REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Samokształcenie farmaceutów, jako odpowiedź na Samoopiekę

1 czerwca 2016 09:57

Z przyjemnością przeczytałem felieton Marcin Piątka pod tytułem ”Samoopieka farmaceutyczna”. Świetnie stylistycznie napisany tekst, który ma sporo ciekawych momentów, ale z którym się gruntownie nie zgadzam. To tylko pozorny paradoks.

Zauważam wszystkie problemy zaznaczone w tekście, ale w przeciwieństwie do autora nie mam pesymistycznych przewidywań.Zgadzam się w zasadzie tylko z jednym stwierdzeniem, niezwykle istotnym. Niewiele rzeczy zrobiło tak źle farmaceutom, jak reklama farmaceutyków!
Analizując temat z litości pomijam dominujący standard estetyczny, czy artystyczny działań marketingowych producentów. Pomijam również fakt, ze reklama leków jest niesmaczną manipulacją, plecie głupstwa, wprowadza w błąd. Największym problemem jest tutaj jednak wywołanie poczucia kompetencji lekowej u odbiorcy reklamy. Źle rozumiana, niedojrzała, pozbawiona samowątpliwości wiedza prowadzi do katastrof.REKLAMA

Tekst mojego imiennika obraca się na poziomie praktyki zawodu, oczekiwania bycia autorytetem (to naturalne) oraz jednoczesnego braku kompetencji. Wyobraziłem sobie przed chwilą, że z ostrzeżenia towarzyszącego reklamie leku usuwamy frazę …lub ulotką dołączoną do opakowania,(…)” i teraz każdy pacjent potraktował by taką dobrą radę i zgłosił się do swojej apteki, by skonsultować się z lub farmaceutą. Co by się stało z nami, gdyby usunięto nie tylko ulotki, ale także nazwy handlowe na receptach? Rzeź, co, Panie Kolego Szanowny?”

REKLAMA

A teraz rada, bardzo dobra rada. Marcinie, jeżeli chcesz być autorytetem, to musisz wykonać ciężką pracę. Już nie ma autorytetów z urzędu. Praca ta nie musi być jednak udręką. Reklama jest straszna! Spróbuj więc przekonać część swoich pacjentów, że sprawy nie są takie proste. Jeśli zrobisz to w dyskretny, kulturalny, merytoryczny sposób, to dostaniesz małą nagrodę. Nie każdy posłucha, ale każdy konwertyta cieszy i daje uczciwą satysfakcję!By jednak mówić, musisz mieć wiedzę. To oczywiste. Jeśli chcesz być autorytetem musisz prowadzić aktywnie swoich pacjentów, musisz rozwiązywać ich problemy lekowe. A żeby ich prowadzić potrzebujesz informacji o leku, a przede wszystkim pacjencie. Przecież jesteś entuzjastą Opieki Farmaceutycznej, czyż nie? Opieka specjalisty polega na podejmowaniu decyzji na podstawie informacji, danych!I teraz prośba, proszę, nie mów o sobie czy innych farmaceutach, że czujesz się niekompetentny w temacie jakiegokolwiek leku. Po pierwsze, bo możesz w to sam uwierzyć, co jest zwykłą nieprawdą. Po drugie, jeżeli Ty nie masz kompetencji lekowych, to kto je ma? Nie możesz budować autorytetu bez wiedzy i odpowiedzialności. Poniżej rycina z podręcznika ”Optymistyczny Farmaceuta”

REKLAMAWiedza → Praca → Wyniki → Autorytet Cały czas nie tracę jednak optymizmu. I to nie nie tylko wpływ wiosny. To przekonanie o tym, że to jest w zasięgu naszych rozumów (mojego też), a przede wszystkim, że i tak nie mamy wyjścia, a chcąc zachować zawód, będziemy musieli (wszyscy!) wykonać ogromny wysiłek. To będzie przyjemne, obiecuję.Proszę nie lękać się leków OTC. To fajansiarska kategoria. Rp z kropką to było to! Nie zmienia to faktu, że każdy nowozarejestrowany lek bez recepty, to dla nas możliwość podejmowania decyzji terapeutycznych. Rycina.2 z Optymistycznego Farmaceuty wygląda tak:
Problem → Wiedza → Decyzja (Odpowiedzialność) → Rozwiązanie problemu → Autorytet.To doskonałe narzędzia do rozwiązywania problemów zdrowotnych, co ja postrzegam jako szansę dla nas. Nie zagrożenie. PS. Który z nas pisze felieton naukowy dla mgr.farm na temat trimebutyny?


REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Suplementy na dopingu Suplementy na dopingu

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy. Motywowane jest to głó...

Szczepionki Szczepionki

Dlaczego lekarze sprzedają szczepionki w swoich przychodniach? Czy do obrotu produktami leczniczymi ...

Kup Pan lek Kup Pan lek

Przedstawiciele farmaceutyczni imają się różnych sztuczek, próbując namówić farmaceutów na zakup ich...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz