki. I to wykonuje w warunkach daleko bardziej higienicznych i przez specjalistów bardziej doświadczonych niż w jakiejkolwiek polskiej aptece. Zresztą kiedy widzę jak niektórzy farmaceuci w Polsce wykonują leki recepturowe to mam ochotę wyrwać z głowy resztę swoich siwych włosów. Zsendymentowane czopki, grudki w maści, zawiesiny z interakcją…

Bo bądźmy szczerzy – dla przeciętnej polskiej apteki receptura to zło konieczne. Na ogół robi za kolejny magazyn, a kiedy przychodzi pacjent z receptą na taki lek to jest odsyłany do innej apteki. Tylko nieliczni entuzjaści czekają z niecierpliwością na kolejny lek recepturowy. Poza tym dziwnym trafem coś co miało być atutem farmaceutów, podkreślającym ich wykształcenie i przydatność dla systemu opieki zdrowotnej, w większości polskich aptek jest robione przez techników farmaceutycznych. I gdzie tu sens?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Tak nie może być! Tak nie może być!

Wszystko wskazuje na to, że nowych aptek nie będą jednak mogli otwierać wyłącznie farmaceuci. Komisj...

Farmaceuci chcą kampanii Farmaceuci chcą kampanii

Choć apteka nieodłącznie kojarzy się z miejscem wydawania, jak i przygotowywania leków, być może w d...

Hashimoto. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie Hashimoto. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie

Amerykańska farmaceutka Izabella Wentz, u której zdiagnozowano chorobę Hashimoto, napisała książę pt...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz