REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Recepty od pielęgniarek

28 grudnia 2015 10:09

Już za kilka dni pielęgniarki będą mogły wypisywać recepty. Nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam takich czasów. I wcale nie oznacza to, że nie darzę szacunkiem przedstawicielek tego zawodu. Po prostu nie spodziewałem się, że prawo do przepisywania recept dostaną przed nami – farmaceutami.

Być może to kwestia dumy zawodowej lub zwykłego narcyzmu, ale na pierwsze informacje o tym, że pielęgniarki będą mogły wpisywać recepty, zareagowałem niedowierzaniem. „A co one wiedzą o lekach i leczeniu?” – zadawałem pytanie. Ja rozumiem, że nasza służba zdrowia jest niewydolna, a do lekarzy ustawiają się kolejki pacjentów. Ale czy powierzanie wypisywania recept pielęgniarkom, zmniejszy kolejki w przychodniach? Przecież pacjenci, którzy do tej pory czekali do lekarza, teraz będą czekali do pielęgniarki i to przy okazji blokując dostęp do rejestracji! Ważniejsze jednak jest pytanie, czy to rzeczywiście pomoże pacjentom w ich chorobach?

Ok… wypisanie recepty to nie jest żadna filozofia. Przy odpowiednim przeszkoleniu, może to zrobić byle recepcjonistka bez wykształcenia medycznego – zresztą w wielu prywatnych gabinetach tak się właśnie dzieje. Pod względem formalnym to pestka. Pojawia się jednak pytanie czy takie recepty nie będą zawierały błędów merytorycznych? Kto będzie za nie odpowiadał? Kto będzie je wychwytywał? Jak by na to nie patrzeć, to farmaceuci dostali kolejny obowiązek do ogarnięcia. Pielęgniarki już dopominają się o dodatkowe wynagrodzenie, za wypisywanie recept. Czy farmaceuci dostaną cokolwiek za konieczność wykucia na pamięć kolejnego rozporządzenia o receptach i merytoryczną weryfikację pielęgniarskich ordynacji?

REKLAMA

Pocieszające jest to, że nie wszystkie pielęgniarki będą miały możliwość wypisywania recept. Będą to robiły nieliczne i to te najbardziej doświadczone. Ale czy w takim razie to rozwiązanie w czymkolwiek pomoże? Moim zdaniem dużo skuteczniejszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie wypisywania recept refundowanych farmaceutom. Jeszcze nie teraz, ale za kilka lat kiedy w końcu zadziałają wszystkie systemy informatyczne, które się nam obiecuje, farmaceuta będzie miał możliwość wglądu w kartotekę pacjenta. Na tej postawie będzie prowadził opiekę farmaceutyczną, ale przecież mógłby też wystawiać recepty. Recepty na leki stosowane przewlekle i regularnie przez jego stałych pacjentów. I koniec z kolejkami w przychodniach po recepty! Pacjentowi kończy się lek, to idzie do apteki i tam farmaceuta sprawdza jego kartotekę i wydaje mu lek. Tutaj pacjent nawet nie musi mieć recepty w ręce – farmaceuta generowałby ją w aptece i przekazywał do NFZ w celu odzyskania refundacji.

REKLAMA

Niestety w naszym pięknym kraju wiele zmian robi się tylko po to, żeby coś zrobić. Przez pomyślunku i odpowiednio długich konsultacji społecznych. Interes publiczny częstokroć jest mylony z populizmem. Tak było ze zmianami mającymi ograniczyć ćpanie przez młodych leków z pseudoefedryną i tak będzie z receptami pielęgniarek. Kolejki jak były, tak będą, koszty służby zdrowia jeszcze wzrosną (ciekawe ile kosztuje wyszkolenie takiej pielęgniarki do wypisywania recepta) a roboty przybędzie tylko farmaceutom. Biała gorączka mnie ogarnia, kiedy pomyślę o kolejnym rozporządzeniu w sprawie recept, które będę musiał przyswoić.

I ta lista leków, które będą mogły pielęgniarki wypisywać… Widzieliście ją? Ja rozumiem przepisywanie przez pielęgniarki leków na kontynuację terapii. Ale na tej liście są np. antybiotyki. Taka pielęgniarka będzie mogła np. przepisać pacjentowi Auglavin. A ja się pytam w jaki sposób ona zbada pacjenta? Osłucha go w recepcji? Albo jak w tym kabarecie – pacjent zadzwoni i pielęgniarka każe mu przyłożyć słuchawkę do klatki piersiowej i głęboko oddychać… Pielęgniarki będą też wypisywały Biseptol na zakażenie dróg moczowych. To może od razu zróbmy go bez recepty – jak furaginę.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

9 mitów o glikokortykosteroidach donosowych 9 mitów o glikokortykosteroidach donosowych

Na temat donosowych sterydów krąży wiele mitów i półprawd. Podobno nie powinno się ich stosować dług...

Farmaceuci prowadzeni na postronku propagandy Farmaceuci prowadzeni na postronku propagandy

Do redakcji MGR.FARM wpłynęła prośba farmaceuty o publikację jego obserwacji na temat obecnej sytuac...

Pokaż aptekarzu co masz w garażu Pokaż aptekarzu co masz w garażu

Strzeżcie się aptekarze obnoszący się ze swoim dobrobytem, bo zaraz spadnie na Was klątwa zazdrosneg...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz