REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Reklamoholicy

20 lipca 2015 11:14

Polacy są narodem reklamoholików. Nie mamy zresztą innego wyjścia. Średnio co piętnaście minut jesteśmy atakowani przekazem reklamowym w najróżniejszej postaci – billboardu, ulotki, reklamy w gazecie, radio czy telewizji. Gdzie się nie obrócimy, tam reklama. Najgorsze są oczywiście reklamy leków i suplementów diety…

Leki nie powinny być reklamowane. Obecnie prawo zezwala na reklamę skierowaną do opinii publicznej leków dostępnych bez recepty (tzw. OTC). Natomiast reklama leków dostępnych z przepisu lekarza i refundowanych może być skierowana jedynie do specjalistów (lekarzy, farmaceutów itp.). W mojej opinii każda reklama każdego rodzaju leków powinna być zabroniona. Dlaczego?

Leki to szczególny rodzaj „towaru”. Pomagają one przywrócić właściwe funkcjonowanie organizmu i wyleczyć chorobę, ale jednocześnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Tym samym zakup leku powinien być dyktowany wyłącznie koniecznością i zaleceniem specjalisty – lekarza lub farmaceuty. Rolą reklamy nie jest edukacja na temat racjonalnego stosowania i kupowania produktów. Rolą reklamy jest przekonanie konsumenta, że potrzebuje reklamowanego produktu, nawet jeśli nie jest to prawda. Nie chodzi w niej o obiektywne przedstawienie produktu i ułatwienie konsumentowi jego wyboru spośród innych tego typu. Reklamy mają kreować nasze potrzeby i pobudzać w nas głód ich zaspokajania.

REKLAMA

Oczywiście najgorsze pod tym względem są suplementy diety – niestety nie podlegające pod Prawo Farmaceutyczne i restrykcje reklamowe, jakie dotyczą leków. To napędza cały suplementowy biznes. To reklama jest jedynym powodem tworzenia suplementów diety. Brzmi nielogicznie? Suplementy diety funkcjonują i sprzedają się wyłącznie dzięki reklamie. Tym samym pierwszym etapem ich projektowania musi być pomysł na ich promocję – taką, która zapewni zainteresowanie konsumentów i wysoką sprzedaż. Zaczyna się od poznania potrzeb konsumentów. Jeśli wszystkie są już zaspokajane, to wymyśla się nowe. W ten sposób powstają suplementy diety, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego na niespokojne nogi, zakwaszenie organizmu, kaszel palacza, zimne dłonie czy efekty uboczne stosowania doustnej antykoncepcji przez kobiety.

REKLAMA

Kiedy już wykreuje się unikalną potrzebę dla konsumentów „eksperci” tworzą produkt, który teoretycznie powinien ją zaspokoić. Teoretycznie, bo żadnych badań się nie przeprowadza. Analizując składy niektórych suplementów diety na takie wymyślone dolegliwości, zastanawiam się kto je wymyśla? Niespełniony doktorant farmakognozji? Student dietetyki? A może w biurze producenta odbywa się turniej darta – pracownicy rzucają w tablicę, na której są poprzyklejane nazwy wszystkich składników chemicznych, ziołowych oraz witamin i minerałów, które można wrzucić do suplementu diety? Ten który zostanie trafiony rzutką, trafia do nowego produktu…

Najgorsze jest, że ludzie wierzą w reklamy. W pewnym sensie podziwiam je jako krótkie formy filmowe, bo to małe arcydzieła gry aktorskiej, manipulacji, niedomówień i sugestii. Właśnie dlatego obejrzeniu niemal każdej reklamy suplementu diety można odnieść wrażenie, że właśnie widziało się zapowiedź nowego, rewolucyjnego leku… Reklamy leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego KŁAMIĄ! Oczywiście robią to zgodnie z prawem, dotrzymując wszystkich przepisów prawa. Nie przeszkadza im to jednak wykorzystywać siły sugestii, która sprawia, że konsument sam dopowiada sobie to, czego w reklamie nie może powiedzieć producent. Czego? POTRZEBUJESZ TEGO! DZIĘKI TEMU TWOJE ŻYCIE BĘDZIE PIĘKNIEJSZE, ZDROWSZE I BOGATSZE…

Dokładnie ten sam mechanizm popycha ludzi do alkoholizmu, seksoholizmu, narkomanii, kleptomanii i innych nałogów, które zaspokajają wyimaginowane ludzkie potrzeby.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

7 grzechów głównych farmaceutów 7 grzechów głównych farmaceutów

Wpis ten należy potraktować z przymrużeniem oka i trochę z dystansu. W tym przypadku nie dzielę farm...

Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich! Farmaceuci w Powstaniu Warszawskim: Pamiętajmy o nich!

1 sierpnia 1944 to niezwykle ważna data w historii Polski i wyjątkowo szczególna dla każdego warszaw...

E-recepta, czyli „Król jest nagi” (a w zasadzie dwóch króli – Kamsoft i CSIOZ) E-recepta, czyli „Król jest nagi” (a w zasadzie dwóch króli – Kamsoft i CSIOZ)

Kto jest gotowy na e-receptę? Kamsoft? CSIOZ? A może Ty jesteś gotowy? Czy po wprowadzeniu e-recepty...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz