REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Selen

22 sierpnia 2016 06:57

Selen został odkryty na początku XX-go wieku przez Berzeliusa i początkowo uznawano go za pierwiastek bardzo toksyczny. Z czasem odkrywano jego korzystne działanie biologiczne i funkcje, jakie pełni on w organizmie ludzkim. Obecnie selen próbuje się wykorzystywać selen w różnych gałęziach medycyny: endokrynologii, onkologii oraz stomatologii.

Rola selenu

Selen odgrywa bardzo ważną rolę w układzie odpornościowym, kumuluje się w limfocytach, makrofagach i neutrofilach. Jego niedobory prowadzą do osłabienia odpowiedzi immunologicznej (zmniejsza się synteza immunoglobulin i osłabia reakcja limfocytów T), z drugiej zaś strony dochodzi do nasilenia procesów autoimmunologicznych i zapalnych, ponieważ spada produkcja czynników ograniczających te reakcje. Z badań wynika także, iż niedobór selenu zwiększa ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz ma związek z czasem trwania choroby oraz spadkiem masy ciała u chorych.

REKLAMA

Selen wchodzi także w skład białek enzymatycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. U kobiet z niedoborem jodu, odkryto odwrotną zależność między stężeniem selenu a ryzykiem powstawania wola i niszczenia tkanek tarczycy przy narażeniu na niedobór jodu, a wg Cochrane u kobiet ciężarnych suplementacja selenometioniną może skutecznie zapobiegać zapaleniu tarczycy.

REKLAMA

Selen posiada również działanie przeciwpróchnicze, czego dowiedziono na podstawie badań retrospektywnych w Finlandii, od czasu, gdy żywność zaczęto wzbogacać w selen znacząco spadł wskaźnik występowania próchnicy. W koronach ekstrahowanych zębów dotkniętych próchnicą, stwierdza się mniejsze stężenie tego pierwiastka aniżeli w zdrowych zębach.

Suplementacja diety preparatami selenu może zmniejszać ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, a u osób w podeszłym wieku poprawiać zdolności kognitywne. Obniżony poziom selenu stwierdza się u osób dializowanych.

Postuluje się również działanie antykancerogenne tego pierwiastka (prawdopodobne w przypadku raka prostaty i pęcherza i nowotworów przewodu pokarmowego), choć wyniki badań nie są do końca jednoznaczne.

Selen w suplementach

REKLAMA

Selen jako składnik suplementów diety może występować w postaci nieorganicznej (jako seleniany i seleniny) oraz organicznej (jako sole organiczne bądź aminokwasy: selenocysteina lub selenometionina, czyli tzw. drożdże selenowe).

Drożdże selenowe są nierozpuszczalnym w wodzie brązowym proszkiem o charakterystycznym zapachu. Otrzymuje się je w procesie fermentacji drożdżowej przy użyciu Saccharomyces cerevisiae, które hoduje się na podłożach wzbogaconych w pierwiastek. Drożdże włączają go do szlaku biosyntezy metioniny – w ten sposób powstaje aminokwas selenometionina, która zamiast atomu siarki ma wbudowany atom selenu.

Podczas przyjmowania doustnego, poziom selenometioniny w organizmie podlega mechanizmowi autoregulacji. W ten sposób selenometionina nie ulega kumulacji – nawet podczas długoterminowej suplementacji stężenie selenu we krwi rośnie jedynie przez pierwsze kilka tygodni – później dochodzi do ustalenia równowagi, w której organizm wysyca się selenem (wbudowuje go w białka), a jego poziom osiąga stałą wartość (nawet jeśli zwiększona podaż trwa regularnie przez kilka lat).

Siła biologicznego działania selenu rośnie, jeśli podawany jest razem z witaminą E.

Produkty bogate w selen:
– orzechy brazylijskie, 100 gramów – 1917 µg,
– ostrygi, 100 gramów – 154 µg,
– tuńczyk, 100 gramów – 110 µg,
– ośmiornica, 100 gramów – 76 µg,
– sardynki, 100 gramów – 54 µg,
– orzechy nerkowca, 100 gramów – 6 µg.

Zalecane dzienne spożycie selenu:
– dzieci 9-13 lat – 40 µg,
– młodzież 14-18 lat – 55 µg,
– dorośli – 55 µg,
– kobiety w ciąży – 60 µg – i karmiące – 70 µg.

Górny tolerowany poziom spożycia:
– dzieci 9-13 – 280 µg na dobę.
– dorośli, kobiety w ciąży i karmiące – 400 µg na dobę.

Przedawkowanie selenu jest groźne, do jego objawów należą: oddech o zapachu czosnku, metaliczny posmak w ustach, łamliwość włosów i paznokci, przebarwienia zębów, objawy gastryczne. Ostre zatrucie selenem może prowadzić do zaburzeń neurologicznych, napadów padaczki, zawału serca i zgonu. W 2008 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano ok. 200 przypadków zatrucia selenem, spowodowanym wadą ilościową suplementu diety – zawierał on dawkę 200-krotnie większą niż deklarowana na etykiecie.

Źródła:
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Selenium-HealthProfessional/#en65
https://www.healthaliciousness.com/articles/foods-high-in-selenium.php,
Fitak E., Wagner L.: Selen – rola biologiczna, znaczenie w medycynie i stomatologii, Nowa Stomatologia 2009, 3, 82-82;

Schrauzer G.N.: Selenium yeast: Composition, quality, analysis, and safety, Pure and Applied Chemistry 2006, 78 (1): 105–109,
Schrauzer G.N.: Selenomethionine: A Review of Its Nutritional Significance, Metabolism and Toxicity, Journal of Nutrition 2000, 130(7): 1653-1656,
Zagrodzki P.: Selen, a układ odpornościowy, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2004, 58: 140-149;

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmacja na świecie: Nowa Zelandia Farmacja na świecie: Nowa Zelandia

Klauzula sumienia, opieka farmaceutyczna, technicy farmaceutyczni niedoradzający pacjentom, farmaceu...

Kto na zmianie? Kto na zmianie?

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wystosowała ostatnio pismo w sprawie techników farmaceutycznych p...

„Farmaceuta w roli sprzedawcy to nieporozumienie” „Farmaceuta w roli sprzedawcy to nieporozumienie”

W swoim wystąpieniu, podczas VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy, pod koniec stycznia 2016 roku, zapowied...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz