REKLAMA
Magazyn mgr.farm

S jak satyra

14 września 2016 07:33

Pacjenci są rozczarowani programem 75+. Były wielkie obietnice darmowych leków, a skończyło się jak zwykle. Seniorom pozostaje tylko śmiać się z zaistniałej sytuacji, chociaż do śmiechu im często wcale nie jest. Typowa satyra.

Rozmawiając z pacjentami mam wrażenie, że żaden i żadna z nich do końca nie wierzyli w obietnice darmowych leków. Mieli na nie nadzieję. Jednak kolejne komunikaty medialne i wypowiedzi przedstawicieli rządu rozmywały wszelkie złudzenia. Rzeczywistość okazała się więc zgodna z ich przypuszczeniami – leków darmowych jest tyle co na lekarstwo.

Wydawanie leków za darmo to coś co chciałbym robić zawsze. Serio. W mojej opinii kontakt farmaceuty z transakcją i pieniędzmi psuje ten zawód. Zarabiając na marży tak naprawdę przestajemy być specjalistami w swojej dziedzinie. Zawsze bowiem będziemy postrzegani jako Ci, którzy zarabiają na chorobie i nieszczęściu innych. Nasz obiektywizm i bezinteresowność będą wątpliwe. Dlatego cieszę się, kiedy mogę wydać pacjentowi lek za darmo. Po pierwsze dlatego, że nie posądzi mnie on od razu, że chcę zarobić na jego nieszczęściu. Po drugie dla tego, że przestaję się czuć jak zwykły sprzedawca. W takich sytuacjach autentycznie wierzę, że moje zadanie polega na „zaopatrywaniu” ludności w leki.

Niestety nowe przepisy, uprawnienia i listy leków okazały się rozczarowaniem. Przez dwa tygodnie funkcjonowanie leków „S” ledwo znalazłem je na 2% recept. Dziennie kilku pacjentów. A na każdej recepcie najwyżej dwa leki za darmo. To już nawet nie są procenty, ale promile. Do tej pory darmowe leki (chociażby dla inwalidów wojennych czy osób represjonowanych i członków ich rodzin) należały do rzadkości. Darmowe leki dla pacjentów po 75 roku życia nieco zwiększyły prawdopodobieństwo trafienia na nie przez farmaceutę. Ale to ciągle niewielki ułamek wszystkich recept i pacjentów.

Nasuwają się zatem następujące pytania. Czy to faktycznie będzie miało znaczący wpływ na realizację recept przez najstarszych pacjentów? Czy to realnie wpłynie na ich wydatki? Jak do tej pory oszczędności moich pacjentów po 75 roku życia wynosiły w mojej aptece średnio 30 zł. Oczywiście w niektórych przypadkach było więcej, a w niektórych mniej. Najwięcej zyskali Ci, którzy stosowali Xarelto czy insuliny długodziałające. Tyle, że pacjentów na tych lekach było do tej pory niewielu – głównie przez wzgląd na ich cenę.

I to właśnie z tego powodu na faktyczne skutki wprowadzenia darmowych leków dla osób po 75 roku życia trzeba trochę poczekać. Po pierwsze dla tego, że sami lekarze dopiero zaczynają się uczyć przepisywania nowych recept i preparatów, które znalazły się na „senioralnej” liście. Sama lista bowiem może wpłynąć na przestawianie pacjentów na te leki, które się na niej znajdują. Lekarze mogą chętniej przepisywać takim pacjentom wspomniane insuliny i Xarelto, jak i inne leki, których cena do tej pory stanowiła dla pacjenta realną przeszkodę w podjęciu leczenia.

Póki co darmowe leki dla seniorów pozostają zatem tylko zgrabnym hasłem politycznym, które mocno w rzeczywistości mocno rozczarowuje. Darmowych leków wdajemy bowiem jak na lekarstwo. Zresztą nieprzyzwyczajeni do tego nowego uprawnienia, czasami go nie zauważamy. Już kilka razy zdarzyło mi się pominąć „eSkę” przy realizowaniu recepty. Ale to chyba tylko kwestia wprawy i przystosowania się do nowych realiów.

Moim marzeniem jest wydawanie wszystkich leków z recepty za darmo wszystkim pacjentom. Upatruję w tym szansy dla zmiany roli naszego zawodu w całym systemie opieki zdrowotnej. Zmiany, która faktycznie sprawi, że będziemy „zaopatrywać” ludność w leki zamiast je „sprzedawać”.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: tabletka ‘dzień po’ Farmaceuta w Irlandii: tabletka ‘dzień po’

EHC, czyli Emergency Hormonal Contraception jest wydawana w irlandzkich aptekach przez farmaceutę po...

,,Bujać to my, panowie szlachta!” *** ,,Bujać to my, panowie szlachta!” ***

Popełniłem błąd, podjąłem niewłaściwa decyzję. Nie pojadę na Zjazd Krajowy. Gorzej, w trakcie wyboró...

Recepta farmaceutyczna musi znaczyć więcej Recepta farmaceutyczna musi znaczyć więcej

W świetle ostatnich wydarzeń propozycja rozszerzenia uprawnień farmaceutów wydaje się jedynym sposob...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz